Leveranciersmodule

Externe bureaus

Met de Leveranciersmodule kunnen externe bureaus (recruitmentbureaus) worden uitgenodigd kandidaten aan te dragen voor vacatures. Aangedragen kandidaten worden opgenomen in FastForward en getoond bij de vacature.

Externbureauformulier

Voor het uitzetten van vacatures bij externe bureaus is een externbureauformulier vereist. Dit formulier kan worden geïmplementeerd op aanvraag.

Publiceren

Uitzetten van een vacature werkt grotendeels hetzelfde als het publiceren van een vacature. Hieronder staan de stappen omschreven:

 1. Selecteer de vacature die aan de bureaus aangeleverd moet worden.
 2. Het starten van het "publiceren" aan een extern bureau kan op twee manieren:
   1. Vanuit het vacaturedossier, via het actiemenu aan de linkerkant met de optie 'Vacature publiceren'
   2. Vanuit de sectie Advertenties in het vacaturedossier door te klikken op Nieuw. Zodra je klikt op een van de opties om de vacature te publiceren, kan er gekozen worden waar de vacature naartoe gepubliceerd moet worden.
 3. Selecteer optie Publiceren naar Extern bureau.
 4. Selecteer de juiste externe bureaus voor deze vacature.
 5. Vul eventueel in voor welke datum de bureaus de kandidaten aangeleverd moeten hebben.
 6. Vul eventueel in hoeveel kandidaten er maximaal aangedragen mogen worden per bureau.
 7. Kies Opslaan en communiceren.
 8. Kies een passend bericht dat verstuurd kan worden naar alle externe bureaus. Controleer of de link voor het aanleveren van kandidaten in het bericht aanwezig is.
 9. Selecteer Opslaan en verzenden in het geval van  een enkel bureau, of Groepsgewijze actie uitvoeren bij meerdere bureaus.
 10. De e-mail wordt verstuurd naar de geselecteerde bureaus.

Veel voorkomende vragen

Er worden geen leveranciers getoond in mijn lijstje.
Controleer of er organisaties en contactpersonen aanwezig zijn in FastForward van het type Extern bureau. Dit kan via uitgebreid zoeken in de tabbladen Organisaties of Contactpersonen. Het is ook mogelijk dat alle externe bureaus al zijn ingezet voor de vacature. Dit is te controleren bij de advertenties van de vacature.

Het bureau is de link om kandidaten aan te leveren kwijt.
Bij de sectie met advertenties in het vacaturedossier staat de knop Opnieuw e-mailen, achter elke advertentie voor het bureau. Hiermee verstuur je hetzelfde mailtje nog een keer:

Kan een bureau bestaande kandidaten aandragen? 
Nee, kandidaten die in FastForward staan kunnen niet opnieuw worden aangedragen. Wil je toch dat kandidaten die langere periode in FastForward staan weer aangedragen kunnen worden, zorg dan dat deze kandidaten worden geanonimiseerd.

Hoe deactiveer ik het publicatiekanaal voor een leverancier?
Door de contactpersoon te deactiveren, of het type contactpersoon 'extern bureau' verwijderen.

Opmerkingen