0

Merge items geslacht

Wij gebruiken merge items in de standaard brieven. Nu hebben wij managers met het geslacht man en vrouw. Als ik het merge item {hiringmanager.geslacht} gebruik in de standaard brief dan maakt hij daar man of vrouw van.

Nu lijkt het mij zo handig dat hij het geslacht wat je bij contactpersoon opgegeven hebt in de brief wijzigt in hij resp. zij.

Nu zet hij in de brief: man neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ik zou graag zien: hij neemt zo spoedig mogelijk contact met je op...

Is dit te realiseren in de toekomst?

1 comment

Please sign in to leave a comment.