3

Groepsgewijs uitnodigen met verschillende tijden, locaties etc.

Het is nu niet mogelijk om groepsgewijs uit te nodigen voor een gesprek indien de tijden, locatie etc. verschillend zijn. Dit zouden wij graag opgelost zien omdat we die mogelijkheid nu wel hebben, scheelt tijd bij uitnodigen van kandidaten.

4 comments

Please sign in to leave a comment.