Automatisch voordragen

Het is mogelijk om in het tabblad Beheer 'automatisch voordragen' te activeren. Je kunt dit vinden onder Configuratie>Termijnen bij reacties op voordracht. Wanneer je deze instelling op ‘ja’ zet, maak je het mogelijk om per vacature in te stellen of je automatisch voordragen wilt toepassen. Het inschakelen zorgt ervoor dat deze optie op elke vacaturedetailpagina verschijnt. Schakel je deze optie in bij de vacature, dan worden elke dag de nieuwe kandidaten automatisch voorgedragen van deze vacature. De inschrijvingen worden verzameld in een batch (groepsgewijze actie) en deze batch wordt voornamelijk 's nachts uitgevoerd. 

Je kunt per vacature de volgende instellingen beheren: afzender voordracht, ontvanger voordracht, standaarddocument wat wordt gebruikt bij de voordracht, voordragen aan selectiecommissieleden. 

Kandidaten worden niet meer voorgedragen wanneer een vacature ondertussen, op de dag van het ontvangen van de inschrijving, vervuld is.

Opmerkingen