1

sluiten voordracht bij afwijzen kandidaat

 Als ik kandidaten afwijs zonder dat daar een reactie van de vacaturehouder op is geweest dan blijft de voordracht open staan. Is het geen idee om bij de keuze voor afwijzen ook gelijkt te zorgen dat de voordracht op beantwoord wordt gezet. Dit voorkomt verwarring en zorgt ook voor een goede rapportage.

2 comments

Please sign in to leave a comment.