Release 3.3.3

Graag informeren wij je dat release 3.3.3 op donderdag 19 juni uitgevoerd zal worden. Wij starten met de uitrol van de release rond 18:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven tijdens deze release. De volgende punten zullen worden doorgevoerd.

 

1. Nieuw

In deze release maken wij, naast de gebruikelijke verbeteringen en oplossingen, een nieuwe functionaliteit beschikbaar, namelijk; Samenvoegen van kandidaten. Dit is een wens die veel gebruikers in de Community kenbaar hebben gemaakt. Een andere nieuwe functionaliteit in deze release is 'Document preview'.


1.1   Samenvoegen van kandidaten

De functionaliteit ‘Samenvoegen van kandidaten’ maakt het mogelijk om kandidaten die dubbel in de applicatie staan te kunnen samenvoegen tot één kandidaatdossier. Bij het samenvoegen wordt alle vastgelegde informatie van de kandidaat, zoals documenten, contacten, stappen, etc, meegenomen in het samengevoegde dossier.

De applicatie maakt automatisch een match op basis van een aantal gegevens van de kandidaat. Dit wordt kenbaar gemaakt door middel van een melding bovenin het kandidaatdossier. 

Er is ook een nieuwe knop ‘Samenvoegen’ toegevoegd aan het kandidaatdossier waardoor je ook handmatig een kandidaat kunt samenvoegen. Meer informatie over deze nieuwe functionaliteit vind je in de het Zendesk artikel Samenvoegen kandidaten.

 

1.2 Document preview

Document preview maakt het eenvoudiger om in het kandidaatdossier de diverse documenten van een kandidaat op je scherm te lezen en geeft je de mogelijkheid om memo's te maken bij de documenten. Deze memo's worden vervolgens opgeslagen in het kandidaatdossier en kunnen worden gelezen door andere gebruikers. Bekijk voor een preview alvast de video.

 

2        Verbeteringen

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de Fast Forward applicatie.

2.1  Engelse merge items

In deze release zijn er een aantal verbeteringen en aanvullingen doorgevoerd aan de Engelse merge items.


2.1.1 Aanhef / salutation
De volgende merge items werden niet correct weergegeven en zijn aangepast:

  • {candidate.name_salutation_dear} geeft nu als resultaat: Dear Ms of Mr (afhankelijk van het geslacht van de kandidaat).
  • {candidate.Mr_or_Mrs} geeft nu als resultaat: Mr of Mrs (afhankelijk van het geslacht van de kandidaat).

2.1.2 Datum / date
Het merge item [day_date] gaf een verkeerde spelling van de maand Mei in de Engelse vertaling. Dit is nu aangepast.

2.1.3 Verantwoordelijke recruiter / responsable recruiter
De onderstaande merge items gaven geen resultaat. Dit probleem is nu opgelost:

  • {responsable_recruiter.works_at_company_division.name_division}
  • {responsable_recruiter.name_complete_informal}
  • {responsable_recruiter.job name}
  • {responsable_recruiter.working_data_e-mail}

  

2.2  Naam veld ‘Datum voordracht’ voordrachtenscherm aangepast

Op het voordrachtenscherm bestaat de mogelijkheid om te filteren op de datum van de voordracht. De verwachting werd gewekt dat indien je filtert op een datum dat je enkel de voordrachten ziet van die betreffende datum. Dit is niet het geval. Om dit duidelijker te maken voor de gebruiker is de veldnaam aangepast naar ‘Datum voordracht vanaf’

 

2.3 Voordracht laat inactieve reactiemogelijkheid zien

Indien een gebruiker via de applicatie een reactie gaf op een voordracht werden er een inactieve reactiemogelijkheden getoond. Dit is aangepast en inactieve reactiemogelijkheden worden niet meer getoond.


2.4 Verplichting op aanbieding vragenlijst

Wanneer zowel de module Vragenlijsten als de module Aanname vragenlijsten is geactiveerd, dan is er bij de stap aanbieding een extra verplicht veld aanwezig om een vragenlijst aan een aanbieding te koppelen. Dit was een verplicht veld wat niet gewijzigd kon worden. De optie 'velden aanpassen' is nu toegevoegd waardoor je de opties erbij krijgt met ‘verplicht’, ‘tonen bij wijzigen’ en ‘tonen bij aanmaken’.

2.5 Nieuwe vormgeving inlogscherm

Het inlogscherm van de applicatie, https://app.connexys.nl, heeft een nieuwe vormgeving. Op de inlogpagina kunnen nu belangrijke meldingen en handige informatie worden getoond. 

3        Oplossingen

In deze release bieden we een oplossing voor een aantal incidenten die gebruikers hebben ervaren.

3.1 Bijlage verschijnt niet bij alle kandidaten in groepsgewijze actie

Bij een groepsgewijze actie, bij bijvoorbeeld het uitnodigen van kandidaten voor een gesprek, kwam het voor dat een toegevoegde bijlage niet werd geregistreerd in alle kandidaatdossiers. De bijlage werd wel naar de kandidaat meegestuurd, maar dit was achteraf niet meer zichtbaar in alle kandidaatdossiers. Hier is een oplossing voor gevonden zodat deze registratie wel plaats vindt.

3.2 Zoeken op vacatures op een specifieke datum vanaf

Wanneer je op het tabblad Vacatures een zoekopdracht deed op een datum vanaf, kreeg je geen resultaat. Dit is aangepast waardoor dit niet meer voorkomt.

 

 

Opmerkingen