Uitschrijven

Wanneer een kandidaat aangeeft zich terug te willen trekken uit een procedure, kan dit worden geregistreerd middels een uitschrijving. Het verschil met een afwijzing is dat een uitschrijving vanuit de kandidaat zelf komt. In de praktijk is dit een detail verschil. In de rapportages wordt hier rekening mee gehouden.

Een kandidaat uitschrijven

Een kandidaat uitschrijven werkt ongeveer hetzelfde als een kandidaat afwijzen en in portefeuille nemen. Uitschrijven is een eindstation wat betekent dat net als bij het afwijzen en in portefeuille nemen wordt een kandidaat niet langer getoond in de workflow. In dit voorbeeld starten we in het tabblad Workflow. 

1. Selecteer de kandidaat die zich wil uitschrijven voor de procedure
2. Klik op de knop 'Stap zetten'. 
3. Kies de optie 'Uitschrijven'. 
4. Vul het 'Uitschrijven' scherm in. 

Datum
Vul hier de datum in waarop de kandidaat in portefeuille wordt genomen. De applicatie zal hier automatisch de datum van vandaag invullen.

Reden
De reden geeft aan waarom de kandidaat zich terug trekt uit de procedure. Deze informatie kan later gebruikt worden om te rapporteren op het aantal kandidaten dat zich heeft teruggetrokken. 

Memo
Details over de reden van terugtrekken kunnen worden geformuleerd in het memo veld. Het memo veld wordt niet gebruikt in de communicatie met de kandidaat. 

5. Klik op opslaan. De uitschrijving is afgerond en de kandidaat wordt niet langer getoond in de workflow. 

Optioneel, communicatie met de kandidaat. 
Vaak is het niet nodig om de kandidaat in te lichten dat de uitschrijving geslaagd is. De kandidaat heeft immers zelf aangegeven niet verder te willen met de procedure. Voor de volledigheid staan hieronder de stappen om de communicatie te versturen. 

6. Klik op 'Opslaan en communiceren'. Kies in het communicatiescherm het juiste standaarddocument en HTML profiel.

7. Klik op 'Versturen' om de communicatie naar de kandidaat te sturen. De kandidaat is nu via de e-mail op de hoogte gebracht van de uitschrijving. 

Opmerkingen