Contactformulier aanmaken

Print

Via het onderdeel ‘Contact’ uit het linkermenu kun je een nieuw contactformulier aanmaken of bestaande contactformulieren bewerken of verwijderen. Dit contactformulier wordt vervolgens getoond op de pagina ‘Contact’ op de werkenbij website.Wanneer je op het onderdeel ‘Contact’ klikt kom je terecht op een overzichts- en actie pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds aangemaakte contactformulieren (in de meeste gevallen één) welke op de werkenbij website getoond kunnen worden.

In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd. Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.  • Overzicht van welke contactformulieren reeds aanwezig zijn (groene lijn)
  • Drop-down menu om geselecteerde contactformulieren te kunnen bewerken of te verwijderen (rode lijn)
  • Een nieuw contactformulier toevoegen middels de button ‘Nieuw toevoegen’ (blauwe lijn)
  • Overzicht van de shortcode van het contactformulier dat op de content pagina ‘Contact’ ingevoerd moet worden om het formulier zichtbaar te maken (paarse lijn)
Een nieuw contactformulier toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuw toevoegen’ klikt wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuw contactformulier aan te maken.

Ten eerste wordt er gevraagd een taal op te geven.Indien je een contactformulier in de Nederlandse taal wilt aanmaken kun je direct op de button ‘Nieuw toevoegen’ klikken. Indien je een andere taal wenst, kun je via het drop down menu bij ‘Selecteer taal’ een andere gewenste taal kiezen en vervolgens op de button ‘Nieuw toevoegen’ klikken.

Gevraagde informatie invoeren
Vervolgens wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuw contactformulier aan te maken. Hier kun je handmatig de opgevraagde velden invullen om zo tot een zo concreet mogelijk contactformulier te komen. Deze pagina is verdeeld in een aantal onderdelen, te weten:
  • Titel;
  • Formulier;
  • Mail. 

In de onderstaande screenshots worden deze onderdelen weergegeven. De belangrijkste opties worden vervolgens verder toegelicht

Titel

Standaard wordt een nieuwe contactformulier aangemaakt zonder titel. Door bij het veld ‘Zonder titel’ de gewenste titel voor het contactformulier, bijvoorbeeld: “testformulier” in te voeren kun je het nieuwe contactformulier een titel meegeven.

Van


Opties

Toelichting

Uw naam

Hier wordt de bezoeker gevraagd zijn/haar naam achter te laten.

Uw email

Hier wordt de bezoeker gevraagd zijn/haar emailadres achter te laten.

Onderwerp

Hier wordt de bezoeker gevraagd het onderwerp van zijn/haar vraag achter te laten.

Uw bericht

Hier wordt de bezoeker gevraagd het volledige bericht of de vraag achter te laten.

Submit “Verzenden”

Dit is de titel van de button, welke in dit geval ‘Verstuur’ heet.

In bovenstaand screenshot staan codes vermeld welke als netjes ingericht veld in het contactformulier getoond worden op de werkenbij website. Door de tekst tussen <p> en <br/> aan te passen, worden de titels van deze velden aangepast op het formulier. 

Mail

Via dit onderdeel kun je een standaard mail opstellen die naar het gewenste emailadres binnen jouw organisatie gestuurd moet worden wanneer een bezoeker het contactformulier heeft ingevoerd en verzonden vanaf de werkenbij website. De belangrijkste velden worden hieronder toegelicht.

Opties

Toelichting

Aan:

Hier kun je het emailadres vermelden waar ingevoerde contactformulieren naar toe gestuurd moeten worden.

Van:

De shortcode die hier vermeld staat zorgt ervoor dat daar de naam en het emailadres van de bezoeker vermeld wordt.

Onderwerp

De shortcode die hier vermeld staat zorgt ervoor dat  het onderwerp dat de bezoeker heeft ingevoerd vermeld wordt.

Berichttekst

De shortcode die hier vermeld staat zorgt ervoor dat  het volledige bericht dat de bezoeker heeft achter gelaten vermeld wordt.

In bovenstaand screenshot staan codes vermeld welke als netjes ingericht veld in het contactformulier getoond worden op de werkenbij website. Wij adviseren alleen de content (tekst) aan te passen en niet de, vooraf ingestelde, shortcodes aan te passen.

Contactformulier opslaan
Indien je alle gewenste velden hebt ingevoerd en de gewenste aanpassingen hebt gedaan voor het nieuwe contactformulier, dan kun je op de buttons ‘Opslaan’ klikken om het nieuwe contactformulier op te slaan.Wanneer het contactformulier is opgeslagen, wordt de volgende melding getoond:In deze melding staat vermeld dat het contactformulier is aangemaakt en dat er automatisch een code voor dit formulier is gegenereerd. Deze code dien je in de gewenste contentpagina te plakken (meestal is dit de pagina ‘Contact’) bij het onderdeel ‘Pagina’s’.

Wanneer de code geplakt wordt en de pagina opgeslagen, dan wordt het formulier vanaf dat moment getoond op deze pagina op de werkenbij website.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen