Grote upgrade van de rapportagetool: wat gaat er veranderen?

In het weekend van 7 en 8 februari heeft Connexys een grote upgrade uitgevoerd van de rapportagetool. In de vernieuwde rapportagetool zijn functionaliteiten toegevoegd, knoppen op een andere plek ondergebracht, de grafiekmogelijkheden uitgebreid en is de lay-out aangepast. De grootste veranderingen lichten we toe in dit bericht.


De opgeslagen rapportages van gebruikers en de organisatie zijn na de upgrade beschikbaar in de vernieuwde rapportagetool. Wijzigingen die gebruikers gedurende de upgrade maken aan opgeslagen rapportages worden na de upgrade echter niet meegenomen. De rapportagetool is tijdens de release verminderd beschikbaar.

Workshops
Op dinsdag 24 februari a.s. organiseren we twee workshops om nader kennis te maken met de vernieuwde rapportagetool. Tijdens deze workshop worden de nieuwe functionaliteiten getoond en krijg je de nodige handvatten en inzichten om maximaal voordeel te halen uit de verschillende rapportagemogelijkheden. Ook gaan we samen met jou kijken welke gegevens je wilt rapporteren en hoe je deze rapportages kunt genereren. Klik hier om je in te schrijven voor een van de workshops: in de ochtend of in de middag.

---------------------------------
De grootste veranderingen zijn:

Direct instellen van standaardwaarde

Wanneer je een rapport opent waarbij niet alle data standaard wordt opgehaald krijg je een pop-up veld in beeld. Hierdoor krijg je een extra waarschuwing dat het rapport bestaat uit een selectie van data. In dit veld kun je selecteren over welke periode je het rapport wilt genereren.

Pop-up veld

Opmaak menubalk

De bovenste menubalk is gewijzigd ten opzichte van de oude versie. Er zijn mogelijkheden bijgekomen en de styling is aangepast. Bij het tandwiel icoon kun je in de vernieuwde rapportagetool het detailniveau van de tabel bepalen. Zo kun je kiezen voor alleen totalen (de aantallen per kolom). Zo krijg je snel inzicht in bijvoorbeeld het totale aantal inschrijvingen per maand.

Vernieuwde menubalk, pijl wijst naar het tandwiel icoon voor het bepalen van het detailniveau

Instellen filters

In de nieuwe versie staat de filterkolom niet meer standaard uitgeklapt. Om de filterkolom uit de klappen klik je op het icoon aan de rechterkant. Daarnaast is de manier van filteren in de vernieuwde rapportagetool aangepast. Wanneer je een filter aanmaakt, wordt direct getoond hoe de filtering plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij een tekstfilter is direct zichtbaar of er wordt gekeken of het veld ‘start’ met de ingevoerde tekst of dat het veld de tekst moet ‘bevatten’. Wanneer je een filter maakt, wordt het niet meer direct toegepast. Je moet dat onderaan met de daartoe bestemde knop ‘Toepassen’ bevestigen.
Wanneer meerdere filters worden gebruikt kun je ook aangeven hoe deze filters gecombineerd moeten worden. Bijvoorbeeld iets moet voldoen aan filter 1 en 2, of aan filter 3.

Klik op dit icoon om de filterkolom uit te klappen

Switchen tussen weergave gegevens

Je kunt in de vernieuwde rapportagetool op meerdere niveaus data selecteren en dit wordt direct getoond in de grafiek. Indien je switcht van kruistabel naar grafiek blijft nu de indeling gelijk, bijvoorbeeld als je hebt geselecteerd dat de resultaten in maanden worden weergeven blijft dit zo. In de oude versie sprong dit terug naar de oorspronkelijke waarde van het veld.
Als je vervolgens op het tandwiel klikt kun je gemakkelijk het grafiektype wijzigen en in deze nieuwe release zijn een aantal nieuwe type grafieken toegevoegd. Je kunt nu ook, door een gebied te selecteren, inzoomen op je resultaten.
Je kunt, indien je een grafiek hebt, meerdere groeperingen toevoegen (bijvoorbeeld status inschrijving en de inschrijfdatum per maand)
Grafiek met meerdere groeperingen

Zelf meetwaarden creëren

Er zijn uitgebreidere mogelijkheden gekomen voor het maken van custom velden. De naam van een custom veld wordt nu zowel bij tabel, kruistabel als grafiekweergave getoond. Zo kun je de rapportages nog specifieker maken. Meer uitleg hierover volgt binnenkort.

Opmerkingen