Weergave van kolommen bij reacties op voordracht

Als ontvanger van een voordracht krijg je toegang tot het voordrachtenscherm. Met het voordrachtenscherm kan eenvoudig een antwoord gegeven worden op de voorgedragen kandidaten.

Als beheerder heb je invloed op de informatie die weergegeven wordt aan de ontvangers van de voordrachten. De verschillende kolommen in het voordrachtenscherm mogen naar eigen wens in- of uitgeschakeld worden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het voordrachtenscherm ingericht kan worden.

Inrichten van het voordrachtenscherm

Het voordrachtenscherm heeft in totaal 14 verschillende kolommen die ingesteld kunnen worden. Het instellen van deze kolommen gebeurt op basis van het type contactpersoon. In totaal zijn er 8 verschillende contactpersoon types. Deze contactpersoon types worden ingesteld in het contactpersonendossier.

In de praktijk wordt het voordrachtenscherm ingericht voor de contactpersoonstypes 'Hiringmanager', 'Recruiter' en 'Algemene Relatie'. Per kolom geldt dat wanneer er toegang is deze getoond wordt aan de ontvanger van voordracht.

De stappen die gezet moeten worden om het voordrachtenscherm in te richten voor 1 contactpersoontype. Het is belangrijk dat je goed weet welke informatie beschikbaar moet zijn. Mocht je daar over twijfelen, bespreek dit dan eerst met de collega's voordat er informatie verdwijnt of in beeld komt die relevant was of juist niet relevant is.

1. Open een kolom naar keuze, bijvoorbeeld 'Beoordeling door Recruiter'. 

2. Kies de toegang die benodigd is. In dit specifieke voorbeeld, bedenk of de recruiter zelf ook de stap 'Beoordelen' zet en dit wil delen met de voordrachtenontvanger.

3. Sla de wijzigingen op.

Wanneer de 14 kolommen zijn ingesteld, is het voordrachtenscherm ingericht voor 1 contactpersoonstype.

Veel voorkomende vragen

Vraag: Waarom gebeurt de inrichting op basis van contactpersoontypen?

Antwoord: Dit is qua inrichting de meest eenvoudige en snelste manier om het voordrachtenscherm in te richten. Elke contactpersoon heeft in ieder geval 1 contactpersoontype waardoor er altijd een scherm indeling gemaakt kan worden.

Vraag: De verschillende kolommen? Wat wordt daar allemaal in getoond?

Antwoord: De exacte inhoud van de kolommen wordt hier uitgelegd.

Vraag: Hoe kan ik snel mijn inrichtwerk controleren?

Antwoord: In het tabblad 'Voordrachten' worden altijd de meest actuele voordrachten getoond. Er staat ook een kolom 'Link' bij. Dit is vaak de allerlaatste kolom. Met de links in deze kolom kunnen voordrachtenschermen geopend worden. Door van verschillende contactpersonen de voordrachtslinken te openen, is jouw inrichtwerk snel inzichtelijk te maken. Natuurlijk mag je ook een voordracht aan jezelf doen en deze link gebruiken terwijl je telkens het contactpersoontype van jouw contactpersoon veranderd. 

Opmerkingen