Aanpassen html-profiel

Print

Wanneer vanuit Connexys een e-mail wordt verzonden, wordt deze van een bepaalde opmaak voorzien. Deze opmaak wordt deels bepaald door het html-profiel of opmaakprofiel.

Per gebruikersprofiel kan worden bepaald welk opmaakprofiel als standaard wordt gekozen bij het opstellen van een e-mailbericht. Het default opmaakprofiel kan via onderstaande stappen worden gewijzigd: 

  1. Ga naar Beheer: https://app.connexys.nl/management/portal/start
  2. Selecteer Gebruikersprofielen schermrechten: https://app.connexys.nl/management/userprofile/
  3. In de kolom Standaard html-profiel is per profiel te zien welk html-profiel als standaard is ingesteld
  4. Selecteer het profiel waarbij je de aanpassing wilt verrichten
  5. Kies rechtsboven de knop Bewerken: https://app.connexys.nl/management/userprofile/3/edit
  6. Kies achter Standaard html-profiel het gewenste profiel (Vaak is dit de organisatienaam)
  7. Kies Opslaan

Alle gebruikers met het profiel waarbij je de wijziging hebt gedaan zullen nu bij het aanmaken van een e-mailcontact ‘Klantnaam’ als opmaakprofiel ingevuld krijgen, in plaats van ‘Basic’.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen