Opgelost: Merge items met datum worden in onjuist formaat weergegeven

Update - Opgelost: Het incident is reeds opgelost bij alle klanten. Klanten die de melding hebben doorgegeven zijn op de hoogte gebracht via de mail.

We hebben meldingen ontvangen dat datum merge items onjuist worden weergegeven. Na onderzoek blijkt dat dit incident alleen van toepassing is op de nieuwe merge items. Deze nieuwe merge items zijn te herkennen aan de accolades--> {datum}. Dit incident is bij ons bekend en de afdeling Ontwikkeling werkt aan de oplossing. Updates over de precieze oplostijd volgen zodra deze bekend zijn. 

Het incident

Wanneer een merge item met een datum in een contact wordt gebruikt, dan wordt de datum in een onjuist formaat weergegeven:  2014-08-18T00:00:00.000+02:00. De weergave is niet correct, maar de weergegeven datum is wel correct. Voorbeelden van merge items waar dit momenteel niet goed gaat: 

  • {datum}
  • {antwoord_terug_voor}
  • {datum_in_dienst_gewenst}
  • {vacature.sluitingsdatum}

Oorzaak

De oorzaak van dit incident is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht door de afdeling Ontwikkeling.

Uitzondering

Merge items die alleen de datum mergen worden onjuist weergegeven.
De gecombineerde merge items, bijvoorbeeld {dag_datum} (geeft als resultaat: dinsdag 12 augustus) worden wel goed weergegeven.

Work-around 

Je kunt controleren of dit incident op jouw applicatie van toepassing is door in Beheer een standaarddocument te openen waar een datum merge item wordt gebruikt. Wanneer je daar één van de bovenstaande merge items tegenkomt, dan kun je deze merge items controleren door te kiezen voor bewerken en daarna de Preview-functie te gebruiken

Work-around Groepsgewijs werken

Voor groepsgewijze acties adviseren wij de datum merge items tijdelijk niet te gebruiken en handmatig de datum in het document toe te voegen.

Ook kan het datum merge item vervangen worden door de datum die getoond moet worden. Deze handeling kan verricht worden tijdens het uitvoeren van een groepsgewijze actie.

 

Opmerkingen