Opmaakprofielen

Bij het verzenden van een e-mail wordt de opmaak automatisch toegepast op de inhoud. Deze opmaak wordt gedeeltelijk bepaald door het opmaakprofiel.

Aanmaken en bewerken

Via Beheer > Opmaakprofielen kunnen verschillende profielen worden aangemaakt en bewerkt.

Indien de optionele module HTML Email actief is, wordt een knoppenbalk weergegeven waarmee de opmaak kan worden aangepast. Zonder deze module kunnen aanpassingen uitsluitend worden gedaan via HTML-code.

Een opmaakprofiel bestaat uit een header en een footer. De tekst in de body van de e-mail wordt gevuld met tekst uit een standaarddocument of met tekst die wordt ingevoerd wanneer een e-mail vanuit FastForward wordt ingevoerd.

Zorg ervoor dat zowel de header als de footer altijd inhoud bevatten en dat alle HTML-tags in zowel de header als de footer correct gesloten zijn. Wanneer een header of footer geen inhoud bevat of als er onjuiste HTML-tags worden gebruikt, kan dit leiden tot een foutmelding bij het versturen van een e-mail.

Standaard opmaakprofiel

Per gebruikersprofiel kan worden bepaald welk opmaakprofiel vooraf geselecteerd wordt bij het opstellen van een e-mailbericht. Deze instelling kan via onderstaande stappen worden gewijzigd: 

  1. Ga naar Beheer > Gebruikersprofielen schermrechten
  2. In de kolom Standaard HTML-profiel is per profiel te zien welk HTML-profiel als standaard is ingesteld
  3. Selecteer het profiel waarbij je de aanpassing wilt verrichten
  4. Kies rechtsboven Bewerken
  5. Kies achter Standaard HTML-profiel het gewenste profiel
  6. Kies Opslaan

Alle gebruikers met het profiel waarbij je de wijziging hebt gedaan zullen nu bij het aanmaken van een e-mailcontact dit als opmaakprofiel ingevuld krijgen.

Opmerkingen