Koppeling textkernel

De Textkernel software zorgt dat de informatie in het CV direct wordt ingelezen in het online sollicitatieformulier. Middels het uploaden van het CV door de kandidaat worden de gegevens ingelezen. Het proces wordt vereenvoudigd en de drempels verlaagd

Opmerkingen