Externbureauformulier

Middels het externbureauformulier kunnen werving- en selectiebureau's via een snelle en uniforme wijze kandidaten aan uw organisatie voordragen. Optioneel kan een eigendomscontrole worden geactiveerd zodat bureaus een melding krijgen wanneer zij kandidaten aandragen die reeks bekend zijn in uw database.

Opmerkingen