Opmaakprofielen

Opmaak

Wanneer een e-mail wordt verzonden, is de inhoud van opmaak voorzien. Deze opmaak wordt deels bepaald door het opmaakprofiel.

Aanmaken en bewerken

Vanuit Beheer > Opmaakprofielen kunnen verschillende profielen worden aangemaakt en bewerkt. 

Indien de module HTML Email actief is, is een knoppenbalk beschikbaar, waarmee de opmaak kan worden aangepast. 

Zonder deze module kunnen alleen middels HTML-code aanpassingen worden gedaan.

Een opmaakprofiel bestaat uit een header en een footer. De tekst in de body van de e-mail wordt gevuld met tekst uit een standaarddocument, of tekst die is ingevoerd wanneer een e-mail vanuit FastForward wordt gestuurd.

Zorg dat zowel de header als de footer altijd inhoud bevat. Wanneer een van deze velden leeg is, kan het maatwerk een foutmelding geven bij het versturen van e-mail.

Standaard opmaakprofiel

Per gebruikersprofiel kan worden bepaald welk opmaakprofiel vooraf geselecteerd wordt bij het opstellen van een e-mailbericht. Deze instelling kan via onderstaande stappen worden gewijzigd: 

  1. Ga naar Beheer > Gebruikersprofielen schermrechten
  2. In de kolom Standaard HTML-profiel is per profiel te zien welk HTML-profiel als standaard is ingesteld
  3. Selecteer het profiel waarbij je de aanpassing wilt verrichten
  4. Kies rechtsboven Bewerken
  5. Kies achter Standaard HTML-profiel het gewenste profiel
  6. Kies Opslaan

Alle gebruikers met het profiel waarbij je de wijziging hebt gedaan zullen nu bij het aanmaken van een e-mailcontact dit als opmaakprofiel ingevuld krijgen.

Opmerkingen