LTP-koppeling

LTP is een bureau gespecialiseerd in het afnemen van assesments. FastForward kan met LTP koppelen, waarbij vanuit de applicatie voor de kandidaat een aanvraag voor een assesment bij LTP kan worden gedaan. LTP benadert na ontvangst deze kandidaat.

Werking
Na het activeren van de module, kunnen in Beheer de inloggegevens van LTP worden ingevoerd. 

In het kandidaatdossier verschijnt een een knop bij de inschrijving. 

Wanneer je hierop klikt, krijg je het onderstaande venster te zien. Hier kun je de aanvullende gegevens voor het aanvragen van de test bij LTP invoeren.

Na het klikken op 'versturen' worden de gegevens verstuurd aan LTP.

Alles omtrent de assessment van de kandidaat gebeurt in de omgeving van LTP zelf (in een webportal). In FastForward worden er vanaf dit punt geen zaken meer geregistreerd:

  • Er is geen terugkoppeling van de testresultaten.
  • Het is niet mogelijk de kandidaat 2 keer te versturen.

Wanneer je eenmaal de kandidaatgegevens hebt verstuurd, dan wordt de knop inactief, met een melding dat de kandidaatgegevens al verstuurd zijn. 

Opmerkingen