Sociale profielen

Veel kandidaten en contactpersonen maken gebruik van sociale profielen. Deze sociale profielen zijn vaak een waardevolle bron om te zien hoe iemand is en welke ervaringen de persoon heeft. 

De applicatie biedt de mogelijkheid om de 4 meest gebruikte profielen op te slaan bij de kandidaat en contactpersoon. De informatie van een kandidaat is ook te delen via een voordracht. 

Beheer

In het tabblad Beheer is de optie 'Sociale profielen' aanwezig. In dit beheermenu kunnen de verschillende sociale profielen beheerd worden. Standaard worden sociale profielen Facebook, Google+, Linkedin en Twitter geactiveerd opgeleverd. Het beheren van een sociaal profiel is zeer eenvoudig. 

1: Klik op de button 'Nieuw'.

2: Geef een naam op voor jouw gewenste profiel 

3: Geef een categorie op. De categorie wordt gebruikt om een icon te tonen. Per keuze zijn er andere extra's aanwezig. 

  • Facebook: Het Facebook icon wordt getoond. Dit is een normaal invulveld zonder extra controles. 
  • Google+: Het Google+ icon wordt getoond. Tevens wordt het veld voorzien van een Google+ account zoeker die automatisch het juiste Google+ zoekt. 
  • Linkedin: Het Linkedin icon wordt getoond. Dit is een normaal invuldveld zonder extra controles.
  • Overige: De ingevulde informatie wordt als link getoond. 
  • Twitter: Het Twitter icon wordt getoond. Het veld controleert of het twitter adres correct is en verwacht altijd een twitternaam (bijvoorbeeld @connexysupdate

4: Druk op de knop 'Opslaan' om het nieuwe sociale profiel op te slaan. 

Kandidaat 

In het kandidaatsdossier worden de sociale profielen in een apart onderdeel getoond. Alleen ingevulde informatie wordt getoond. 

De informatie kan uitgevraagd worden op het sollicitatieformulier en op te slaan in de corresponderende velden. 

 

In dit voorbeeld zijn alle sociale profielen ingevuld. 

Voordracht

Bij een voordracht worden de sociale profielen automatisch meegestuurd. In de kolom 'Sociale profielen' wordt de beschikbare informatie getoond. De ontvanger van de voordracht heeft hierdoor automatisch toegang tot aanvullende informatie over de kandidaat. 

Het is mogelijk om de 'sociale profielen' apart in- of uit te schakelen. Meer informatie over het inrichten is hier terug te vinden.

Contactpersoon

In het contactpersoonsdossier mogen ook de sociale profielen worden opgeslagen. Op deze wijze kan per contactpersoon worden bijgehouden op welk sociaal profiel een contactpersoon actief is. 

Opmerkingen