Release 3.4

Graag informeren wij je dat release 3.4 op donderdag 20 november uitgevoerd zal worden. Wij starten met de uitrol van de release rond 18:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven tijdens deze release. De volgende punten zullen worden doorgevoerd.

 

1. Nieuw

In deze release maken wij, naast de gebruikelijke verbeteringen en oplossingen, een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Deze nieuwe functionaliteiten worden hieronder in het kort beschreven.


1.1 Tabblad Vacatures zoeken
Met deze release is er een nieuw tabblad in de applicatie toegevoegd; Vacatures zoeken. Het 'oude' tabblad Zoeken heet nu Kandidaten zoeken. Het nieuwe tabblad Vacatures zoeken biedt een aantal nieuwe functionaliteiten.

1.1.1 Matchen: vanuit kandidaat én vacature
In het kandidaatdossier is er een optie toegevoegd aan het actiemenu; Match vacatures. Wanneer je deze optie aanklikt, opent het tabblad Vacature zoeken. Hierin worden een aantal kenmerken van de kandidaat die geregistreerd zijn in het kandidaatdossier direct gematcht aan openstaande vacatures. Deze zoekopdracht kun je verder verfijnen door meerdere filters in te zetten.

1.1.2 Vacatures delen (en matchen)
In het nieuwe tabblad Zoeken kun je nu ook jouw kandidaten matchen met extern gepubliceerde vacatures van andere organisaties die met Connexys Fast Forward werken. Intern geplaatste vacatures zijn in dit overzicht uiteraard niet terug te vinden.

Bij elk publicatiekanaal in Beheer staat aangegeven voor wie de vacatures op dit kanaal beschikbaar mogen zijn. Dit kan zijn voor iedereen, interne organisatie of niet publiek.


1.2 Flipbase

Flipbase is een nieuwe module die jouw kandidaten de mogelijkheid geeft zichzelf, middels de webcam, te presenteren in een video van maximaal 30 seconden. Je kunt Flipbase inzetten in verschillende stadia van het werving- en selectieproces, namelijk:

 • als onderdeel van het sollicitatieformulier
 • op uitnodiging, in een tweede selectieronde
 • als profielverrijking


Je bepaalt zelf waar of wanneer in het proces je het in wilt zetten. Daarnaast kun je het opnemen van een video verplicht of optioneel maken. Wil je meer weten over deze module? Neem dan contact op met jouw accountmanager.

1.3 Shortcuts (sneltoetsen)
Voor gebruikers die liever met hun toetsenbord dan met de muis werken, hebben we shortcuts gerealiseerd in de applicatie. Om het menu van sneltoetsen op te roepen gebruik je het teken ‘?’ (toetscombinatie: shift+?). De shortcuts zijn toepasbaar op elk tabblad.

1.4 Zoeken op afstudeerperiode

Er is een nieuwe zoekoptie toegevoegd aan het tabblad Kandidaten zoeken, namelijk Afstudeerperiode. De afstudeerperiode die geregistreerd staan bij de kandidaten kun je nu selecteren in de tag cloud op het tabblad Kandidaat zoeken.

1.5 Document preview mogelijk op tabbladen Workflow en Inschrijvingen
De mogelijkheid om het cv en de brief van de kandidaat te previewen is nu ook toegevoegd aan het tabblad Workflow en tabblad Inschrijvingen. Je kunt hierdoor nog efficiënter de documenten van de kandidaten screenen.

2 Verbeteringen

2.1 Kandidaat zoeken 
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd op het tabblad Kandidaten zoeken, het voormalige tabblad Zoeken.

2.1.1 Zoeken op opleidingsniveau uit cv en kenmerk van kandidaat
Het opleidingsniveau van de kandidaat kan zowel in het cv en/of kenmerk geregistreerd staan bij de kandidaat. Op beide items kun je nu kandidaten filteren.

2.1.2 Zoeken op meerdere opleidingsrichtingen van kandidaat
In het tabblad Kandidaten zoeken kun je nu ook zoeken op meerdere opleidingen en opleidingsrichtingen van een kandidaat.

2.1.3 Zoekoptie Geboortedatum uitgebreid
Bij de optie om te zoeken op de geboortedatum van een kandidaat kon er gezocht worden op alle geboortedata voor 1970 en daarna in clusters van 5 jaar. Dit is nu uitgebreid zodat er gefilterd kan worden op geboortedata van voor 1950 en daarna op geboortedata in clusters van 5 jaar.

2.1.4 Zoeken op gedeactiveerde items
De stamgegevens die gedeactiveerd zijn (en niet meer zichtbaar in de applicatie), verschenen niet in het zoekresultaat en konden ook niet ingezet worden als filter. Dit is nu mogelijk gemaakt.

2.2 AFAS koppeling

Er zijn een aantal items verbeterd in de koppeling met AFAS.

2.2.1 Samenvattingsdocument
In het samenvattingsdocument zijn de volgende items aangepast:

 • De tekens \r\n aan het einde van iedere regel zijn verwijderd
 • Het item 'Aangenomen per' is gewijzigd in: 'Treedt in dienst op'.
 • De weergave van de datum is gewijzigd naar: dd-mm-jjjj.
 • Vacature ID/URL en Kandidaat ID/URL worden nu ook meegestuurd.

2.2.2 Verwerking diakrieten verbeterd
Bij kandidaten met namen waarin een diakriet (tekens boven de letters zoals de accenten en trema’s) in voorkwam veroorzaakten een foutmelding. Hiervoor is een oplossing gevonden.

2.2.3 Meerdere kenmerken per type document
De AFAS koppeling voor aangenomen kandidaten kon per document slechts 1 kenmerk meegeven. We hebben dit aangepast zodat er nu per type document 3 kenmerken meegeven kunnen worden.


2.3 Tijdsnotatie toegevoegd bij contacten
De tijdsnotatie is nu ook aanwezig bij de contacten in een contactpersoondossier. Hier stond eerder alleen een datum vermeld.2.4 Beheerschermen zichtbaar in 'Recent bekeken items'
Een aantal beheerschermen werden niet getoond in 'recent bekeken items'. Deze items worden nu wel getoond wanneer je deze pagina’s bezocht hebt. De volgende beheerschermen worden nu wel getoond (mits aanwezig in applicatie):

 • AFAS profit webservice client
 • AFAS profit webservice client logs
 • Webservice
 • Webservice import feedback
 • Webservice logs

2.5 Validatie op datumvelden aangepast in vragenlijsten
In de vragenlijsten is de validatie (of controle) op de datumvelden aangepast, Hierdoor wordt alleen een datum in het veld geaccepteerd die voldoet aan de schrijfwijze: DD-MM-JJJJ.

2.6 HTML-tekens zichtbaar in bijlage van standaarddocument
Bij een standaarddocument kun je een bijlage toevoegen waarin merge items kunnen worden gezet. Wanneer je hier opmaak in toepaste (bijv. dikgedrukte of cursieve tekst, opsommingstekens, etc.) verschenen er na e verwerking van de merge items HTML tekens. Door een aanpassing in de verwerking worden er nu geen HTML tekens meer getoond. Het is alleen nu nog niet mogelijk om de tekst in deze bijlage van een opmaak te voorzien.

2.7 Webservice
De onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd aan de Webservice:

2.7.1 Uitleg contracttype toegevoegd aan Webservice bericht
In de Webservice voor aangenomen kandidaten is het veld waarin de uitleg staat van het Contract toegevoegd.

2.7.2 knEmployee uitbreid met externe_code van de organisatie unit
knEmployee is uitbreid met externe_code van de organisatie unit van de vacature waarop de kandidaat aangenomen is.

2.8 Performance database
Er zijn aanpassingen gemaakt aan een aantal onderdelen in de applicatie die de performance van de database hebben verbeterd. Deze wijzigingen zijn gemaakt op de volgende items:

 • Workflow tabblad 
 • Inschrijvingen tabblad
 • Contactpersonen tabblad
 • Diverse dashboard items
 • Dropdown menu's in gehele applicatie


3 Oplossingen

In deze release bieden we een oplossing voor een aantal incidenten die gebruikers hebben ervaren.

3.1 Zoeken op Linkedin- en Facebook profielen
Het zoeken naar kandidaten via LinkedIn en Facebook op het tabblad Zoeken is weer mogelijk. Dit was niet meer mogelijk door een aanpassing in de verbinding met Google. In overleg met Google is deze verbinding weer hersteld.3.2 NUwerk.nl dashboard item verwijderd
De technische verwerking achter het NUwerk.nl dashboard item werkte niet correct waardoor er onjuiste data werd getoond. De techniek achter dit specifieke dasboarditem biedt geen mogelijkheid om de juiste informatie te kunnen tonen. Om die reden is er besloten om het dashboarditem van NUwerk.nl in zijn geheel te verwijderen uit de applicatie.

3.3 Tabblad Kandidaten zoeken beschikbaar in EN, DU en FR
Het tabblad Zoeken kon bij Engelse schema’s een foutmelding geven. Hierdoor was het niet mogelijk om gebruik te maken van deze functionaliteit. Dit is nu opgelost; ook voor de Duitse en Franse gebruikers.

3.4 Hoogst genoten opleiding en laatste werkervaring op voordrachtenscherm
In het voordrachtenscherm wordt de hoogst genoten opleiding en de laatste werkervaring getoond van de kandidaat. In sommige gevallen werd hier niet de hoogste genoten opleiding, maar de laagst genoten opleiding getoond. Bij werkervaring werd in sommige gevallen niet de laatste werkervaring getoond. Dit is nu opgelost.3.5 Ontbrekende icoontjes op dasboard in IE11
In de browser Internet Explorer 11 (IE11) waren de icoontjes in de items op het dashboard in sommige gevallen niet meer zichtbaar. Dit is nu aangepast.

Opmerkingen