Workflow aanmaken, beheren en uitbreiden

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je het wervingsproces in de applicatie kunt uitwerken door middel van de Workflows.

Een workflow is letterlijk een werkstroom. Een vooraf afgesproken werkstroom waarin alle kandidaten een gelijk proces doorlopen. Alles duidelijk in één overzicht, de workflow.

Voor ieder specifiek werkproces kun je een aparte workflow aanmaken. Zo kan je een onderscheid maken in het werkproces van bijvoorbeeld de gerichte sollicitaties, open sollicitaties, stages en evenementen.

Workflows beheer geeft je volledige controle op het wervingsproces en de werkstromen in de applicatie. Je bent slechts enkele muisklikken verwijderd van het ideale digitale proces.

Let op! Het aanpassen van de workflow heeft invloed op de werking van de applicatie en de stappen die gezet mogen worden bij kandidaten. Mochten er twijfels zijn over de aanpassingen, neem dan contact op met Bullhorn Support.

Inhoudsopgave

Workflow aanmaken

In het tabblad Beheer vind je onder het kopje Configuratie de optie Workflows. Hier zijn alle workflows terug te vinden die op dat moment in de applicatie aanwezig zijn. Met de knop ‘Nieuw’ kan een volledig nieuwe manier van werken worden aanmaken.

Nieuwe Workflow aanmaken

Zodra op de knop ‘Nieuw’ is geklikt, kan je de nieuwe naam opgegeven van de aan te maken workflow. Wanneer je de naam van de workflow hebt opgegeven, klik je op ‘opslaan’. Hou er rekening mee dat je een ongebruikte naam kiest.

Vervolgstappen die bij iedere status mogelijk zijn

Hier kun je de acties toevoegen die bij elke workflowstap aanwezig moeten zijn. Met deze optie kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat het altijd mogelijk is om kandidaten af te wijzen, ongeacht in welke workflowstap de kandidaat zich bevindt.

Zichtbaar voor gebruikersprofiel

Deze optie regelt de zichtbaarheid van de workflow. De zichtbaarheid wordt per profiel ingesteld. Wanneer je een profiel toevoegt, kunnen de gebruikers gekoppeld aan dit profiel gebruik maken van de nieuwe workflow. Geeft je geen profielen op, dan wordt de workflow niet zichtbaar.

Workflow bewerken

Wanneer je de workflow selecteert, komen alle instellingen voor de workflow naar voren. Bijvoorbeeld welke stappen en acties bij welke status mogelijk zijn of welke gebruikersprofielen toegang krijgen tot de workflow.

Inrichten workflow

Zoals je in afbeelding 1 kunt zien, heb je een groot scala aan mogelijkheden tot de beschikking. Zo kan je aan een gebruikersprofiel een eigen, specifieke workflow toekennen. Het is ook mogelijk om het volledige selectie proces in één workflow te verwerken, zodat alle gebruikers de stappen overzichtelijk hebben. Per sectie kan je specifieke wensen aangeven waar een workflow aan moet voldoen. Om de werking van een sectie duidelijk te maken, worden alle secties apart behandeld. Hierdoor krijgt je een goed inzicht hoe de workflow wordt opgebouwd en werkt.

Criteria

In deze sectie kunnen de criteria instellen waaraan de kandidaat moet voldoen voordat deze in de workflow wordt getoond. Zo kunt je een workflow opzetten voor alle kandidaten die gericht gesolliciteerd hebben of een inschrijving hebben voor een evenement.

Met de optie ‘Relatie’ kunt je het criterium verder scherp stellen. In afbeelding 2 moet een kandidaat een inschrijving hebben, maar dit mag geen ‘open sollicitatie’ of ‘registratie in database’ zijn. Deze workflow zal alleen inschrijvingen voor evenementen en vacatures tonen.

Onderdelen

In deze sectie kan je de diverse stappen invoeren die de workflow moet bevatten. Zo kan je het selectieproces volledig uitwerken. De onderdelen bepalen welke acties er uitgevoerd moeten worden en welke status de kandidaat kan krijgen in de workflow.

Bij onderdelen speelt het volgnummer een belangrijk rol. Dit nummer bepaalt de positie van de stap in de workflow. Zoals je ziet is ook hier de optie ‘Relatie’ aanwezig. Deze werkt gelijk aan de ‘Relatie’ optie van de sectie ‘Criterium’. In bovenstaand onderdeel worden alle kandidaten met 1e gesprek getoond, maar ook kandidaten waarbij de reden niet ingevuld is. De optie ‘Lege waardes meenemen’ staat in dit geval op Ja.

Lege waardes

De optie ‘Lege waardes meenemen’ biedt de mogelijk om een criterium en onderdelen ook kandidaten met lege velden te tonen. Het onderdeel van afbeelding 3 zal kandidaten tonen met een eerste gesprek én kandidaten met een gesprek zonder reden. Het criterium uit afbeelding 2 toont alleen kandidaten die volledig voldoen.

Tips

  1. Een lege waarde is een niet ingevuld veld / leeg veld. Dit komt vaak voor als het corresponderende veld niet verplicht is. Denk aan de verplichte velden bij het inrichten van een workflow.
  2. Maak altijd 1 onderdeel aan met 'lege waardes meenemen' op Ja. Op deze manier verlies je nooit kandidaten in de Workflow.

Statussen

De sectie ‘Statussen’ wordt pas gevuld nadat de workflow is gegenereerd. De workflow genereren is een van de laatste stap die je uitvoert. Na het genereren wordt alles overzichtelijk getoond in de sectie ‘Statussen’.

Vertalingen

Alle vertalingen die je van de workflownaam hebt gemaakt, zijn hier verzameld. Je kunt hier ook nieuwe vertalingen toevoegen. Alle statussen worden door de applicatie zelf vertaald.

Workflow genereren

Wanneer alle stappen aanwezig zijn, kan de workflow genereren worden. De workflow wordt daadwerkelijk gemaakt en wordt de sectie ‘Statussen’ gevuld met de statussen die bij de gekozen onderdelen horen. Je vindt de knop ‘Workflow genereren’ daarom ook in de sectie ‘Statussen’. Het genereren van een workflow duurt slechts enkele seconden.

Zodra de workflow is gegenereerd, wordt de sectie ‘Statussen’ bijgewerkt. Sommige onderdelen hebben meerdere workflowstatussen, zoals ‘Gesprek’ en ‘Aanbieding’. Het onderdeel ‘Gesprek’ bijvoorbeeld wordt ingedeeld in de status ‘Gesprek gepland’ en ‘Gesprek gevoerd’, om duidelijk aan te geven waar een kandidaat zich bevindt.

Aanpassen gegenereerde workflow

Wanneer een workflow volledig is gegenereerd mag je de statussen aanpassen. Je kunt per workflowstatus aangeven welke vervolgstappen er gezet mogen worden. Ook is het mogelijk om de naam van de status aan te passen. Door op een status te klikken, krijg je een volledig overzicht van de mogelijkheden.

Stappen bij deze status

In dit overzicht staan alle stappen die gezet mogen worden. Deze stappen kan je zelf beheersen door de gewenste stappen toe te voegen of te verwijderen. Je zult hier ook de stappen terugvinden die je in ‘Vervolgstappen die bij iedere status mogelijk zijn’ hebt ingevoerd.

Naamgeving van de status

Nadat de statussen zichtbaar zijn geworden door het genereren van de workflow is het mogelijk de namen van de statussen aan te passen. Op deze manier kan je zelf bepalen onder welke naam de status getoond wordt in de workflow. Zo kan de status ‘gesprek gepland’ gewijzigd worden in ‘eerste gesprekken gepland’.

Je mag deze naamswijziging invoeren door op de naam van de status te klikken. Wil je de Nederlandse vertaling aanpassen dan klikt u op ‘Nederlands’ en kunt u ‘Nieuw’ vervangen door jouw eigen vertaling zoals je deze weer wilt geven (op het dashboard).

Vertaling van de stappen

De vertalingen van de stappen zijn door Connexys vertaald in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Nieuwe workflow vullen

Zodra alle onderdelen, statussen en vervolgstappen zijn gecontroleerd kan de workflow gevuld worden. Door op de knop ‘Statussen vullen’ te klikken, vult je de nieuwe workflow. Je vindt deze knop in de sectie Statussen. De applicatie zal alle kandidaten langslopen om te controleren of deze in de nieuwe workflow geplaatst moeten worden.

Tijdens dit proces is de workflow gewoon te gebruiken. Bestaande kandidaten die voldoen aan de workflow criteria verschijnen vanzelf in de juiste workflowbak.

  • De duur van het vulproces is sterk afhankelijk van het aantal kandidaten en inschrijvingen in de applicatie. Wij raden aan om tijdens dit proces geen criteria, onderdelen of statussen te wijzigingen.
  • Bewaar het toevoegen en verwijderen van vervolgstappen bij iedere status tot het allerlaatst. Dan hoeft de handeling slechts 1 keer uitgevoerd te worden. In sommige situatie zal de workflow standaard stappen weer toevoegen wanneer onderdelen worden gewijzigd of van volgnummer veranderen.

Nieuwe workflow in gebruik nemen

Wanneer je de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd kan de workflow in gebruik worden genomen. Let goed op welk gebruikersprofiel het recht heeft de workflow in te zien en te gebruiken. Alleen wanneer de juiste gebruikersprofielen zijn gekoppeld mogen gebruikers de workflow gebruiken. Gebruikers met een profiel waaraan de workflow niet is toegewezen, kunnen de workflow niet inzien.

De nieuwe standaard

Wanneer je de nieuwe workflow als de standaard wilt aanwijzen, dan kan de workflow worden toegewezen als default workflow. Dit doe je bij Gebruikersprofielen schermrechten. Hier kan per profiel worden aangeven welke workflow geladen moet worden wanneer een gebruiker het tabblad Workflow aanroept.

Overzicht criteria en onderdelen

Criteria

Benaming in de applicatie

Verklaring

Inschrijving gericht op vacature

Inschrijving heeft inschrijvingstype

Met dit criterium kunt u een filter toepassen op de inschrijving van de kandidaat. Zo kunt u onderscheidt maken tussen open sollicitaties en gerichte sollicitaties.

Inschrijving is lopend

Inschrijving heeft status

Met dit criterium kunt u de workflow laten filteren op bepaalde statussen van een inschrijving, zoals aangenomen, afgewezen etc.

Inschrijving is voor vacaturetype (in te vullen)

Inschrijving voor vacaturetype

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor een bepaald vacaturetype

Inschrijving voor afwijsredenen (in te vullen)

Inschrijving voor afwijsredenen

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen met een bepaalde afwijsreden

Inschrijving voor branche (in te vullen)

Inschrijving voor vacature met branche

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor een bepaalde branche

Inschrijving voor contracttypes (in te vullen)

Inschrijving met contractsoort

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor vacatures met een bepaald contractsoort

Inschrijving voor functie (in te vullen)

Inschrijving voor vacature met functie

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor een bepaald functie

Inschrijving voor functiegroep (in te vullen)

Inschrijving voor vacature met functiegroep

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor een bepaald functiegroep

Inschrijving voor functieniveau (in te vullen)

Inschrijving voor vacature met functieniveau

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor een bepaald functieniveau

Inschrijving voor opleidingsniveau (in te vullen)

Inschrijving voor opleidingsniveau

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen met een bepaald opleidingsniveau

Inschrijving voor opleidingsrichting (in te vullen)

Inschrijving voor vacature met opleidingsrichting

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen met een bepaalde opleidingsrichting

Inschrijving voor organisatieonderdeel (in te vullen)

Inschrijving voor organisatieonderdeel

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen voor een bepaald organisatie onderdeel

Inschrijving voor portefeuilleredenen (in te vullen)

Inschrijving voor reden in portefeuille

Dit criterium toont alle inschrijvingen die in portefeuille zijn genomen.

Inschrijving voor regio (in te vullen)

Inschrijving voor regio

Dit criterium toont alleen alle inschrijving voor een bepaalde regio

Inschrijving voor salarisniveau (in te vullen)

Inschrijving voor vacature met salarisniveau

Dit criterium toont alleen alle inschrijving voor een bepaald salarisniveau

Inschrijving voor salarisniveau (in te vullen)

Inschrijving voor salarisniveau

Dit criterium toont alleen alle inschrijving voor een bepaald salarisniveau

Inschrijving voor uitschrijfredenen (in te vullen)

Inschrijving voor uitschrijfredenen

Dit criterium toont alleen alle inschrijvingen met een bepaalde uitschrijfreden.

 Onderdelen

Onderdeel

Bevat Vervolgstap

Bevat Workflow status(sen)

Verklaring

Aanbieding (voor lopende inschrijving)

Aanbieding doen

1: Aanbieding gedaan
2: Aanbieding geweigerd

Deze bouwsteen behandelt alle kandidaten waar een aanbieding aan gedaan is.

Aangenomen

 

Inschrijving is aangenomen

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn aangenomen

Aangenomen, in lopend kalenderjaar

 

Aangenomen in lopend kalenderjaar.

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die in het lopende jaar aangenomen zijn

Aangenomen, in dienst

 

1: Aangenomen

2: in dienst

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn aangenomen en in dienst zijn

Aangenomen, nog niet in dienst

 

1:Aangenomen

2: nog niet in dienst

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn aangenomen, maar nog niet zijn gestart

Aangenomen, week voorafgaand aan eindedienst

 

Aanbieding is week voorafgaand aan eindedienst

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die nog 1 week een lopend contract hebben

Af te wijzen

Afwijzen

Af te wijzen kandidaten

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die afgewezen moeten worden

Afgewezen

 

Afgewezen

Deze bouwsteen toont alle afgewezen kandidaten

Aktie nav eindbeoordeling

 

Eindbeoordeeld met aktie

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die bij een beoordeling, voordracht of gesprek een eindbeoordeling hebben gekregen, waarbij de eindbeoordeling zelf gekozen kan worden.

Beoordeling (ongeacht status inschrijving)

Beoordelen

Beoordeeld

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn beoordeeld.

Beoordeling (voor lopende inschrijving)

Beoordelen

Beoordeeld

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn beoordeeld voor een lopende inschrijving.

Beoordeling met lege eindbeoordeling

Beoordelen

Beoordeeld met lege eindbeoordeling

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn beoordeel zonder een eindbeoordeling

Deelgenomen aan evenement

 

Deelgenomen aan evenement

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die hebben deelgenomen aan een evenement

Deelgenomen, geen aanvullende gegevens ingevuld

 

Deelgenomen, geen aanvullende gegevens ingevuld

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die hebben deelgenomen aan een evenement, maar niet hun gegevens hebben aangevuld.

Een voordracht

Voordragen

1: Eén keer voorgedragen, niet beantwoord


2: Eén keer voorgedragen, wel beantwoord

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die 1 maal zijn voorgedragen. De bouwsteen geeft 2 statussen; 1 openstaande voordrachten en 1 beantwoorde voordrachten.

Eerste beoordeling

Beoordelen

Eén keer beoordeeld

Deze bouwsteen toont alle kandidaten met één beoordeling

Geselecteerd voor evenement

 

Geselecteerd voor evenement

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn geselecteerd voor een evenement

Geselecteerd, niet aanwezig bij evenement

 

Geselecteerd, niet aanwezig bij evenement

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die zijn geselecteerd voor een evenement, maar niet aanwezig zijn geweest

Gesprek (voor lopende inschrijving)

Gesprek plannen

1: Gesprek gepland
2: Gesprek gevoerd

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek gepland staat of gevoerd is.

De bouwsteen geeft 2 statussen; 1 Gepland gesprek en 1 Gevoerd gesprek

Gesprek gepland, gevoerd, verwerkt met verslag

Gesprek plannen

1: Gesprek gepland

2: Gesprek gevoerd zonder verslag

3: Gesprek gevoerd met verslag

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek gepland staat of gevoerd is. Een gesprek wordt afgerond met een gespreksverslag.

De bouwsteen geeft 3 statussen; 1 Gepland gesprek, 1 Gevoerd gesprek en 1 Gesprek verwerkt met verslag.

Gesprek gepland, gevoerd, verwerkt met verslag en gespreksreden

Gesprek plannen

1: Gesprek gepland

2: Gesprek gevoerd zonder verslag met reden

3: Gesprek gevoerd met verslag en met reden

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek gepland staat of gevoerd is. Een gesprek wordt afgerond met een gespreksverslag. Tevens dient er een gespreksreden opgegeven te worden.

De bouwsteen geeft 3 statussen; 1 Gepland gesprek, 1 Gevoerd gesprek en 1 Gesprek verwerkt met verslag.

Gesprek gepland, verwerkt met verslag

Gesprek plannen

1: Gesprek nog niet verwerkt

2: Gesprek verwerkt

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek gepland is. En of het gesprek voorzien is van een gespreksverslag.

De bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Gesprekt nog niet verwerkt met reden en 1 gesprek verwerkt met reden

Gesprek gepland, verwerkt met verslag en gespreksreden

Gesprek plannen

1: Gesprek nog niet verwerkt met reden

2: Gesprek verwerkt met reden

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek gepland is. En of het gesprek voorzien is van een gespreksverslag. Tevens dient er een gespreksreden opgegeven te worden.

De bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Gesprekt nog niet verwerkt met reden en 1 gesprek verwerkt met reden

Gesprek met lege eindbeoordeling

Gesprek plannen

1: Gesprek gepland

2: Gesprek gevoerd met lege eindbeoordeling

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek gepland is. En of het gesprek niet is voorzien van een eindbeoordeling.

Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Gesprek gepland en 1 Gesprek gevoerd met leeg eindbeoordeling.

Gesprek met reden (in te vullen)

Gesprek plannen

1: Gesprek met reden gepland

2: Gesprek met reden gevoerd

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek met een gespreksreden gepland of gevoerd is. Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Gesprek gepland en 1 Gesprek gevoerd.

Gesprek met reden en lege eindbeoordeling

Gesprek plannen

1: Gesprek gepland met reden

2: Gesprek gevoerd met reden en lege eindbeoordeling

Deze bouwsteen toont alle kandidaten waarmee een gesprek met een gespreksreden gepland of gevoerd is. Hierbij heeft het gevoerde gesprek geen eindbeoordeling.

Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Gesprek gepland en 1 Gesprek gevoerd.

In dienst in lopend kalenderjaar

 

In dienst in lopend kalenderjaar

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die dit kalenderjaar in dienst zijn gekomen

Inschrijving heeft status

 

Inschrijving heeft status

Deze bouwsteen toont alle kandidaten met de aangegeven status. Dit kunt u zelf aangeven.

Laatste beoordeling

Beoordelen

Meer dan één keer beoordeeld

Deze bouwsteen toont van alle kandidaten de laatste beoordeling wanneer deze meerdere malen zijn beoordeelt.

Meerdere voordrachten

Voordragen

1: Meer dan één keer voorgedragen, niet alles beantwoord

2: Meer dan één keer voorgedragen, alles beantwoord

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die meerdere malen zijn voorgedragen. Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Meerdere malen voorgedragen, niet alles beantwoord en 1 Meerdere malen voorgedragen, alles beantwoord

Uit te nodigen

Gesprek plannen

Uit te nodigen

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die uit genodigd moeten worden voor een gesprek

Uitgeschreven

 

Uitschreven

Deze bouwsteen toont alle kandidaten die uitgeschreven moeten worden.

Voordracht (voor lopende inschrijving)

Voordragen

1: Voorgedragen

2: 
Voordracht beantwoord

Deze bouwsteen toont alle kanddiaten die zijn voorgedragen voor een lopende inschrijving. Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Voorgedragen en 1 Voordracht beantwoord

Voordracht met lege eindbeoordeling

Voordragen

1: Voorgedragen

2: Voordracht beantwoord met lege eindbeoordeling

Deze bouwsteen toont alle kanddiaten die zijn voorgedragen voor een lopende inschrijving. Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Voorgedragen en 1 Voordracht beantwoord met lege eindbeoordeling

Vragenlijst

Vragenlijst versturen

1: Vragenlijst is verstuurd

2: Vragenlijst is ingevuld door kandidaat

Deze bouwsteen toon alle kandidaten waaraan een vragenlijst is verstuurd. Deze bouwsteen geeft 2 statussen: 1 Vragenlijst verstuurd en 1 Vragenlijst ingevuld door kandidaat.

Deze bouwsteen is alleen beschikbaar wanneer de vragenlijst module actief is.

Vervolgstappen

Vervolgstap

Actie

Afwijzen

Het afwijzen van een inschrijving van een kandidaat

Aannemen

Het aannemen van een kandidaat voor een bepaalde vacature met een inschrijving op deze vacature.

In portefeuille nemen

Het in portefeuille nemen van een kandidaat op een bepaalde inschrijving.

Selecteren voor evenement

Het selecteren van een kandidaat voor een evenement.

Uitschrijving

Het uitschrijven van een kandidaat voor een bepaalde inschrijving.

Wijzigen inschrijvingsstatus evenement

Het wijzigingen van de inschrijving van een kandidaat op een evenement.

Workflow doorlooptijden beheren

Om de gebruiker beter inzicht te geven in de doorlooptijden van de sollicitaties, zijn de workflow en het dashboard uitgebreid. Het dashboard geeft nu aan wanneer een sollicitatie te lang loopt. Er zijn drie niveaus ingevoerd om de doorlooptijd aan te geven.

  • In orde
  • Aandacht gewenst
  • Actie vereist

Per workflowbak wordt er berekend of een kandidaat te lang stilstaat. Staat een kandidaat te lang stil? Dan wordt dit aangegeven in het dashboard. 

Deze recruiter, van bovenstaand dashboarditem, moet aandacht besteden aan de voorgedragen kandidaten en de voordrachten die beantwoord zijn.

Om de doorlooptijden nog beter in beeld te brengen hebben alle Workflow dashboardportals een nieuwe weergave gekregen. De balken grafiek, hierboven afgebeeld, is per workflow persoonlijk in te stellen door de gebruiker. De tabelweergave is ook nog aanwezig.

Tabblad Workflow - Zoekfilter Doorlooptijd

Het tabblad Workflow is uitgebreid met een nieuw zoekfilter 'Doorlooptijd'. Dit filter geeft de mogelijkheid om kandidaten te filteren op hun doorlooptijd. Op deze manier kan de gebruiker snel inzichtelijk maken welke kandidaten als eerste behandeld moeten worden.

Aangepaste overzichten

In alle dossiers waar actieve sollicitaties worden getoond, staat nu ook de doorlooptijd vermeld. De aanpassing is onder andere doorgevoerd in het Vacaturedossier, het Inschrijvingenoverzicht en Kandidaatsdossier.

Workflow status inrichten

Beheerders mogen per workflow per status de doorlooptijden aanpassen. Het aanpassen van de doorlooptijden kan in het beheermenu van de Workflows, te vinden in het tabblad Beheer. Klik op een workflowstatus om de doorlooptijden te wijzigen.

Workflow verwijderen

Om een workflow te kunnen verwijderen moet alle data die gekoppeld zit aan de workflow worden verwijderd. Indien dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Wanneer alle criteria en onderdelen uit de workflow worden verwijderd, kan de workflow zelf ook worden verwijderd.

Opmerkingen