Inrichting velden

In de applicatie is het mogelijk om velden aan te passen door deze wel of niet verplicht te maken, de naam te wijzigen of volledig te verbergen. In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld:

Naamswijzigingen

Soms wordt er intern een andere naam gehanteerd dan op dit moment in de Connexys applicatie staat. Deze naamswijzigingen zijn zeer eenvoudig door te voeren in de applicatie. Dit doe je via de volgende stappen:

Let op! Voor deze stappen heb je Beheer rechten nodig. Wanneer de knop 'Velden aanpassen' niet wordt getoond, dan mag je de handelingen niet verrichten.

1. Klik het dossier open waar je een veldnaam wil aanpassen. In dit voorbeeld wordt het kandidaatsdossier gebruikt. 

2. Klik op de 'Velden aanpassen' button, naast de knop bewerken. Je landt nu in een speciaal beheerscherm. 

3. Klik op het gewenste veld dat aangepast moet worden. In dit voorbeeld gebruiken we de Achternaam. 

4. Pas het veld 'Alternatieve naam' aan in de variant die gewenst is. 

5. Klik op 'Opslaan'. 

6. Klik op 'Het is nu mogelijk om velden aan te passen. Klik hier om dit scherm te verlaten.' om het speciale velden beheerscherm te verlaten. 

7. De gewijzigde naam wordt direct getoond in jouw dossier. De applicatie wordt nu weer normaal getoond. 

In sommige gevallen duurt het even voordat alle gebruikers de wijzigingen ook te zien krijgen. Door CTRL + F5 te drukken worden de wijzigingen direct zichtbaar bij iedereen. 

Verplicht maken van velden

Soms is het nuttig om meer velden verplicht te maken dan standaard opgeleverd worden in de applicatie. Door de verplichte velden aan te passen wordt er voor gezorgd dat bepaalde informatie altijd aanwezig is. Het verplicht maken van velden gebeurt op de volgende manier: 

1. Klik het dossier open waar je een veld verplicht wilt maken. Bijvoorbeeld het kandidaatsdossier. 

2. Klik op de 'Velden aanpassen' button, naast de knop bewerken. Je landt nu in een speciaal beheerscherm. 

3. Klik op het gewenste veld dat verplicht moet worden. In dit voorbeeld gebruiken we de voornamen. 

4. Selecteer het veld 'Verplicht'

4A. Indien het veld niet langer verplicht hoeft te zijn, dan dat hier uitgeschakeld worden. 

5. Klik op 'Opslaan'. 

6. Klik op 'Het is nu mogelijk om velden aan te passen. Klik hier om dit scherm te verlaten.' om het speciale velden beheerscherm te verlaten. 

Het veld is verplicht geworden voor alle kandidaatsdossiers. Alle kandidaatsdossiers die vanaf dit moment worden aangepast zullen jouw verplichte veld altijd ingevuld willen zien. 

Let op! Sommige velden zijn standaard verplicht in de applicatie. Bij deze velden mag alleen de naam aangepast worden. 

Verbergen van velden

Het verbergen van velden kan er voor zorgen dat een dossier aanzienlijk korter wordt en de applicatie overzichtelijk blijft. In sommige situaties wordt een veld nooit gebruikt en kan dan het beste verborgen worden. Verborgen velden worden niet weggegooid en mogen op elk moment weer zichtbaar worden gemaakt. Het verbergen van een veld gaat op de volgende manier: 

1. Klik het dossier open waar je een veld verplicht wilt maken. Bijvoorbeeld het kandidaatsdossier. 

2. Klik op de 'Velden aanpassen' button, naast de knop bewerken. Je landt nu in een speciaal beheerscherm. 

3. Klik op het ongewenste veld dat verborgen moet worden. In dit voorbeeld gebruiken we de voornamen. 

4. Selecteer het veld ´Tonen bij aanmaken´. Het vinkje moet uitgeschakeld worden. 

5. Selecteer nu het veld ´Tonen bij weergeven en wijzigen´. Het vinkje moet uitgeschakeld worden.

6. Alle vinkjes zijn nu uitgeschakeld. Druk op ´Opslaan´. 

7. Het veld wordt nu niet langer getoond. 

Deze optie kan ook gebruikt worden om het invoerformulier in de applicatie korter te maken. Door de optie ´Tonen bij aanmaken´ uit te schakelen wordt het veld niet getoond bij het invoeren van een kandidaat (of een van de andere dossiers) Het veld wordt wel getoond in een bestaand dossier en kan daar nog worden ingevuld. 

Let op! Sommige velden zijn standaard verplicht in de applicatie en mogen ook niet verborgen worden. Bij deze velden zijn de bovenstaande opties uitgeschakeld.

Opmerkingen

 • Avatar
  Weijers, (Jan-Willem) J.W.

  Waarom is dit nog niet gevuld?

 • Avatar
  Jan Broekhuizen

  Hallo Jan-Willem,

  Bedankt voor het melden! Dit artikel was vindbaar, ondanks dat er nog niks in stond. En dat was niet de bedoeling.

  Het is inmiddels gevuld. Mocht je aanvullingen of vragen hebben, laat het gerust weten.

  Groeten, Jan