Release 3.3.1

Graag informeren wij je dat release 3.3.1 op woensdag 19 maart uitgevoerd zal worden. Wij starten met de uitrol van de release rond 18:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven tijdens deze release. De volgende punten zullen worden doorgevoerd.

Nieuw

1.1 AFAS cliënt koppeling
Connexys kan een koppeling maken met de AFAS personeelssystemen. Hierdoor is het mogelijk om de aangenomen kandidaten van de voorgaande dag aanbieden aan de AFAS omgeving. Je bespaar tijd omdat nieuwe collega's direct zijn aangemaakt in AFAS. Opnieuw invoeren van gegevens is niet langer nodig.

 

1.1.1 Nieuw in de AFAS cliënt koppeling
De koppeling die je kunt maken met Fast Forward en AFAS is in deze release uitgebreid en verbeterd. De volgende items zijn toegevoegd aan de koppeling:

 • Een beheerscherm aan het tabblad beheer. Hier staat informatie over de koppeling en kunnen wijzigingen gemaakt worden.
 • Het EmId, het unieke kenmerk waaronder een persoon staat geregistreerd is AFAS, van een aangenomen kandidaat wordt geregistreerd in het Kandidaatsdossier.
 • Documenten van de kandidaten kunnen verstuurd worden, zoals CV’s en diploma’s. Deze documenten worden ook gekenmerkt door het EmId in AFAS.
 • Alle activiteiten rondom de koppeling worden vastgelegd in de logging. Hierdoor kun je zien wie, wanneer, met welke details verstuurd is via de koppeling. 
 • De mogelijkheid om te zoeken in de logging.

Meer informatie over de AFAS koppeling kun je vinden in dit artikel.

1.2 Webservice
De Webservice is een functionaliteit die Connexys biedt om organisaties (waaronder contactpersonen en gebruikers), salarisschalen en functies in de applicatie te laden en aangenomen kandidaten uit het applicatie op te halen. Een aantal PIS-leveranciers (PersoneelsInformatieSysteem) heeft hier een koppeling mee. ADP en Centric ondersteunen de koppeling. Het staat andere systemen vrij om ook te koppelen. Meer informatie hierover kun je vinden in dit artikel.

 

 
1.2.1 Nieuw in de Webservice

De volgende items zijn nieuw bij het gebruik van de Webservice:

 • Een beheerscherm aan het tabblad beheer. Hier staat informatie en kunnen instellingen gewijzigd worden door de beheerder.
 • De instelling voor mailen naar contactpersonen kan gewijzigd worden.
 • De instelling voor default schermprofiel kan gewijzigd worden.
 • De data-afscherming kan toegepast worden op Webservice.

1.2.2 Toevoegingen Webservice
De volgende informatie komt extra beschikbaar in de Webservice:

 • Emailadres recruiter 
 • Emailadres hiring manager
 • Contract type vacature (id en tekst)
 • Vacature type (id en tekst)
 • Vacaturenummer (door gebruiker zelf in te geven string-waarde)

Verder zal de Webservice bij aangenomen kandidaten die meer dan 1 aanbieding hebben geaccepteerd in de loop der tijd slechts de inschrijving retourneren die valt binnen de opgevraagde termijn, in plaats van alle inschrijvingen. De documentatie omtrent de Webservice zal hier worden bijgewerkt in het bijbehorende artikel in Zendesk.

1.2.3 Technische gegevens toevoeging Webservice
Dit zijn de toevoegingen aan de Webservice inclusief code:

 • Emailadres recruiter 
  code: <element minOccurs="0" name="email" type="data:Email"/>
 • Emailadres hiring manager
  code: <element minOccurs="0" name="email" type="data:Email"/>
 • Contract type vacature (id en tekst)Vacature type (id en tekst)
 • Vacaturenummer (door gebruiker zelf in te geven string-waarde)
  code: <element minOccurs="0" name="contractType" type="tns:ContractType"/><element minOccurs="0" name="vacancyType" type="tns:VacancyType"/>
  <element name="vacancyNumber">
  <annotation>
  <documentation> vacancyNumber is an extra field to identify this vacancy in external systems </documentation>
  </annotation>
  <simpleType>
  <restriction base="data:utf8String">
  <maxLength value="40"/>
  </restriction>
  </simpleType>
  </element>
  ....
  code: <complexType name="VacancyType">
  <sequence>
  <element name="id" type="long"/>
  <element name="name" type="data:Description"/>
  </sequence>
  </complexType>

 

2 Verbeteringen

2.1 Validatie optionele velden bij publicaties via Mimir
Bij het publiceren van vacatures naar jobboards kon er een foutmelding verschijnen dat er informatie uit een veld ontbrak. Het ging dan vaak om een veld wat niet verplicht was om in te vullen bij het specifieke jobboard. We hebben de validatie op koppeling met Mimir aangepast waardoor lege niet-verplichte velden geen foutmeldingen kunnen veroorzaken.


3 Oplossingen

3.1 Webservice herkent inactief contactpersoon
Wanneer via de webservice een contactpersoon inactief wordt gemaakt (omdat deze niet meer voorkomt in het bericht en de vorige keer wel) was de afhandeling van het inactief maken niet goed. De inactief datum werd ingevuld maar de status van de contactpersoon werd niet bijgewerkt. Dit is probleem is nu verholpen.

3.2 Webservice herkent data-afscherming niet
De data-afscherming werd niet in alle gevallen op een juiste wijze herkend door de Webservice. Dit probleem is met deze release verholpen.

 

Opmerkingen