Werking Webservice

 

Onderstaand artikel is verouderd, lees het nieuwe artikel hier.

 

De Webservice is een functionaliteit die Connexys biedt om data te importeren en/of te exporteren. Een aantal personeel informatiesystemen (PIS) kunnen hiermee koppelen, waaronder ADP en Centric. Het staat andere systemen vrij om ook te koppelen. Onderstaand artikel geeft daarvoor zoveel mogelijk duidelijkheid. De volgende punten worden behandeld in dit artikel:

De webservice is bereikbaar op de volgende adressen:

De koppeling bestaat uit 4 functies:

 • PutOrganisationUnit
 • PutPositions
 • PutSalariyLevels
 • GetHiredCandidates

De bovenste 3 zijn bedoelt om informatie in Connexys te schieten, de laatste is bedoeld om informatie uit Connexys op te halen. Hieronder worden de diverse functies uitvoerig beschreven.

Put in het Algemeen

Voor ieder bericht geldt dat er eerst een vergelijking wordt gedaan met het vorige keer aangeleverde bericht. Dit gebeurt op basis van een CRC-check. Indien het bericht hetzelfde is wordt er geen verwerking gestart.
Indien het bericht heel erg groot is dan kan het zo zijn dat de verwerking te lang duurt en dat er een time-out wordt getoond.
Indien een waarde in bericht X nog wel werd meegestuurd, maar in het eerstvolgende bericht niet meer wordt meegestuurd, dan wordt dat gegeven op inactief gezet in de Connexys applicatie.
Voor iedere entiteit die wordt aangeleverd wordt een externe id verwacht. Deze vanuit Connexys geredeneerd externe id wordt gebruikt voor de identificatie van de entiteit. Indien de extern id niet meer wordt meegegeven in het bericht bij een volgende aanleveren, dan wordt de entiteit inactief gemaakt in de Connexys applicatie.

PutOrganisationUnit

Deze methode moet gebruikt worden om organisatie(structuren) en contactpersonen naar Connexys te sturen. Voor de contactpersoon geldt dat het e-mail adres uniek moet zijn.
Middels het IsUser-attribuut kan bij een contactpersoon worden aangegeven of de contactpersoon ook een gebruiker moet worden. Deze kan dan inloggen in de applicatie. Het bij de aan te maken gebruiker behorende profiel kan door Connexys worden ingesteld.

Indien een contactpersoon al bestaat met dezelfde unique key (achternaam, roepnaam, voorletters, contacttype, organisatie en functie) dan wordt deze hergebruikt. Contactpersonen die niet aan een organisatie unit hangen (refereren) worden niet verwerkt.

Organisaties moeten uniek zijn wanneer ze op hetzelfde niveau zijn. Er kan dus niet twee keer een top-unit worden aangemaakt met dezelfde naam. Organisaties die al in de database bestaan voordat de koppeling wordt geactiveerd worden samengevoegd met organisaties die via de koppeling binnenkomen. Dit gebeurt indien de naam identiek is.

Signalering
De koppeling kent momenteel nog geen signaleringen. Indien een manager nog gekoppeld is aan een vacature en op inactief wordt gezet door de koppeling, dan zou het wenselijk zijn indien de superuser daarover een mail ontvangt. De superuser zou dan een andere manager moeten koppelen.

GetHiredCandidates

De services is aan te roepen met een datum vanaf en een datum tot. Binnen die periode retourneert deze functie alle kandidaten die binnen die periode de aanbieding hebben geaccepteerd.
Let op! Er wordt dus niet gekeken naar de indiensttredingsdatum.
Let op! De webservice kijkt niet naar tijdstippen, maar reageert alleen op dag-notaties.

Als voorbeeld voor de aangenomen kandidaten zijn drie bestanden opgenomen:

 • 1 voorbeeld bericht voor de bevraging (input.xml)
 • 1 voorbeeld voor het resultaat (output.xml)
 • 1 voorbeeld voor het resultaat inclusief vragen en antwoorden (output met questionnaire.xml)

Beide bestanden staan onderaan in het artikel.

PIS

Het Personeelsinformatiesysteem (PIS) zorgt ervoor dat de data naar Connexys wordt gestuurd en bij Connexys wordt opgehaald.
De aangenomen kandidaten komen terecht in een indiensttredings-workflow. De inrichting daarvan gebeurt door het PIS, door een consultant van ADP of Centric. Dit instroomproces is per organisatie anders geregeld.

Procedure in gebruik nemen koppeling

We onderscheiden twee mogelijke startmomenten voor het inschakelen van de koppeling.

 1. bij aanvang van de applicatie
 2. wanneer de applicatie al enige tijd in gebruik is.

Conversie
Vooral in het laatste scenario is er nog een conversie nodig, Bestaande organisatie, contactpersonen, functies en salarisniveaus zullen dan geconverteerd moeten worden. Connexys heeft hier tools voor, die op basis van Excel een overzicht genereren. De klant zal daarin aan moeten geven wat er bij elkaar gezet mag worden. Op basis daarvan voert Connexys dan een script uit. Dit zal eerst op de acceptatieomgeving plaatsvinden en pas bij akkoord door de klant ook op de productieomgeving.

Let op: voor de webservice aangenomen kandidaten maakt Connexys geen scripts die ervoor zorgen dat de informatie correct in uw ERP/PIS systeem terecht komen. Dit dient u zelf te realiseren. Voor ADP, Centric en AFAS geldt dat hiervoor al ondersteuning is van de betreffende leveranciers. 

Incidenten melden

Wanneer je een incident ervaart met betrekking tot de webservice, dan willen wij graag de volgende informatie ontvangen:

 • In welke omgeving komt het incident voor?
 • Welk bericht heb je gestuurd (user, wachtwoord, datum vanaf en datum tot)?
 • Welke fout denk je dat er optreed?
 • Een voorbeeld van de fout (wanneer mogelijk met bijbehorend bestand)

Wanneer wij op de bovenstaande vragen al een antwoord hebben bij het melden van een incident, dan kunnen wij sneller en effectiever de oplossing vinden voor het incident.

 

Opmerkingen

 • Avatar
  19, (Gebruiker)

  Is het een idee om ook voorbeelden toe te voegen van een (complete) PutOrganisations, Functions en Salarylevels?