Criteria

Het vinden van de juiste kandidaat of passende vacature is een lastige klus. Criteria kan jou hierbij helpen. Door criteria in te zetten, worden de resultaten tijdens het Zoeken en Matchen preciezer en is de juiste match sneller gevonden. Voor organisaties die veel met talentpools of match opdrachten werken, is dit een must have.

Let op! Criteria zijn standaard niet geactiveerd! Vraag dit aan bij de Customer Support.

Dit artikel behandeld de volgende onderwerpen

Vacatures & Kandidaat

De werking achter Criteria is eenvoudig. Door 1 criterialijst te gebruiken, kan de applicatie met meer zekerheid de juiste persoon of vacature vinden. Bij de vacatures en kandidaten worden bijpassende criteria opgevoerd. Zodra een match wordt gemaakt komen dossiers die dezelfde criteria hebben veel hoger in de resultaten naar voren.

Criteria

Criteria zijn volledig in te richten in het tabblad Beheer. Alle vrijheid is gegeven om lijsten aan te leggen. Bij het beheren van Criteria zijn 3 opties beschikbaar

  • Criteria op basis van Jobfeed

Een genormaliseerde lijst van gegevens, bestaande uit de meest gebruikte zoekcriteria. De tabellen op basis van Jobfeed bieden de meest gebruikte zoekcriteria aan en hierdoor kan een snelle start worden gemaakt zonder veel invoerwerk.

  • Criteria op basis van eigen Stamgegevens

De eigen stamgegevens in de applicatie kunnen ook gebruikt worden als criteria. De stamgegevens kunnen eenvoudig worden geïmporteerd. Vervolgens mogen deze gegevens toegevoegd worden aan de verschillende dossiers.

  • Criteria op basis van eigen waarde lijsten

Omdat de waarden in de criteria lijst volledig beheerbaar zijn, is het ook mogelijk om eigen lijsten aan te leggen. Zo kunnen bijvoorbeeld talen, bedrijfscursussen en opleidingen zeer specifiek worden geregistreerd. 

Beheren van Criteria

Voor het beheren van Criteria zijn er 2 beheermenu's beschikbaar, 'Waarden' en 'Criteria'.

Waarden

Waar 'Criteria' voor het overzicht zorgt, zorgt 'Waarden' voor de inhoud. In het menu 'Waarden' worden de lijsten onderhouden. Hier zullen alle mogelijke keuzes getoond worden. Tevens mogen alle keuzes los van elkaar beheerd, gewijzigd of verwijderd worden. Het is mogelijk om zowel stamgegevens te gebruiken als waarde als zelf losse waarden lijsten in te voeren. Hieronder volgt een voorbeeld in beide situaties. 

Stamgegevens als Waarde

1. Klik op het beheermenu 'Waarden'.

2. Klik op 'Beheren' aan de rechterkant.

3. Klik op 'Nieuw' in de lijst.

Standaard zullen de 5 Jobfeed lijsten worden getoond. Onderhoud gebeurt door Jobfeed van Textkernel.

4. Pas de naam aan van de map.

5. Kies welke stamgegevens geïmporteerd moeten worden om als waarde toegevoegd te worden. Bijvoorbeeld Regio's. 

6. Zet actief op 'Ja' en sla deze nieuwe map op. De naam van de map zal veranderen en een tandwiel verschijnt in de map. Dit tandwiel geeft aan dat een stamgegeven gekoppeld is. 

7. Klik op 'Importeer gegevens' om de Waarden te vullen.

De map Regio's gebaseerd op het stamgegeven 'Regio' kunnen nu toegevoegd worden aan de Criteria lijsten.

Vrije keuze waarden

Niet in alle situaties is een stamgegeven geschikt om te importeren en als waarde te gebruiken. Om deze situaties wel beschikbaar te maken in de Criteria mogen losse waarden lijsten gemaakt worden. In het onderstaande voorbeeld wordt een vaardigheid 'Taal' aangemaakt als Waarde. 

1. Klik op het beheermenu 'Waarden'.

2. Klik op 'Beheren' aan de rechterkant.

3. Klik op 'Nieuw' in de lijst.

4. Pas de naam aan van de map.

5. Selecteer niets bij 'Importeer gegevens van stamgegeven'. 

6. Zet actief op 'Ja'. 

Er verschijnt een blaadje in het mapje. Dit geeft aan dat het een waarde lijst betreft die vrij invulbaar is. 

7. Selecteer de nieuw aangemaakt map en klik op 'Nieuw'. Er verschijnt nu een nieuw blaadje in de nieuwe map. 

In het voorbeeld is een nieuwe losse waarde toegevoegd aan de map 'Taal'. 

8. Geef de nieuwe waarde een goede naam. In dit voorbeeld 'Duits'. 

9. Sla deze nieuwe waarde op. 

Door de stappen 7 t/m 9 te herhalen kan een uitgebreide lijst met waarden worden aangemaakt. 

Meerlagen structuur in Waarden

Als het gaat om het registreren van kenmerken van kandidaten of medewerkers is het vaak nuttig om aan te geven hoe goed iemand is. Deze structuur kan ook worden doorgevoerd in de Waarden. In deze situatie wordt het voorbeeld van de vaardigheid Taal gegeven. (De aanname wordt gedaan dat de Waarde 'Taal reeds bestaat'. Dit betreft het gedeelte dat bij Vrije keuze waarden wordt behandeld) 

1. Selecteer de waarde 'Duits' in het mapje 'Taal'. 

2. Klik op de knop 'Nieuw'. Een nieuw waarde blad wordt toegevoegd. 

3. Geef deze waarde een passende naam, bijvoorbeeld Uitmuntend. 

4. Zet het waarde blad op 'Actief'. 

5. Sla deze wijzigingen op. 

De stappen kunnen herhaald worden totdat de juiste hoeveelheid waarden zijn toegevoegd. 

Het is ook mogelijk om nog een extra structuur aan te brengen per waarde. 

In dit voorbeeld is er voor gekozen om bij de taal Engels onderscheid te maken tussen Schriftelijke en Gesproken waardes. Dit voorbeeld is op de volgende manier in te voeren. 

1. Selecteer de waarde 'Engels'. 

2. Klik op 'Nieuw'. 

3. Geef de waarde de term 'Schriftelijk'. 

4. Klik op de waarde 'Schriftelijk'. 

5. Klik op 'Nieuw'. 

6. Geef deze waarde de term 'Uitmuntend'. 

7. Klik wederom op de waarde 'Schriftelijk'. 

8. Klik op 'Nieuw'. 

9. Geef deze waarde de term 'Goed. 

Deze stappen kunnen herhaald worden totdat alle relevante waarden aanwezig zijn. 

Criteria

In het menu 'Criteria' wordt de lijst van Criteria onderhouden. Wat bij 'Waarden' is ingevoerd, wordt in 'Criteria' overzichtelijk gemaakt. Het toevoegen van een criteria kan op de volgende manier:

1. Klik op het beheermenu 'Criteria'.

2. Klik op de juiste map waaraan iets toegevoegd moet worden. In dit voorbeeld wordt de waarde 'Taal' toegevoegd aan 'Vaardigheid'.

3. Klik op 'Nieuw' om een map te maken.

4. Pas de naam aan van de map en zet Actief op 'Ja'. Selecteer de juiste waarde. 

5. Sla deze nieuwe map op.

6. De nieuwe criteria zijn toegevoegd en direct beschikbaar.

Tip: Probeer zo veel mogelijk het verwijderen van criteria of waarden te voorkomen. Deactiveer de niet gebruikte criteria wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn.

Toevoegen van Criteria aan dossiers

Bij Kandidaat- en Vacaturedossiers is de optie 'Criteria' beschikbaar. Het toevoegen van een criteria werkt op alle plekken hetzelfde.

1. Open een dossier waar de criteria toegevoegd moeten worden.

2. Klik op 'Criteria' in het snelmenu of scroll naar beneden.

3. Klik op 'Bewerken'.

4. De Criteria lijst zal getoond worden. Selecteer de juiste criteria. Zoeken naar het juiste criterium is ook mogelijk.

5. Sla het geheel op.

6. Klaar! Het dossier is voorzien van de juiste criteria. De persoon of vacature is nu betere vindbaar bij het zoeken en matchen.

Veel gestelde vragen

Vraag: De volgorde van mijn waarden of criteria kloppen niet. Moet ik het hele lijstje opnieuw aanmaken? 

Antwoord: Nee, je mag elke waarde apart aanklikken en verplaatsen (Drag en Drop). Kijk goed naar het pijltje in de lijst, wat de nieuwe positie wordt. 

 

Opmerkingen