Pagina aanmaken

Print
Via het onderdeel ‘Pagina’s’ uit het linkermenu kun je nieuwe pagina’s aanmaken en bestaande pagina’s aanpassen en verwijderen.Wanneer je op het onderdeel ‘Pagina’s’ of submenu ‘Alle pagina’s’ klikt kom je terecht op een overzichts- en actie pagina waarop je een overzicht hebt van alle reeds aangemaakte pagina’s voor de werkenbij website van jouw organisatie.

In onderstaand screenshot staan de belangrijkste onderdelen met een kleur gekaderd. Deze onderdelen worden vervolgens verder toegelicht.


 • Overzicht van welke pagina’s reeds aanwezig zijn (groene lijn)
 • Drop-down menu om geselecteerde pagina’s te kunnen bewerken of te verwijderen (rode lijn)
 • Een nieuwe pagina toevoegen middels de button ‘Nieuwe pagina’ (blauwe lijn)

Een nieuwe pagina toevoegen
Wanneer je op de button ‘Nieuwe pagina’ of op het submenu ‘Nieuwe pagina’ klikt wordt er een pagina getoond waarbij je de mogelijkheid hebt om een nieuwe pagina toe te voegen aan de werkenbij website. Hierbij kun je handmatig content toevoegen aan de pagina en instellingen invoeren die specifiek voor de nieuwe pagina gelden en de mogelijkheid om de pagina te publiceren op de werkenbij website.

Op deze pagina heb je middels een tekst editor de mogelijkheid om content toe te voegen aan de pagina. In onderstaand screenshot staan de belangrijkste opties met een kleur gekaderd. Deze opties worden vervolgens verder toegelicht.


Kleur kader

Toelichting

Blauwe kader

De mogelijkheid om de nieuwe pagina een gewenste titel te geven. Er kan hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld: 

 • Onze organisatie
 • Nieuws
 • Onze diensten
 • Open sollicitatie
 • Onze medewerkers
 • Onze academie

Rode kader

De mogelijkheid om media toe te voegen (zoals tevens beschreven bij het onderdeel Fotoslider aanpassen) vanuit de mediabibliotheek.* Je kunt hierbij kiezen uit reeds opgeslagen media of een nieuw bestand dat je kunt uploaden en direct kunt toevoegen, zoals: 

 • Afbeeldingen
 • Audio
 • Video

Groene kader

De mogelijkheid om middels een menubalk de inhoud binnen de tekst editor naar wens aan te passen, zoals: 

 • Tekst bolt , cursief maken en onder/doorstrepen
 • Opsommingtekens invoegen
 • Paragraferen
 • Links en- rechts uitlijnen of centreren
 • Links invoegen/bewerken en/of verwijderen
 • Een ‘Meer lezen tag’ invoegen

Paarse kader

Hier wordt de inhoud van de tekst en media getoond, zodat je alvast een inzicht hebt hoe de pagina eruit kan komen te zien.

 * Door een afbeelding en/of video of audiobestand te selecteren en op de button ‘In pagina invoegen’ te klikken wordt het geselecteerde media bestand toegevoegd aan de door jouw geselecteerde plek op de pagina (zie onderstaand screenshot)Instellingen invoeren
Aan de rechterkant van deze pagina heb je mogelijkheid een aantal instellingen in te voeren die specifiek voor deze nieuwe pagina moeten gaan gelden. Het betreft hierbij de volgende instellingen: 

 • Pagina-attributen
 • Template instellingen
 • Uitgelichte afbeelding

Via onderstaande screenshots worden deze onderdelen getoond. De aan te passen velden worden vervolgens verder toegelicht.


Aan te passen velden

Toelichting

Hoofd

De mogelijkheid aan te geven of de nieuwe pagina moet vallen onder een andere reeds bestaande pagina. Door een hoofdpagina aan te geven, zal de nieuwe pagina een subpagina worden. Door geen hoofdpagina aan te geven, zal de nieuwe pagina een hoofdpagina worden.

Sjabloon

De mogelijkheid om aan te geven wat voor soort pagina de nieuwe pagina moet worden. De belangrijkste opties hierbij zijn: 

 • Standaard template  (een standaard content pagina)
 • Employees (een medewerkers pagina)
 • FAQS (een vraag en antwoord pagina)
 • Fields (een vakgebieden pagina)
 • Homepage (een homepage pagina)
 • Landing (een landingspagina)
 • Organisations (een organisatie pagina)

Elk van bovenstaande pagina’s heeft zijn eigen opmaak en afhankelijk van welke pagina er geselecteerd wordt, worden er wel/geen gegevens getoond vanuit de geïmporteerde gegevens vanuit de recruitment applicatie van Connexys.

Volgorde

De mogelijkheid om een volgorde in de pagina’s aan te geven. Dit is het meest van belang bij meerdere subpagina’s. In dat geval kun je aangeven in welke volgorde de subpagina’s aan de linkerkant van de contentpagina op de werkenbij website getoond dienen te worden.

Het advies hierbij is om de volgorde aan te geven middels tientallen, zoals: 

 • Pagina 1 = Volgorde 10
 • Pagina 2 = Volgorde 20
 • Pagina 3 = Volgorde 30
 • Enzovoorts

Op deze manier kun je op een eenvoudige manier een nieuwe subpagina toevoegen tussen bijvoorbeeld pagina 1 en pagina 2 door bij de nieuwe subpagina volgorde 15 mee te geven.


Aan te passen velden

Toelichting

Toon submenu

De mogelijkheid om aan te geven of het submenu op de nieuwe pagina wel/niet getoond moet worden. Indien de pagina onderdeel uitmaakt van een hoofdpagina dan wordt en wanneer er meerdere subpagina’s aanwezig zijn, dan wordt het submenu getoond wanneer er voor de optie ‘Yes’ gekozen wordt.

Toon titel

De mogelijkheid om aan te geven of de titel van de pagina of de pagina getoond moet worden.

Toon widget gebied

De mogelijkheid om aan te geven of op deze pagina het widget-gebied ‘Dynamisch widget-gebied rechts’ getoond moet worden.


Aan te passen velden

Toelichting

Stel uitgelichte afbeelding in

De mogelijkheid om een afbeelding toe te voegen aan de pagina. Deze afbeelding wordt vervolgens (net als de foto slider op de homepage) bovenaan en over de breedte van de pagina getoond.Om de pagina zichtbaar te laten zijn op de werkenbij website dien je de pagina te publiceren. De stappen die hiervoor genomen dienen te worden staan beschreven bij Pagina publiceren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen