Style aanpassingen

Print

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de style (Look and Feel) van de werkenbij website kunt aanpassen. Hierbij zullen onderstaande onderwerpen uitgelicht worden:

 • Websitetitel en ondertitel
 • Identiteit
 • Kleuren
 • Kopafbeelding
 • Achtergrondafbeelding
 • Navigatie
 • Statische startpagina
 • Opslaan en publiceren

Naast dat je de look and feel via het submenu ‘Thema Instellingen’ kunt aanpassen kun je dit ook doen via de button ‘Aanpassen’ welke vermeld staat bij het onderdeel ‘Thema’s’.


Wanneer je op de button ‘Aanpassen’ klikt dan kom je op een overzichtspagina welke verdeeld is in twee delen. Aan de linkerkant kun je de look and feel via onderstaand menu aanpassen (zie screenshot op de volgende pagina) en aan de rechterkant kun je direct zien wat het resultaat van de aanpassing is op de werkenbij website.


Websitetitel en ondertitel
Wanneer je op het onderdeel ‘Websitetitel en ondertitel’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij je deze titels kunt meegeven aan de werkenbij website.Bij het veld ‘Websitetitel’ kun je de exacte naam van de werkenbij website opgeven, zoals ‘Werkenbij bij Onze organisatie’ of ‘Vacatures bij Onze organisatie’ of ‘Banen bij onze organisatie’.  Deze titel wordt op iedere pagina de van de website getoond.

Bij het veld Ondertitel heb je de mogelijkheid de slogan van je organisatie te tonen, zoals bijvoorbeeld ‘Geef je carrière glans en kom bij ons werken’ of ‘Wij zijn altijd op zoek naar professionals’.

Door het onderdeel ‘Koptekst weergeven’ te voorzien van een vinkje, zorgt ervoor dat bovenstaande titels getoond worden. Wanneer je deze uitvinkt, dan worden de titels niet getoond.

Identiteit
Wanneer je op het onderdeel ‘Identiteit’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij je bestanden kunt uploaden die als logo en/of favicon kunnen fungeren op de werkenbij website.


Indien er nog geen afbeeldingen zijn geüpload als logo of favicon, dan kun je middels een afbeelding (vanaf bijvoorbeeld je bureaublad of vanuit een bestaande map met foto’s) naar het juiste onderdeel slepen of door op ‘selecteer een bestand’ te klikken de gewenste afbeelding toevoegen aan de website. Het logo wordt getoond links van de titel van de website en het favicon komt terug in de internetbrowser en kan getoond worden bij de browse geschiedenis.

Wanneer een afbeelding als logo of favicon is geselecteerd dan wordt deze direct bij het betreffende onderdeel en op de werkenbij website getoond. Door op het logo of de favicon te klikken kun je middels dezelfde manier het logo of de favicon aanpassen.

Kleuren
Wanneer je op het onderdeel ‘Kleuren’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij je de website op verschillende plekken van gewenste kleur kan voorzien.


Middels het onderstaande overzicht wordt weergegeven waar welke kleur terug komt:

Kleur

Toelichting

Achtergrondkleur

Deze kleur wordt op de achtergrond van iedere pagina vanaf de bovenkant tot en met de footer getoond.

Header tekstkleur

Deze kleur wordt gebruikt voor als er een titel en subtitel is en deze in de header settings staan.

Base Color

Deze kleur wordt gebruikt voor alle teksten (behalve de footer).

Hoofd-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de menu balk en vrijwel alle buttons.

Sub-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de buttons ‘Zoeken’ en ‘Solliciteer’.

Titel-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de titel van de website en titels van content pagina’s.

Subtitel-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor de subtitel/slogan van de website

Link-kleur

Deze kleur wordt gebruikt voor alle uitingen op de website die een link bevatten (pagina’s waar naar toe geklikt kan worden)

Netwerk-kleur

Deze kleur is alleen van toepassing bij een Custom (maatwerk) Theme.

Alle kleuren kunnen op dezelfde manier aangepast worden, door op een kleur te klikken en middels een kleurenwaaier de gewenste kleur te selecteren. We hebben hier de kleur ‘Achtergrondkleur’ als voorbeeld genomen.


Indien je een kleur selecteert of de reeds bekende kleurcode invoert, wordt bij het veld ‘Huidige kleur’ de geselecteerde kleur getoond. In het veld eronder wordt vermeld wat de exacte kleurcode is. Wanneer je op de button ‘Standaard’ klikt dan wordt standaard de kleur ‘Wit’ met kleurcode ‘#ffffff’ gebruikt.

Voor elke kleur geldt dat je op deze manier de kleurcode kunt aanpassen in het linkermenu en dat het resultaat van het aanpassen van de kleur direct wordt getoond in het rechtermenu (de werkenbij website).

Kopafbeelding
Wanneer je op het onderdeel ‘Kopafbeelding’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij de afbeelding getoond wordt welke bij het onderdeel ‘Header’ onder het menu ‘Weergave’ en het submenu ‘Thema’s’ is geüpload. 


Bij dit onderdeel kun je bij ‘Headerinstellingen’ aangeven hoe de afbeelding uitgelijnd moet worden. Middels het overzicht op de volgende pagina wordt weergegeven wat de opties doen indien deze geselecteerd en opgeslagen worden.

Optie

Toelichting

Cover

Bij deze optie wordt de geselecteerde afbeelding over de gehele breedte van de pagina’s getoond.

