Gespreksredenen

Met gespreksredenen kan je onderscheid maken tussen de verschillende gesprekken met de kandidaat. Dit onderscheid is belangrijk zodat je hierop goed kunt rapporteren. Met de gespreksredenen kan ook een onderverdeling worden gemaakt in de workflow. Tevens is het ook mogelijk om de gespreksreden met de kandidaat te communiceren.

Ondanks dat de gespreksredenen alleen gebruikt worden tijdens het invoeren van een gesprek, is het belangrijk voor de workflow en de rapportages. 

Workflow

De workflow kan op basis van de gespreksreden een kandidaat in de juiste workflowbak plaatsen. De rapportages kunnen per gespreksreden de doorlooptijd en de kwaliteit van de kandidaten bepalen wanneer de registratie goed gebeurd. 

Rapportages

De gespreksredenen komen ook terug in de rapportages 'Vacatures' en 'Stappen'. Vanuit beide rapporten is het mogelijk om te rapporteren op de hoeveelheid gesprekken. 

Gespreksredenen details

Verwijderen

Het verwijderen van gespreksredenen is alleen mogelijk wanneer er geen gegevens aan gekoppeld zijn. 

Categorie

De Categorie is noodzakelijk voor de rapportages. Hierdoor is het mogelijk om de naam van het gesprek te wijzigen zonder rapportages mogelijkheden te verliezen. 

Het is mogelijk om dezelfde categorie bij meerdere gespreksredenen op te voeren. Houd hier rekening mee bij het rapporteren op de gesprekken. In de rapportages wordt naar de categorie gekeken en niet naar de redenen. 

Opmerkingen