Opbouw van het CMS

Print
Vrijwel elk scherm is binnen het CMS opgebouwd volgens een vaste indeling en logica.  • Linker actiemenu (groene lijn)
  • Submenu’s (rode lijn)
  • Middenscherm: De inhoud (blauwe lijn)

Linker actiemenu
Elk onderdeel in het linker actiemenu herken je aan een eigen icoon. Afhankelijk of er  submenu’s aanwezig zijn, worden deze getoond wanneer je met je cursor over het onderdeel beweegt. Op elk onderdeel kan geklikt worden, waardoor je in het betreffende menu terecht komt, waarbij je de gewenste actie kunt uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan het aanpassen van de lay-out en look and feel van de website, het aanmaken, aanpassen en verwijderen van pagina’s en het beheren van nieuwsberichten, medewerkers en gebruikers.

Submenu’s
Indien een onderdeel in het linker actiemenu beschikt over één of meerdere subpagina’s, dan worden deze direct zichtbaar wanneer je met je muis over het betreffende onderdeel beweegt. Zoals weergegeven in bovenstaand screen shot heeft het onderdeel ‘Vacatures’ drie submenu’s, te weten: ‘Vacatures’, ‘Add new’ en ‘Facets’. Door op één van deze submenu’s te klikken, kom je direct in het actiemenu terecht. 

Wanneer je op een onderdeel in het linkeractie menu klikt of op een bijbehorend submenu, dan zal het onderdeel in het linker actiemenu volledig uitgeklapt worden. Hierdoor worden alle submenu’s van dit onderdeel onder elkaar getoond in het linker actiemenu. Vanaf dat moment kunnen de submenu’s aangeklikt worden.


Middenscherm: De inhoud
Door op een onderdeel of een bijbehorend submenu in het linker actiemenu te klikken wordt direct de bijbehorende actiepagina opgeroepen. De inhoud van deze pagina wordt vervolgens getoond in het midden van het scherm. In dit middenscherm kun je, afhankelijk van welk onderdeel of submenu is aangeklikt, de bijbehorende informatie/inhoud zien en de gewenste aanpassingen doorvoeren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen