Encryptie

Data-encryptie

FastForward beschermt optioneel alle data in de databases door middel van encryptie. Deze encryptie zorgt ervoor dat onbevoegden die toch toegang krijgen tot de data, deze data niet kunnen lezen.

De data is unencrypted beschikbaar voor geautoriseerde personen zoals de database-administrator (DBA) en uiteraard de gebruikers van de applicatie.

Voor de encryptie wordt gebruik gemaakt van AES256. De sleutel is opgeslagen in een Hardware Security Module. Een kopie van de sleutel is off-site beschikbaar op een beveiligde locatie.

Opmerkingen