Release 3.12: Anonimisering en meer..

Op donderdag 2 februari wordt de release 3.12 uitgevoerd. De voorbereiding van deze release start rond 20:00 uur en duurt ongeveer tot 23:00 uur. De applicatie blijft tijdens de release beschikbaar. Deze release bevat de volgende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten:

Nieuw

Recruitment

Anonimisering als module beschikbaar
Anonimisering  was al een tijdje beschikbaar als maatwerk-optie, maar vanaf deze release bieden wij het anonimiseren van kandidaten aan als module in de Connexys applicatie. De module werkt op basis van een anonimiseringsscript. Dit script loopt op gezette tijden om alle personen te anonimiseren die aan een bepaalde set van specificaties voldoen. Met anonimiseren wordt bedoeld dat de identificerende gegevens van de persoon worden overschreven en dat alle documenten, zoals cv's en sollicitatiebrieven, van de kandidaat worden verwijderd. De persoon wordt daarnaast op inactief gezet en een eventueel inlogaccount (kandidaatportal- of private account?) wordt opgeheven. Met deze module is het ook mogelijk om een enkele kandidaat via het kandidaatdossier te anonimiseren.

Het anonimiseringsscript werkt vaak samen met een e-mailnotificatie of data-update-service. Deze module wordt op verzoek geactiveerd en eenmalig ingericht door een Consultant.

Verbeteringen

Algemeen

Inlogscherm melding wachtwoord verlopen aangepast
De melding die getoond wordt wanneer je wachtwoord is verlopen is aangepast. In de melding zit nu een link die verwijst naar de pagina om het wachtwoord te wijzigen.

Vertalingen
Er zijn diverse Duitse en Spaanse vertalingen aan de applicatie toegevoegd en gewijzigd.

Recruitment

Mergerichting voor vacatures
De mergerichting vacatures ontbrak nog bij het aanmaken van standaarddocumenten. Deze is nu aangemaakt waardoor e-mails voor bijvoorbeeld signalen kunnen worden voorzien van items met betrekking tot vacatures.

Vacature Status toegevoegd: Teruggetrokken
In de applicatie is de vacature status Teruggetrokken toegevoegd. Als deze wordt ingevuld is het verplicht om ook een reden voor terugtrekken in te vullen.

Merge-item toegevoegd {assistent_recruiter_lijst_informeel}
Bij standaarddocumenten is bij het type Voordracht het merge-item {assistent_recruiter_lijst_informeel} toegevoegd. Dit merge-item toont de naam van de assistent-recruiter, op informele wijze geschreven, dus; Pieter van Test.

Veld toegevoegd aan webservice website
Het veld website is toegevoegd aan de webservice ten behoeve aan Workflow analytics.

Verbeterde afhandeling storing Textkernel
Wanneer er een storing plaatsvindt bij onze leverancier Textkernel, komt het voor dat de sollicitatieformulieren niet meer werken omdat de CV-extractie niet beschikbaar is. Dit wordt nu opgelost door bij storingen tijdelijk de CV-extractie te deactiveren waardoor sollicitanten minder hinder ondervinden van de storing.

Workflow analytics
In de workflow analytics logs is het nu mogelijk om op inschrijving te zoeken en kunnen nu ook organisatieonderdelen met het niveau 10 worden verstuurd naar Google Analytics.

De functienaam wordt nu ook meegenomen wanneer een vacature meerdere advertentieteksten heeft. Dit was voorheen niet het geval.

Mobiliteit

Rechten loopbaanadviseurs
Het is nu mogelijk om gebruikers van het type Loopbaanadviseur het recht te geven om een reactie te geven op een voordracht. Dit kan geconfigureerd worden in Beheer > Reactiemogelijkheden op voordracht.

Portals

Talen configureren in managerportal
Het is nu mogelijk voor de beheerder om te bepalen welke talen er beschikbaar zijn voor de gebruiker in de managerportal. Standaard stond dit ingesteld op Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het is nu mogelijk om talen te deactiveren en dus niet meer als optie te bieden in de managerportal..

Rechten portal gebruikers gewijzigd
Selectiecommissieleden en externe contactpersonen zien vanaf nu in de managerportal alleen de voordrachten in plaats van alle schermen. Zij kunnen dus geen gebruik meer maken van de vacaturekaart.

Vacaturekaart - zoeken op organisatieonderdeel
Bij het gebruik van de vacaturekaart in de managerportal kan nu voor het zoeken in het veld organisatieonderdeel, naast naam en externe code, ook de kostenplaats van het organisatieonderdeel als zoekterm gebruikt worden. Dit is een zogenaamd ‘autosuggest’-veld waarmee je eenvoudig het item kunt vinden door een klein gedeelte van een woord of getal in te toetsen.  

Vacaturekaart - vrije velden
De vrije velden die je kunt plaatsen op de vacaturekaart zijn nu te configureren, zodat je voor het veld kunt instellen:

 • of het wel of niet verplicht ingevuld moet worden
 • bewerkbaar of ‘alleen lezen’ moet worden.
 • wat de standaardwaarde moet worden (voor keuzelijsten)

Koppelingen

Webservice uitbreiding
De functie GetHiredCandidates is uitgebreid met het veld Datum geaccepteerd. In dit veld wordt de datum geregistreerd waarop de kandidaat de aanbieding heeft geaccepteerd.

Webservice strengere controle op unieke externe_code/naam
Wanneer er salarisniveaus en functies werden aangeleverd aan de Webservice, met dezelfde naam, maar met verschillende externe codes, dan werd de bestaande externe code overschreven. Dit wordt nu afgevangen met een strengere controle.

AFAS-veld basistaal
In Beheer moet je bij de AFAS-instellingen nu ook verplicht een basistaal invoeren. Standaard staat dit ingesteld op Nederlands, maar vanaf nu kan er ook Engels gekozen worden. Hierdoor kunnen aangenomen kandidaten ook succesvol worden doorgestuurd  naar AFAS wanneer de AFAS basistaal op Engels staat.

Oplossingen/Bug-fixes

 • Bij het wijzigen van de naam van een memoveld worden niet meer alle andere memovelden hernoemd.
 • Na het inloggen word je bij het openen van een directe link naar een vacature niet meer naar het Dashboard gestuurd, maar naar de vacature.
 • Bij het versturen van een groepsgewijze voordracht werden er extra enters aan de e-mailhandtekening toegevoegd. Dit is nu niet meer het geval. De e-mailhandtekening wordt in alle situaties hetzelfde getoond.  
 • De link naar een ticket in de Community in een e-mail naar een gebruiker verwees soms naar een foutpagina. Deze link verwijst nu direct naar het betreffende ticket.
 • Het item Publieke afbeeldingen is nu altijd zichtbaar in Beheer.
 • Voor het plaatsen van vacatures via Mimir naar vacatures.nl is het veld JobInformationContract verplicht gesteld. Dit zorgt voor minder jobboard errors bij dit publicatiekanaal.
 • De naam van een vacaturekaart kan nu slashes ( / of \) bevatten.
 • In het veld Regio’s in het vacaturedossier is de naam van de regio Zuid-Limburg gewijzigd in Limburg.
 • Speciale tekens worden nu correct weergegeven in contacten in het Kandidaat- en medewerkerdossier, bijvoorbeeld âäà.
 • Bij het invullen van een verkort mobiel sollicitatieformulier krijgt de kandidaat nu een bevestigings e-mail van de juiste recruiter om de betreffende opvolgformulieren in te vullen. Dit ging fout wanneer de kandidaat het opvolgformulier nog niet had ingevuld en daarnaast meerdere inschrijvingen open had staan.
 • In de kandidaatportal is het veld huisnummertoevoeging toegevoegd.
 • In de managerportal is de tekst op het dashboarditem van de vacaturekaart gewijzigd (ingekort).
 • In de managerportal wordt het logo weer correct getoond in Internet Explorer 11.
 • In de managerportal is de Flipbase-vragenlijst weer in alle browsers zichtbaar bij de kandidaat wanneer je de voordracht opent.
 • Door een wijziging in de webservice import worden advertentieteksten (die zijn vastgelegd bij Functies in Beheer) niet meer overschreven met lege waardes na het opnieuw importeren van functies via de webservice.
 • In Beheer worden AFAS stamgegevens velden met betrekking tot de module Aannametraject verborgen indien deze module niet actief is.

Opmerkingen