E-mail versturen vanuit het eigen domein

Vanuit FastForward worden dagelijks veel e-mailberichten verstuurd naar kandidaten en contactpersonen. Deze e-mailberichten worden allemaal verstuurd vanuit een Connexys-e-mailadres, dat verbonden is aan de gebruiker. Voorbeeld: gebruiker-demo@connexys.nl. Dit kan ook je eigen e-mailadres worden.

Wij bieden nu de mogelijkheid om e-mailberichten te versturen vanuit het eigen e-mailadres, zonder tussenkomst van het Connexys-e-mailadres.

Voordelen
De voordelen van deze wijziging zijn:

  • De kandidaten en contactpersonen ontvangen alle e-mails met uw eigen e-mailadres en geen Connexys-e-mailadres.
  • Alle retour e-mailberichten (reply e-mail) komen direct bij je in de mailbox en hoeven niet te wachten op de Connexys-e-mailservers.

Let op! Deze nieuwe functionaliteit vergt een kleine wijziging op de eigen mailserver(s).

Activeren
Je kunt deze functionaliteit laten activeren bij Bullhorn. De servicedesk zal de nodige aanpassingen doen in de applicatie. Wij adviseren je om je technische beheerder voor die tijd op de hoogte te stellen van deze wijziging. Je kan hiervoor het onderstaande stappenplan gebruiken.

1. Licht je technische beheerder in van je wens. Je kan onderstaande technische instructie doorsturen.

2. Vraag de functionaliteit 'Mailen vanuit eigen domein' aan bij Bullhorn. Dit kan je via een ticket doen, of telefonisch doorgeven. De servicedesk zal je vragen of stap 1 al voltooid is, en een inschatting maken van de eventuele kosten voor het aanpassen van het maatwerk.

3. De Servicedesk zal de functionaliteit inrichten zodra stap 1 is voltooid. Je wordt op de hoogte gesteld zodra alles afgerond is.

Je e-mailberichten worden, na afronding, verstuurd met je eigen e-mailadres.

Let op! Deze functionaliteit zorgt er niet voor dat het e-mailverkeer dat verstuurd wordt vanuit Connexys-applicatie in uw Outlook, Lotus Notes of Thunderbird terecht komt.

Let op! Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om namens één klantdomein de e-mailberichten te versturen.

Technische instructie
Het activeren van deze functionaliteit vergt een aanpassing op je DNS-server middels SPF / DKIM. Hiervoor moeten de volgende IP-ranges worden toegevoegd.

  • Range 1: 62.50.13.64/28
  • Range 2: 194.158.15.0/25
  • Optioneel: Publieke hostnaam: smtp.connexys.nl

FastForward maakt gebruik van een e-mailserverpool. Hierdoor is het noodzakelijk dat alle IP ranges worden toegevoegd. Het toevoegen van deze IP-ranges geeft de Connexys-e-mailservers toestemming om e-mailberichten te versturen vanuit het klantdomein. Deze toestemming valt dus binnen eigen beheer en kan op elk moment weer worden ingetrokken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, vragen wij je dit ook door te geven aan onze servicedesk. Het intrekken van deze toestemming zonder overleg, kan resulteren in e-mailverkeer dat niet langer goed bezorgd wordt bij de kandidaten en contactpersonen.

Toekomstige aanpassingen

Bullhorn richt de e-mailadressen eenmalig in. Toekomstige aanpassingen zoals een nieuw klantdomein worden op nacalculatie berekend.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen