Mimir of Knollenstein toevoegen aan de applicatie

Via multiposters kunnen vacatures worden gepubliceerd naar een groot scala aan jobboards. Een multiposter zorgt voor de goede afhandeling en vindbaarheid van de vacatures op de diverse sites. In de volgende artikelen is meer te vinden over Knollenstein en Mimir.

Het koppelen van een multiposter is eenvoudig. In dit artikel wordt behandeld hoe een multiposter toegevoegd kan worden aan de applicatie en welke extra opties beschikbaar zijn.

We gaan ervan uit dat de volgende zaken al geregeld zijn bij de multiposter:

 • Geldige contracten bij de jobboards
 • Geldige inloggegevens van de multiposter

Knollenstein

Het koppelen van een Knollenstein-account is een van de weinige handelingen die je als beheerder hoeft te doen. Dit gebeurt op de volgende wijze:

 1. Kies in het tabblad Beheer de optie Knollenstein bij de sectie Multiposters.
 2. Kies Bewerken.
 3. Voer de aangeleverde details op van Knollenstein.
  Database ID is een vrij lang nummer dat Knollenstein gebruikt om de koppeling te herkennen.
  Username en Password zijn bedoeld om in te kunnen loggen bij Knollenstein. Sla deze hier op.
 4. Klik op 'Opslaan'

Verstuur stamgegevens

Het opslaan van het account resulteert in extra opties die getoond worden. De opties 'Controleer contracten' en 'Versturen' worden nu ook getoond. Deze opties zijn nodig om de koppeling verder in te richten en te beheren.

Organisaties versturen

5: Klik op 'Verstuur' bij Organisaties. Dit zorgt ervoor dat de organisatiestructuur naar Knollenstein verstuurd wordt. De Helpdesk van Knollenstein zal dit gebruiken om de koppeling in te richten.

Bij incidenten met de koppeling zal de Helpdesk Knollenstein soms vragen om deze informatie nogmaals te versturen.

Stamgegevens versturen

6: Selecteer bij 'Stamgegevens' alle stamgegevens in het dropdown veld. (Druk op Selecteer alles)

7: Klik op 'Verstuur'. Alle benodigde stamgegevens worden nu naar Knollenstein verstuurd om de koppeling in te richten.

Let op! Als er stamgegevens worden toegevoegd is het noodzakelijk om deze ook te versturen naar Knollenstein! Dit voorkomt incidenten bij het publiceren.

8: De koppeling is nu ingericht. Knollenstein zal een aantal laatste handelingen doen en groen licht geven zodra alles goed functioneert.

Extra opties

Opties

In het menu opties zijn een viertal extra functionaliteiten beschikbaar.

 • Gebruik organisatie-onderdeel van:

Deze optie geeft aan naar welk organisatie onderdeel gekeken moet worden als het gaat om de contracten. Standaard staat deze op 'Recruiter'. Dat betekent dat de recruiter gekoppeld moet zijn aan een organisatie waarop de contracten zijn gesloten.

 • Gebruik contactinformatie van:

Hiermee is in te stellen wie onderaan een vacature komt te staan, de hiringmanager of de recruiter.

 • Activeer repostfunctionaliteit & repost mogelijk vanaf

Reposten is het opnieuw plaatsen van een vacature alsof deze nieuw wordt aangeboden aan het jobboard. Niet alle jobboards ondersteunen dit. Reposten zorgt ervoor dat de publicatie opnieuw wordt gestart en een langere publicatiedatum krijgt. Reposten kost vaak extra credits.

'Repost mogelijk vanaf' geeft aan wanneer de repost button mag verschijnen. Dit kan direct nadat de publicatie gedaan is, maar ook enkele dagen voor het einde.

Controleer Contracten

Met dit menu kan gecontroleerd worden of de contracten nog geldig zijn. Tevens is inzichtelijk welk organisatie-onderdeel toegang heeft tot de contracten. De contracten worden real-time uitgevraagd, dit kan soms eventjes duren.

Mimir

Hoewel vrijwel alle contracten en contacten via Bullhorn lopen, worden hier de opties rondom de Mimir Multiposter beschreven. Een groot deel van de opties zijn alleen beschikbaar voor Bullhorn Support. Vragen, incidenten of wijzigingen voor de Mimir koppeling? Neem dan contact met Bullhorn Support.

Account koppelen

Om een Mimir-koppeling te activeren hoeft alleen een account gekoppeld te worden. Zodra dit account is toegevoegd, functioneert de koppeling.

1: Ga naar de sectie Accounts.

2: Kies Nieuw.

3: Voer de door Mimir aangeleverde informatie op in de passende velden.

4: Koppel eventueel een organisatie wanneer het account gebruikt mag worden door één organisatie.

5: Kies Opslaan. De koppeling is direct actief.

Extra opties

Maatwerk URL

Wanneer de standaard URL niet functioneert kan hier een alternatief worden ingesteld. De koppeling zal dan deze URL aanhouden bij het versturen van vacatures. Let goed op de verschillende merge-items die beschikbaar zijn:

 • {advertentie_id} voor het ID van de advertentie
 • {taal}  voor de taal van de advertentietekst
 • {publicatie_id} Het ID van de publicatie van de advertentie
 • {openstaande_id} Het ID van de vacature

Beheer categorieën

Mimir vraagt de gebruiker per vacature hoe de mapping moet verlopen. Dit betekent dat een gebruiker veel invloed heeft op de vindbaarheid van de vacature, maar soms ook door lange lijsten heen moet. De optie Beheer categorieën kan deze lijsten reduceren tot de belangrijkste keuzemogelijkheden.

1: Kies Bewerken

2: Kies Regio of Functie. Een lange lijst met opties verschijnt. Selecteer de gewenste opties. Alleen geselecteerde opties worden getoond.

Opties

Deze opties zijn exact gelijk aan de opties bij Knollenstein.

Controleer contracten

Deze opties zijn exact gelijk aan de opties bij Knollenstein.

Opmerkingen