Nieuw stamgegeven aanmaken

De applicatie kent een apart tabblad voor Beheer. In dit tabblad kunnen allerlei stamgegevens en andere configuratie-instellingen worden gewijzigd. Om de invoer van stamgegevens eenvoudiger te maken, zijn vrijwel alle invoerschermen gelijk aan elkaar. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de invoer van stamgegevens werkt en welke bijzonderheden er zijn.

Nieuw stamgegeven opvoeren

 1. Kies een stamgegeven, bijvoorbeeld afwijsredenen. Klik op de naam Afwijsredenen om het menu te openen.
 2. Klik vervolgens op Nieuw.
 3. Onderstaand scherm opent en er wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen.
 4. Zodra alle verplichte velden zijn ingevuld, kan het stamgegeven worden opgeslagen. 
  Afhankelijk van de instelling Actief mag het stamgegeven ook direct gebruikt worden door de gebruikers.

Vertalingen

Het is mogelijk om FastForward meertalig te maken. Aan veel stamgegevens mogen vertalingen gekoppeld worden. Deze vertalingen worden getoond aan de gebruikers die in de geselecteerde taal werken. Sommige stamgegevens worden ook getoond aan sollicitanten, dus let goed op welke vertaling je doorvoert. Vertalingen kunnen pas ingevoerd worden na het opslaan van een stamgegeven. Het opvoeren van een vertaling gaat als volgt:

 1. Voer een nieuw stamgegeven op en klik op opslaan, of kies een bestaand stamgegeven.
 2. Open het stamgegeven waarvoor een vertaling opgevoerd moet worden.
 3. Scrol naar de sectie Vertalingen en kies Nieuw
 4. Voer de verplichte velden in. Let goed op de taal van de vertaling.
 5. Kies Opslaan.

De vertaling is opgeslagen en kan gebruikt worden door de gebruikers.

Categorie

Veel stamgegevens moeten gekoppeld worden aan een categorie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gespreksredenen en afwijsredenen. De categorie zorgt voor een correcte weergave in de rapportages. Houd hier rekening mee bij het aanmaken van de stamgegevens. Alleen de categorie wordt getoond in de rapportages en niet de aangemaakte stamgegevens.

Opmerkingen