Data-update-service

De Data-update-service is een aanvulling op het anonimiseringsscript. Het biedt kandidaten de mogelijkheid om hun gegevens bij te werken die geregistreerd staan in het kandidaatdossier, of om deze juist te laten verwijderen (anonimiseren).

Werking

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor dat gegevens van sollicitanten, tenzij anders overeengekomen, na een jaar geactualiseerd of geanonimiseerd moeten worden. Connexys biedt hiervoor de data-update service functionaliteit. Hiermee kan er periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) een e-mail gestuurd worden naar kandidaten met het verzoek hun gegevens te updaten. Kandidaten worden vervolgens naar een online formulier geleid waarin een aantal gegevens van de kandidaat, voor zover bekend, al zijn ingevuld. De kandidaat kan zijn gegevens bijwerken en een recent cv uploaden.

Voordelen

De voordelen van een data-update service zijn:

  • Jouw kandidatenbestand is up-to-date en kwalitatief gevuld met kandidaten die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in jouw organisatie en/of op zoek zijn naar een andere functie. 
  • Met de data-update heb je een extra contactmoment met de kandidaat.

De data update service wordt vaak gebruikt in combinatie met een anonimiseringsscript.

Opmerkingen

  • Avatar
    Gr De Bevelanden, (Recruitment)

    Zijn er extra kosten gebonden aan het gebruik van de Data-update-service of is dit onderdeel van het anonimiseren?