Auto

Bij deze optie wordt de foto uitgelijnd tot en met de breedte van de contentpagina’s.

Indien je de afbeelding niet meer wilt gebruiken op de werkenbij website, dan kun je op de button ‘Afbeelding verwijderen’ klikken. De geüploade afbeelding zal vervolgens direct verwijderd worden.

Achtergrondafbeelding
Wanneer je op het onderdeel ‘Achtergrondafbeelding’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij de afbeelding getoond wordt welke bij het onderdeel ‘Achtergrond’ onder het menu ‘Weergave’ en het submenu ‘Thema’s’ is geüpload.Daarnaast kun je, wanneer er nog geen afbeelding is geüpload, vanuit dit onderdeel, via ‘Nieuwe uploaden’ een nieuwe afbeelding uploaden en gebruiken als achtergrondafbeelding voor de gehele werkenbij website. Bij de optie ‘Geüpload’ worden alle afbeeldingen getoond die in het verleden als achtergrondafbeelding zijn geüpload.

Indien er een afbeelding is geüpload dan worden er een aantal extra mogelijkheden getoond zoals weergegeven op onderstaand screenshot.


Middels het onderstaande overzicht wordt weergegeven wat de opties doen indien deze geselecteerd en opgeslagen worden.

Optie

Toelichting

Achtergrond herhalen

 • Bij ‘niet herhalen’ wordt de afbeelding 1 keer getoond
 • Bij ‘herhalen’ wordt de afbeelding horizontaal en verticaal herhaald tot het beeld gevuld is.
 • Bij ‘verticaal herhalen’ wordt de afbeelding verticaal herhaald
 • Bij ‘horizontaal herhalen’ wordt de afbeelding horizontaal herhaald

Achtergrondpositie

 • Bij ‘Links’ wordt de afbeelding links uitgelijnd op iedere pagina
 • Bij ‘Gecentreerd’ wordt de afbeelding gecentreerd uitgelijnd op iedere pagina
 • Bij ‘Rechts’ wordt de afbeelding rechts uitgelijnd op iedere pagina

Achtergrond bijlage

 • Bij ‘Gefixeerd’ blijft de afbeelding staan als er wordt gescrolled in de pagina
 • Bij ‘Scrollen’ scrollt de afbeelding mee als er wordt gescrolled in de pagina

Achtergrond afmeting

 • Bij ‘Cover’  wordt de afbeelding over de gehele breedte en hoogte van het scherm getoond en naar ratio geschaald
 • Bij ‘Auto’ behoudt de afbeelding zijn eigen afmetingen

Indien je een geselecteerde afbeelding niet meer wilt gebruiken op de werkenbij website, dan kun je op de button ‘Afbeelding verwijderen’ klikken. De geüploade afbeelding zal vervolgens direct verwijderd worden.

Navigatie
Wanneer je op het onderdeel ‘Navigatie’ klikt wordt er een menu opengeklapt waarbij de beschikbare menu’s (horend bij het werkenbij thema) getoond worden welke bij het onderdeel ‘Menu’s’ onder het menu ‘Weergave’ en het submenu ‘Thema’s’ zijn geselecteerd.


Per menu kun je, middels een drop-down menu aangeven waar je deze op de werkenbij website wilt tonen.

LET OP: Deze menu’s zijn tijdens de implementatie van de werkenbij website ingericht en zorgen ervoor dat de werkenbij website op een correcte manier wordt getoond. Wij adviseren om de menu’s zoals deze zijn ingericht, niet aan te passen. Indien je dit toch wenst, neem dan contact op met jouw contactpersoon voor de werkenbij website bij Connexys.

Statische startpagina
Wanneer je op het onderdeel ‘Statische startpagina’ klikt wordt er een menu opengeklapt (zoals weergegeven op onderstaand screenshot) waarbij je instellingen kunt aanpassen voor de startpagina/de homepage.


Middels het onderstaande overzicht wordt weergegeven wat de opties doen indien deze geselecteerd en opgeslagen worden.

Optie

Toelichting

Statische startpagina toont

 • Indien je voor ‘Je laatste berichten’ kiest dan worden op de homepage alle geposte (nieuws) berichten getoond
 • Indien je voor ‘Een statische pagina’ kiest dan wordt de opmaak van het ‘Werkenbij thema’ getoond (aanbevolen)

Startpagina

 • Hier kun je middels een drop-down menu aangeven welke startpagina de homepage moet zijn. Bij een standaard inrichting is dit de pagina ‘Home’ (aanbevolen)

Berichten

 • Hier kun je middels een drop-down menu aangeven welke pagina van de website de Berichtenpagina moet zijn. Bij een standaard inrichting is dit de pagina ‘Nieuws’ (aanbevolen)

LET OP: De startpagina en berichtenpagina zijn tijdens de implementatie van de werkenbij website ingericht en zorgen ervoor dat de werkenbij website op een correcte manier wordt getoond. Wij adviseren om de pagina’s zoals deze zijn ingericht, niet aan te passen.                 Indien je dit toch wenst, neem dan contact op met jouw contactpersoon voor de werkenbij    website bij Connexys.

Opslaan en publiceren
Alle (opnieuw) geselecteerde instellingen worden pas definitief aangepast wanneer je op de button ‘Opslaan & publiceren’ klikt.Wanneer je op de button ‘Annuleren klikt’ worden de wijzigingen ongedaan gemaakt en niet doorgevoerd op de werkenbij website.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen