Module Worfklow Analytics

De module Workflow Analytics biedt de mogelijkheid om workflow inschrijving status naar Google Analytics 4 (GA4) te sturen.

Inhoud

Algemeen

Proces

Werking
   - De meting
   - Workflow
   - Werking voor beheerders
         - Betekenis invoervelden

Algemeen

De Workflow Analytics module is ontwikkeld vanuit de behoefte om een complete meting te realiseren zodat de 'cost per hire' gemeten kan worden in Google Analytics. Daarnaast kunnen campagnemetingen en campagnedata nog beter in beeld worden gebracht. Het eindresultaat is volledige meetbaarheid van recruitmentkanalen in Google Analytics, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Een doel kan zijn: "Meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de sollicitaties op schaarse functies, zodat branding en performance, campagnes en budget gerichter ingezet kunnen worden”

De module Workflow Analytics zorgt ervoor dat elke stap die wordt gezet in de workflow, verstuurd wordt naar Google Analytics (GA4). In GA4 kun je zien en meten wat er gebeurt met de kandidaat-inschrijving.

Het versturen van de gegevens naar GA4 gebeurt op de achtergrond. Een gebruiker van de applicatie ondervindt hier geen hinder van. De verstuurde gegevens zijn in te zien door de eigenaar van het Google Anlaytics account van de klant.

Proces

Via je accountmanager kun je de Workflow Analytics module aanvragen. Wanneer de module wordt geïmplementeerd, doorlopen we de volgende stappen.

 • Samen met een door de klant ingeschakelde expert (derde partij) op het gebied van Google Analytics en een Bullhorn consultant wordt de inrichting afgestemd. De GA4 expert levert de Post-Request aan.
 • De inrichting van de module wordt door de consultant op de acceptatieomgeving opgezet en begeleid.
  • de klant zorgt samen met de consultant voor het testen in de acceptatieomgeving.
  • de Google Analytics test/controleert en verwerkt de ontvangen data in Google Analytics
  • de consultant verzorgt eventuele aanpassing van de workflow
 • Na akkoord op de inrichting op de acceptatieomgeving wordt de inrichting/configuratie naar de productie omgeving gebracht.

Werking

De module Workflow Analytics zorgt ervoor dat elke stap die wordt gezet in de workflow, verstuurd wordt naar Google Analytics (GA4).

De gegevens worden verzameld in Google Analytics 4. In de FastForward applicatie wijzigt er niets voor de gebruikers. Wel is het van belang dat de workflow stappen in de applicatie doorlopen worden, zodat data verstuurd wordt naar GA4. 

De meting

De meting in GA4 start bij het bezoek van de kandidaat aan de website of bij de handmatige invoer van de kandidaat in de applicatie. Afhankelijk van de inrichting wordt bijvoorbeeld de volgende gegevens verstuurd naar Google Analytics:

 • Inschrijving ID 
 • Laatste workflowstatus van de inschrijving (iedere statuswijziging wordt aan GA4 doorgegeven)
 • Datum en tijd van de laatste opgeslagen status bij de inschrijving
 • ID van de vacature en de titel van de vacature
 • Status van de inschrijving (lopend, afgewezen, uitgeschreven, aangenomen, in portefeuille)

Dit is een voorbeeld van de gegevens zoals ze verstuurd worden naar GA4 op basis van het Post-Request.

 {"client_id":"1ABC123-1234-4CBA-1A23-1X23456X78X9", "events": [{ "name": "hire", "params" : {"engagement_time_msec":"100",
"session_id":"54321 - Nieuw",
"ff_workflow_status":"Nieuw - 03-07-2023+12%3A08",
"ff_job_id": "12345",
"ff_job_title": "Test+Medewerker",
"ff_job_function": "Tester",
"ff_job_functiongroup": "Overige",
"ff_application_status": "Lopend",
"ff_application_signup_date": "03-07-2023",
"ff_application_signoff_date": "",
"ff_application_rejection_date": "",
"ff_application_publication": "Intranet+Site+%28dp.twm.eu%29",
"ff_application_portfolio_date": ""} }] }

Workflow

Alle workflows die in gebruik zijn kunnen doorgemeten worden, zoals de workflow voor Gerichte sollicitaties en Open sollicitaties. 

Eventueel kan een aparte workflow ingericht worden ten behoeve van de Workflow Analytics Module welke alleen de gewenste onderdelen bevat. 

Dit is een voorbeeld van een standaard workflow en de worfklow stappen.

Werking voor de beheerder

De Workflow Analytics module is via het Beheerscherm te vinden onder de kop 'Koppelingen' en bij Workflow analytics instellingen in te zien en aan te passen. De eerste inrichting wordt altijd onder begeleiding van een consultant gedaan. 

 

Workflow

Betekenis invoervelden

Tracking code

Dit is het unieke measurement ID (G-ABC32EFGH1) van het Google Analytics 4 account van de klant. 

Google Analytics Api Secret

Een Api Secret wordt door de klant/derde partij gegenereerd in de Google Analytics UI en hier ingevuld. Dit zorgt voor een veilige verbinding met het GA4 account van de klant.

Taal

De geselecteerde taal bepaald de taal waarin de workflow gegevens naar GA4 verzonden worden.

Google-Analytics ClientID automatisch genereren indien leeg?

Een clientID is nodig om de inschrijving een unieke waarde mee te geven aan GA4. Deze wordt niet automatisch gegeneerd als de inschrijving handmatig ingevoerd wordt in de applicatie. De waarde bij dit veld wordt op Ja gezet, zodat er een uniek ID gegeneerd wordt bij handmatig ingevoerde kandidaten/inschrijvingen.

Workflow analytics url

Via deze url worden de gegevens naar GA4 verzonden. Dit is altijd https://www.google-analytics.com/mp/collect

Workflows

Bij het onderdeel 'Workflows' kunnen de workflows geselecteerd worden die van toepassing zijn. 

LET OP: Ga je gebruik maken van een nieuwe workflow waarvan de inschrijvingen ook gemeten moeten worden in Analytics? Voeg dan de nieuwe workflow toe in dit beheerscherm.

POST body

De POST body bevat de gegevens die je wilt ontvangen in GA4.  Met merge items is de Post body in te richten. De Post body wordt vaak door een partner van de klant aangeleverd, die de Google Analytics verzorgd. Dit is een voorbeeld van een Post body. 

 

Zodra je klaar bent met de inrichting kan het geheel opgeslagen worden. Vanaf het moment van opslaan, is de koppeling actief en wordt vanaf de eerst volgende statuswijziging in (één van) de workflow(s) de data doorgegeven aan Google Analytics.
 
LET OP: Het is niet mogelijk om data met terugwerkende kracht in te schieten bij Google Analytics. 

Opmerkingen