Evenementen/Campus

Met de module Evenementen komt de mogelijkheid beschikbaar om Evenementen aan te maken en diverse opleidingslocaties tot in detail te omschrijven. Van origine is de Evenementen module gemaakt voor Campus Recruiters. Inmiddels wordt de module breed ingezet voor allerlei doeleinden zoals het verzorgen van interne trainingen en open bedrijfsdagen.

Evenementen

Het tabblad Evenementen is de grootste toevoeging die deze module meebrengt. Er kunnen evenementen worden aangemaakt en gepubliceerd. Per evenement zijn er opties aanwezig om de registraties goed te kunnen coördineren.

Een uitgebreide omschrijving van de mogelijkheden is hier terug te vinden.

Campus registratie

Om de recruiters met een focus op het vinden van studenten goed te kunnen faciliteren zijn er diverse opleidings- en opleidingslocatieregistratie mogelijkheden. De applicatie kan de recruiter helpen bij het rapporteren, controleren of alle studenten van een bepaalde opleiding bekend zijn en wanneer interessante studenten zijn afgestudeerd.

Meer informatie over de opleidingenregistratie en afstudeerjaren zijn hier terug te vinden.

Registratie Workflow

Ook voor de inschrijvingen op evenementen is een workflow beschikbaar. Uiteraard kan ook deze workflow, net zoals de workflows van Recruitment, aangepast worden naar eigen wens. Met de module Evenementen zullen diverse workflowbouwstenen beschikbaar komen. Op deze wijze kunnen de registratie volgens eigen proces afgehandeld worden.

Meer informatie over de workflowbouwstenen en het aanpassen van de workflow is hier terug te vinden.

Opmerkingen