Posten naar jobboards via XML, zonder multiposters

Het plaatsen van vacatures op een jobboard verloopt altijd via een Multiposter. Op deze manier kunnen wij garanderen dat de publicatie correct verloopt. Dit is de meest gebruikelijke manier en tevens ook de manier die we volledig ondersteunen. Wil je toch publiceren blijven via een multiposter? Kijk dan even hier of hier.

Wil je publiceren via een alternatieve manier? Lees dan verder. Let er wel op, deze manier van publiceren wordt niet ondersteund door ons. Alle vragen, wensen, wijzigingen of andere soorten tickets over deze constructie worden gefactureerd als maatwerk. Dit artikel zal handvatten bieden om de koppeling zelfstandig in te richten en te onderhouden.

Jobboard koppelen zonder Multiposter

Koppelen met een jobboard, zonder dat er een multiposter tussen zit. Dit is alleen mogelijk wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een XML-bestand. De XML bevat alle informatie over de vacatures die gepubliceerd zijn. Deze informatie wordt gebruikt door het jobboard om de vacature te publiceren. Dit heeft enkele voordelen waarvan een reductie in kosten de belangrijkste is.

Nadelen

  • Geen ondersteuning vanuit Bullhorn.
  • Geen mapping-mogelijkheden, potentieel verkeerde interpretatie bij het jobboard.
  • Geen controle over de exacte plaatsing op het jobboard.
  • Geen tot zeer beperkte meetmogelijkheden.
  • Incidenten met en bij het jobboard moeten zelf opgelost worden.

Voordelen

  • Geen extra multiposter kosten
  • Automatisch publiceren wordt weer mogelijk.

Inrichten

Om deze constructie werkend te krijgen moeten een aantal handelingen verricht worden. In alle gevallen moet het jobboard ook diverse handelingen verrichten om de informatie binnen te kunnen halen.

1. Achterhaal de exacte URL / link van de XML feed. Indien er geen XML feed beschikbaar is, vraag deze aan bij Connexys. Normaal gesproken is een XML feed als volgt opgebouwd

Link: http://www.connexys.nl/<Naam>public/run/xml_feed.startup

Waar <naam> staat vermeld moet de bedrijfsnaam van de Fast Forward applicatie komen te staan. Dit is de bedrijfsnaam waar je dagelijks mee inlogt.

2. Maak een publicatie aan via Beheer. Maak een type 'eigen site' publicatie aan. Hierdoor is de optie 'Automatisch publiceren' beschikbaar.

3. Achterhaal het ID van het nieuw aangemaakte publicatiekanaal. Dit doe je door het zojuist aangemaakte publicatiekanaal te openen. In de URL staat een nummer vermeld. Dat is het ID dat nodig is.

4. Voeg dit nummer toe aan de XML feed. Hiermee wordt de XML feed gefilterd op dat specifieke ID. De XML feed zal nu alleen vacatures tonen die gepubliceerd zijn naar dit publicatiekanaal ID.

Voorbeeld: http://www.connexys.nl/<naam>public/run/xml_feed.startup?p_pub_id=20

Wanneer de voorbeeld link wordt geopend, zal de XML feed waarschijnlijk leeg zijn, omdat je nog geen vacatures hebt gepubliceerd naar het publicatiekanaal.

5. Publiceer een vacature naar het nieuwe publicatiekanaal. Controleer de gefilterde XML feed uit stap 4. De vacature moet verschijnen in de XML feed.

Bug fixing: Verschijnt de vacature niet in de gefilterde XML feed? Controleer of de vacature wel vermeld staan in de normale niet gefilterde XML feed. (Stap 1 voor de link) Verschijnt de vacature ook niet in de normale XML feed? Controleer of de vacature open staat, een geldig datum heeft, een goedgekeurde advertentietekst en een geldig advertentie heeft naar het nieuwe publicatiekanaal.

6. De XML feed staat nu klaar om vacatures te ontvangen voor 1 specifiek publicatiekanaal. De link kan aangeleverd worden aan het jobboard.

Jobboard handeling:

7. Controleer of de vacatures netjes worden aangeleverd. Alle details over de XML feed tags kan hier gevonden worden.

Let op! Te vaak uitlezen van de XML feed resulteert in het blokkeren van de XML feed. Lees de XML feed niet te vaak uit! Eens per 10 minuten is toegestaan. Praktijk leert dat eens per 1 uur meer dan voldoende is. Communiceer de uitleestijden goed met uw klant!

8. Activeer de XML feed uitleesrobot. Voer een test uit of de vacature correct wordt ingelezen.

9. Werkt het? Top! Communiceer terug dat de koppeling gelegd is en gebruikt mag worden. Vergeet de uitleestijden niet door te geven.

Recruiter handeling

10. De vacatures kunnen nu gepubliceerd worden op het jobboard. Is automatisch publiceren ingeschakeld? Dan worden vacatures direct na het aanmaken gepubliceerd. 

Mogelijke foutsituaties

Fout: De vacature is vindbaar onder de verkeerde functie

Oorzaak: De functie of functiegroep wordt verkeerd opgepakt door het jobboard. Soms worden er andere functiebenamingen gebruikt door het jobboard. (Gastvrouw kan hetzelfde zijn als Receptioniste, maar soms ook niet) Deze fout kan alleen door het jobboard worden hersteld of verklaard worden.

Soortgelijke fouten doen zich voor in opleidingsniveaus, regio's, standplaatsen en organisatieonderdelen

Fout: Het verkeerde sollicitatieformulier wordt getoond op de site

Oorzaak:De verkeerde URL wordt uitgelezen uit de XML feed. Hier staan vaak meerdere URL's die naar verschillende pagina's leiden. Laat dit goed controleren door het jobboard.

Opmerkingen