Release 3.3.4

Graag informeren wij je dat release 3.3.4 op woensdag 1 oktober uitgevoerd zal worden. Wij starten met de uitrol van de release rond 18:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven tijdens deze release. De volgende punten zullen worden doorgevoerd.

1. Nieuw

1.1    Nieuwe merge items

1.1.1 Datum dagtekening
Er is een nieuw merge item toegvoegd {datum_dagtekening} om de datum op de volgende wijze weer te geven: 1 oktober 2014.

1.1.2 Nieuwe merge items voor groepsgewijs voordragen
Bij het groepsgewijs voordragen was het soms niet duidelijk voor de hiring manager welke kandidaat op welke vacature had ingeschreven. Om dit beter te kunnen weergeven zijn er voor deze situatie drie nieuwe merge item ontwikkeld:

  • {vacaturenaam_nummer}: Toont een komma gescheiden lijst van de vacaturenamen inclusief het vacaturenummer (indien aanwezig)

Voorbeeld: Monteurs Mechanisch Onderhoud, Financial Controller (193-001)

  • {vacaturenaam_standplaats}: Toont een komma gescheiden lijst van de vacaturenamen inclusief de standplaats (indien aanwezig)

Voorbeeld: Monteurs Mechanisch Onderhoud (Delfzijl), Financial Controller (Amersfoort)

  • {vacaturenaam_nummer_standplaats}: Toont een komma gescheiden lijst van de vacaturenamen inclusief vacaturenummer en standplaats (indien aanwezig)

Voorbeeld: Monteurs Mechanisch Onderhoud (Delfzijl), Financial Controller (193-001, Amersfoort)


1.3    Nieuwe velden beschikbaar in inschrijvingen rapport

1.3.1 Veld ‘Vacaturetype’
In het Inschrijvingen rapport is het veld ‘Vacaturetype’ toegevoegd. Dit veld toont de reden van de vacaturestelling (uitbreiding, vervanging of een andere reden).

1.3.2 Veld ‘Beschikbaar per’`
In het inschrijvingenrapport is het veld ‘Beschikbaar per’ toegevoegd. Dit geeft als resultaat de datum wat in het veld ‘beschikbaar per’ is ingevuld bij de inschrijving van een kandidaat.

2. Verbeteringen

2.1       Tekst uit kolom valt weg bij documenten samenvoegen naar PDF

In Word documenten wordt er soms tekst weergegeven in tabellen, kaders en kolommen. Bij het samenvoegen van deze documenten naar PDF kon het voorkomen dat tekst voor een gedeelte weg viel of helemaal niet zichtbaar was. Dit is voor een groot gedeelte opgelost. Dat wil zeggen dat er geen tekst meer wegvalt, maar het kan wel voorkomen dat de opmaak niet volledig overeen komt met het originele document. Helaas kunnen wij op dit moment geen verdere verbeteringen hierin maken. Voor de techniek die wij hiervoor gebruiken, zijn wij afhankelijk van een leverancier.

3 Oplossingen

In deze release bieden we een oplossing voor een incidenten die gebruikers hebben ervaren.

3.1    Relatie leggen tussen opleidingsniveaus en opleidingsrichtingen

In het stamgegeven ‘Opleidingsniveau’ kun je een relatie leggen met een opleidingsrichting. Bij het aanmaken van een relatie tussen opleidingsniveaus en opleidingsrichtingen was het is niet mogelijk om een keuze te maken uit de aanwezige richtingen. Deze werden niet getoond. Dit is nu opgelost.

Opmerkingen