Afbeelding en Youtube video toevoegen in een widget

Print

Afbeelding toevoegen in een widget
Om een afbeelding toe te kunnen voegen in een widget dienen onderstaande stappen doorlopen te worden:

1. Gewenste afbeelding toevoegen aan de mediabibliotheek
Ga in het CMS naar het onderdeel 'Media'. Kies ervoor om een nieuw bestand toe te voegen via 'Nieuw bestand'. Middels het uploadscherm kan vanaf de harde schijf een gewenste afbeelding geüpload worden naar de mediabibliotheek.

2. URL van de afbeelding selecteren en kopiëren
Wanneer de afbeelding succesvol is geüpload kan vanuit de mediabibliotheek de geüploade afbeelding aangeklikt worden. Vervolgens kom je de detailpagina van die afbeelding terecht. Op deze pagina zie je dat de afbeelding een eigen 'Bestand url' kent.

Om ervoor te zorgen dat de afbeelding in een widget getoond kan worden dient deze url volledig gekopieerd te worden (dubbelklikken op url en ctrl+C of rechter muisknop en kiezen voor kopiëren).

Een voorbeeld van een bestand url is:

  • http://test.wp.connexys.com/wp-content/uploads/2014/06/test.jpg

3. De afbeelding middels een shortcode toevoegen in een widget
Na het succesvol kopiëren van de 'Bestand url' dien je naar het onderdeel 'Widgets' te gaan via 'Weergave --> Widgets'. Kies ervoor om voor het gewenste widget gebied de widget 'Tekst' toe te voegen. Voeg in deze tekstwidget de volgende shortcode toe:

  • <img " src="/bestand url"></img>

Waar "/bestand url" staat dient het gedeelte vanaf /wp-content/ uit de bestand url geplaatst te worden. Zie onderstaand voorbeeld:

  • <img " src="/wp-content/uploads/2014/06/test.jpg"></img>

Uiteraard kan er boven en onder de shortcode tekst geplaatst worden om boven of onder de afbeelding tekst te tonen in de widget.

4. De widget opslaan en resultaat bekijken
Kies er tot slot voor om de widget op te slaan en het resultaat op de website te bekijken. Een voorbeeld van een geplaatste afbeelding op de werken-bij website is hieronder weergegeven.Toevoegen van button in de widget
Zoals in bovenstaande afbeelding weergegeven kan er tevens een button in de widget toegevoegd worden. Dit kan middels het plaatsen van onderstaande shortcode in een tekstwidget:

  • [link url="url van de pagina" text="tekst in de button" ]

Waar "url van de pagina" staat dient de url waar de button naar toe moet wijzen opgenomen te worden. Hiermee navigeer je de bezoeker naar de opgegeven url wanneer hij/zij up de button klilt.

Waaar "tekst in de button" staat dien je de tekst van de button zelf op te geven, bijvoorbeeld 'Lees meer'. Een uitgewerkt voorbeeld van het vullen van de shortcode is hieronder weergegeven:

  • [link url="http://www.connexys.nl/over-connexys" text="Lees meer" ]

Youtube video toevoegen in een widget
Om een Youtube video te tonen in een widget dien je de widget 'Tekst' toe te voegen in het gewenste widget-gebied bij het onderdeel 'Widgets'. Vervolgens dien je onderstaande 'shortcode' te gebruiken:

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p8j_ACAXknY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Achter 'src' dien je tussen de aanhalingstekens de embed-url van de gewenste Youtube video te plaatsen. Om de embed-url vanuit Youtube te genereren dien je op de pagina van de Youtube video (bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=p8j_ACAXknY) op 'Insluiten' te klikken waarna de embed-url getoond wordt. Dit is bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/embed/p8j_ACAXknY

Wanneer je de juiste embed-url in de shortcode hebt toegevoegd dan kun je de gehele shortcode kopiëren en plakken in de tekst-widget. Wanneer je de widget vervolgens opslaat kun je het resultaat bekijken waar deze widget gepresenteerd wordt op de website. Een voorbeeld van een correct geplaatste Youtube video in een widget is weergegeven in onderstaand voorbeeld:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen