Opmaakprofielen

Opmaak

Wanneer een e-mail wordt verzonden, is de inhoud van opmaak voorzien. Deze opmaak wordt deels bepaald door het opmaakprofiel.

Aanmaken/bewerken

Vanuit Beheer > Opmaakprofielen kunnen verschillende profielen worden aangemaakt en bewerkt. 

Indien de module HTML Email actief is, is een WYSIWYG-editor beschikbaar, waarmee de stijl kan worden aangepast. 

Zonder deze module kunnen alleen middels HTML-code aanpassingen worden gedaan.

Elk profiel bestaat uit een header en een footer. De tekst in de body van de e-mail wordt gevuld met tekst uit een standaarddocument, of tekst die is ingevoerd wanneer een e-mail vanuit de applicatie wordt gestuurd.

Standaard opmaakprofiel

Per gebruikersprofiel kan worden bepaald welk opmaakprofiel vooraf geselecteerd wordt bij het opstellen van een e-mailbericht. Deze instelling kan via onderstaande stappen worden gewijzigd: 

  1. Ga naar Beheer > Gebruikersprofielen schermrechten
  2. In de kolom Standaard HTML-profiel is per profiel te zien welk HTML-profiel als standaard is ingesteld
  3. Selecteer het profiel waarbij je de aanpassing wilt verrichten
  4. Kies rechtsboven de knop Bewerken
  5. Kies achter Standaard HTML-profiel het gewenste profiel (Vaak is dit de organisatienaam)
  6. Kies Opslaan

Alle gebruikers met het profiel waarbij je de wijziging hebt gedaan zullen nu bij het aanmaken van een e-mailcontact Klantnaam als opmaakprofiel ingevuld krijgen, in plaats van Basic.

Opmerkingen