Show completed All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by comments Newest post Recent activity Votes Comments
Acties van vacaturehouder meer integreren Cartledge, (Shirley) S.N.J. 5 comments 3 votes Completed
Samenvoegen kandidaat Jan Broekhuizen 5 comments 1 vote Completed
Vacaturetekst in groepsgewijze voordracht Bosch, (Roland) R van den 4 comments 6 votes Completed
Afdrukken vragenlijst Leerling, (Milou) M. 3 comments 1 vote Completed
Totaalaanbod vacatures jobalert Verhoeven, (Marjolijn) M.A.C. 3 comments 1 vote Completed
Open sollicitaties op dashboard Nellestijn, (Kim) 3 comments 0 votes Completed
Groepsgewijs PDF printen vanuit voordrachtscherm Werving 3 comments 6 votes Completed
Hiringmanagers automatisch bericht sturen als voordracht nog niet is beantwoord Jan Broekhuizen 3 comments 3 votes Completed
Meerdere bijlagen meesturen met groepsgewijze of individuele actie Jonathan van Oudheusden 3 comments 3 votes Completed
Hoe kan ik kandidaten van een evenement groepsgewijs uitschrijven? Pappot, (Claudia) C. 3 comments 0 votes Completed
Vlaamse taal toevoegen aan standaardtalen/standaarddocumenten Doeselaar, (Dirsa) D van 2 comments 0 votes Completed
Automatisch voordragen en automatisch afwijzen door vragenlijst gaan niet samen Hemert, (Corina) C. van 2 comments 2 votes Completed
Vragenlijst verwerken in de template uitnodiging gesprek Gestel, (Janne) van 2 comments 1 vote Completed
geografische gegevens sollicitanten Houben - Snellen, (Chantal) C.M.F 2 comments 0 votes Completed
Vragenlijst combineren met automatisch voordragen Monique van den Hove 2 comments 6 votes Completed
Kladblok mogelijkheid voor vacaturehouder Cartledge, (Shirley) S.N.J. 2 comments 2 votes Completed
Mogelijkheid onderzoeken of signaal einde advertentie kan worden voorzien van het publicatiekanaal. Visser, (Edwin) E. 2 comments 0 votes Completed
Kolom 'sluitingsdatum vacature' toevoegen aan workflow Monique van den Hove 2 comments 1 vote Completed
Status voordracht in voordachtenscherm niet automatisch op onbeantwoord Monique van den Hove 2 comments 1 vote Completed
Controle op status inschrijving bij Automatisch voordragen Carin Everaars 2 comments 4 votes Completed
Logo aanpassen vragenlijst 15, (Gebruiker) 2 comments 0 votes Completed
Aanmaken samenvoegveld kandidaatnaam in afwijzingsmail naar w&s bureau Schraag, (Bianca) 2 comments 0 votes Completed
Voorgedragen kandidaten dubbel in overzicht van manager... Plantinga, (Boudewijn) 2 comments 4 votes Completed
Documenten zoals CV en Brief toevoegen aan communicatiemomenten Jan Broekhuizen 2 comments 3 votes Completed
Mouse over bij invulvelden Broekema, (Nisa) N.C. 2 comments 0 votes Completed
PDF-bestanden toevoegen Jan Broekhuizen 2 comments 0 votes Completed
2e gesprek kandidaat ook in de link zetten / 2e reactie in het voordrachtenscherm Jan Broekhuizen 2 comments 0 votes Completed
Herinneringsemail voordracht Jan Broekhuizen 2 comments 2 votes Completed
Verbetersuggestie voor het inlogscherm. Jan Broekhuizen 2 comments 0 votes Completed
Contactgegevens kandidaat direct zichtbaar in voordrachtenscherm Hofman, (Kim) 1 comment 1 vote Completed