Vacature goedkeuren

Met de module Vacature goedkeuren is het mogelijk om de advertentietekst middels een formeel proces te laten goedkeuren. Zonder een formele goedkeuring kan de vacature niet gepubliceerd worden. 

FastForward verkrijgt de mogelijkheid om de vacature door te sturen en te laten goedkeuren door een contactpersoon. Dit kan op twee manieren worden geregistreerd.

  1. De contactpersoon is zelf ook gebruiker en registreert de goedkeuring zelf bij de vacature. 
  2. Een andere gebruiker registreert de goedkeuring van de contactpersoon bij de vacature. De applicatie zal registreren welke gebruiker dit heeft uitgevoerd en op welk tijdstip. 

De module voegt de volgende zaken toe aan de applicatie:

  • Extra sectie en velden in vacaturedossier genaamd Goedkeuring
  • Extra stap in actie-menu Goedkeuring aanvragen
  • Extra merge-items voor de standaarddocumenten
  • Extra rechten ten behoeve van het goedkeuren van vacatures

De module 'Vacature goedkeuren' geldt voor alle vacatures. Dit betekent dat de goedkeuring bij alle vacatures geregistreerd moet worden. 

Extra velden in het vacaturedossier

In het vacaturedossier is een sectie erbij gekomen: Goedkeuring. Via de velden in deze sectie is de goedkeuring van de vacature te registreren. 

Klik in het vacaturedossier op 'bewerken' en ga naar de sectie 'Goedkeuring'. Wanneer je in het veld 'Goedgekeurd op 'ja' zet, dan verschijnen onderstaande velden.

Goedgekeurd Ja/Nee In dit veld kan worden aangegeven of de goedkeuring binnen is. Zodra hier Ja vermeld staat, verschijnen de andere velden. 
Goedgekeurd op In dit datumveld kan de datum waarop de goedkeuring is gegeven worden geregistreerd. 
Goedgekeurd door Wanneer een andere gebruiker de goedkeuring registreert, kan in dit veld worden aangegeven welke contactpersoon de goedkeuring verstrekt heeft. 
Goedkeuring ingevoerd De applicatie zal dit veld automatisch vullen met de gebruiker die de goedkeuring registreert. Dit mag niet worden gewijzigd. 
Goedkeuring Memo Het memo veld biedt plek voor de e-mail waarin de goedkeuring vermeld staat of overige informatie die opgeslagen moet worden. 

Goedkeuren en rechten

Voordat een gebruiker een goedkeuring mag registreren bij een vacature, moet de gebruiker hiervoor de juiste rechten krijgen. In Gebruikersprofielen Schermrechten kan per profiel het recht worden ingeschakeld. Wanneer slechts een beperkte groep gebruikers deze rechten mogen verkrijgen, is het handig om dit per gebruiker toe te wijzen. 

De volgende rechten worden geleverd met deze module: 

  • Goedkeuring aanvragen - Geeft toegang tot de actie Goedkeuring aanvragen in het actiemenu. 
  • Goedkeuring geven - Geeft toegang tot de sectie Goedkeuring in het vacaturedossier. 

Beide rechten hangen onder het recht Vacature goedkeuring.

Opmerkingen