Communicatie met HTML-editor

FastForward kent twee inrichtingen voor het opmaken van e-mail:

Dit artikel geldt voor inrichting met de HTML-editor. 

Met HTML-opmaak zijn een aantal extra mogelijkheden beschikbaar in de applicatie. Met HTML-opmaak is het mogelijk om de e-mailberichten volledig naar eigen wens op te maken. In dit artikel worden de diverse mogelijkheden en veranderingen uitgelegd:

Opmaken van standaarddocumenten

Bij het opmaken van een standaarddocument zijn diverse nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Deze mogelijkheden zijn heel goed te vergelijken met de opties in een tekstverwerker of modern e-mailprogramma. Er zit geen limiet op het aantal tekens wat je kunt gebruiken in je standaarddocument.

Aanpassen van teksten

De teksten in een standaarddocument kunnen op verschillende manier worden aangepast. Zo is het mogelijk om de grootte, het lettertype en de stijl aan te passen. De drie opties mogen ook gecombineerd worden.

Tekstgrootte

Het aanpassen van de tekstgrootte kan met de volgende knop:

Deze knop wordt niet altijd volledig getoond. Zodra je de knop aanklikt komen de verschillende tekstgroottes naar voren inclusief een voorbeeld. Het is ook mogelijk om merge-items te voorzien van een andere tekstgrootte. De tekst die het merge-item toont, zal dan ook deze grootte aannemen.

Lettertype

Via de knop Lettertype is het mogelijk om de opmaak van de tekst te veranderen. Er zijn een aantal lettertypen beschikbaar. Door een deel van de tekst te selecteren kan het lettertype aangepast worden.

Het is op dit moment niet mogelijk om het lijstje met lettertypes uit te breiden.

Stijl

De stijl van de tekst is aan te passen met verschillende knoppen:

Met deze knoppen is het mogelijk om de tekst te verduidelijken of waar nodig beter leesbaar te maken. Ook is het mogelijk om lijsten of bullet-points te maken. Het is ook mogelijk om de verschillende opmaaksoorten samen te gebruiken.

Bij bullet-points en genummerde lijsten is het gebruikelijk dat er een witruimte onder zit.

Toevoegen van afbeeldingen

Het is mogelijk om eigen afbeeldingen toe te voegen aan de standaarddocumenten. Deze afbeeldingen moeten eerst worden toegevoegd aan de applicatie. Om een nieuwe afbeelding toe te kunnen voegen aan een standaarddocument moeten de volgende stappen worden gevolgd.

  1. Ga naar het tabblad Beheer
  2. Klik op de optie 'Publieke afbeeldingen'
  3. Klik op 'Nieuw'
  4. Upload de afbeelding en sla deze op.
  5. Ga naar het tabblad Beheer
  6. Klik op de optie 'Standaarddocumenten'
  7. Kies een bestaand standaarddocument of maak een nieuw document aan
  8. Met de knop 'Afbeelding' kan een afbeelding uit de 'Publieke afbeeldingen' worden toegevoegd aan het standaarddocument:

Voorvertonen van teksten

Tijdens de introductie van nieuwe merge is de knop 'Preview' geïntroduceerd. Met deze knop kan een standaarddocument worden gecontroleerd, inclusief werkende merge-items. De voorvertoning toont ook de HTML-opmaak en afbeeldingen die toegevoegd zijn aan het standaarddocument.

Deze 'Preview' functie is bedoeld om het standaarddocument te controleren voordat het gebruikt wordt.

Opmaken van losse contacten

Bij het aanmaken van contacten is ook mogelijk om de opmaak opties te gebruiken. Alle opties, met uitzondering van de afbeeldingen, zijn beschikbaar tijdens het aanmaken van het contact. Het is alleen mogelijk om afbeeldingen via een standaarddocument in te laden.

De wijzigingen in het contactendossier

In het contactendossier is één kleine wijziging doorgevoerd om de HTML-opmaak te ondersteunen. De knop 'HTML' is toegevoegd:

Met deze knop kan het contact worden getoond op exact dezelfde wijze zoals de kandidaat deze heeft ontvangen.

Het is niet mogelijk om de exacte inhoud van de mail weer te geven in de applicatie.

Opmerkingen