Dashboard

Er zijn verschillende dashboarditems beschikbaar voor de standaard werkomgeving:

Let op: het dashboard toont alleen informatie van acties waaraan jij gekoppeld bent. Bijvoorbeeld: inschrijvingen op vacatures (waarvan jij recruiter bent), gesprekken van de komende week (die jij hebt ingepland) en publicatiefouten op jobboards (voor vacatures waar jij recruiter van bent).

Het is niet mogelijk om het dashboard in te richten om ook informatie van andere gebruikers/collega's te zien.

Mijn vacatures

Hier worden alle vacatures getoond met de status 'Open' waarvoor jij recruiter bent. In dit dashboarditem wordt ook per vacature getoond hoeveel inschrijvingen er zijn ontvangen en hoeveel daarvan nog de status 'lopend' hebben.

Mijn gesprekken (komende week)

Hier worden alle gesprekken getoond waar jij een deelnemer bij bent en die deze week nog plaatsvinden. Een deelnemer kan een recruiter of een hiring manager zijn. In dit dashboarditem worden de kandidaatnaam, gespreksdatum en tijdstip van het gesprek getoond.

Mijn groepsgewijze acties

Hier worden alle groepsgewijze acties getoond die jij hebt uitgevoerd. In dit dashboarditem worden de datum aangemaakt en het type actie getoond.

Mijn KPI`s

In dit dashboarditem worden de KPI's (Kritieke prestatie-indicatoren) berekend van de top 5 van de meest effectieve mediakanalen die ingezet zijn voor vervullen van vacatures. Dit wordt geteld vanaf de vacaturedatum van openen tot sluiten.

Tevens toont het dashboarditem de doorlooptijden van vacatures en kandidaten van de gebruiker. Hiervoor worden de volgende doorlooptijden gehanteerd: 

Doorlooptijden Vacatures: 

De vacature wordt getoond in het dashboard item zodra de vacature gepubliceerd is, een datum vanaf heeft en een goedgekeurde advertentietekst.

  • Groen - De 'Datum vanaf' tot nu is minder dan 5 weken. 
  • Geel - De 'Datum vanaf' tot nu ligt tussen de 3 en 6 maand.
  • Rood - De 'Datum vanaf' tot nu is meer dan 6 maand. 

Doorlooptijden Kandidaten: 

De kandidaat wordt getoond in het dashboard item zodra de kandidaat een lopende sollicitatie heeft van het type 'Open sollicitatie', 'Gerichte sollicitatie' of 'Evenement registratie'. Registraties in database tellen niet mee. 

  • Groen - De inschrijfdatum tot nu in minder dan 35 dagen.
  • Geel - De inschrijfdatum tot nu ligt tussen de 35 en 56 dagen.
  • Rood - De inschrijfdatum tot nu is meer dan 56 dagen.

Mijn geplande contacten (komende week)

In dit dashboarditem worden de contacten getoond die jij hebt ingepland om te versturen voor de komende week.

Mijn te beantwoorden voordrachten

In dit dashboarditem worden voordrachten getoond die jij hebt ontvangen, maar nog niet hebt beantwoord.

Mijn vacatures met publicatiefouten naar jobboards

Dit dashboarditem toont de vacatures waarbij er zich een fout heeft voorgedaan bij het publiceren van een vacature op een jobboard.

Mijn goed te keuren vacatures

Dit dashboarditem toont de vacatures waarvoor aan jou goedkeuring is gevraagd via de optie Goedkeuring aanvragen in het vacaturedossier. 

Mijn te publiceren vacatures

In dit dashboarditem worden vacatures getoond, waar jij recruiter van bent, waarbij de advertentietekst is goedgekeurd, maar nog geen publicaties bestaan. 

Mijn vacatures met updates voor Jobboards

In dit dashboarditem worden vacatures getoond waarbij na het bijwerken van een vacature (vacature details of de advertentietekst) nog een update moet plaatsvinden richting de een jobboard.

Gerichte sollicitaties

In dit dashboarditem wordt de workflow getoond van de gerichte sollicitaties. Hier worden de inschrijvingen getoond per status en of de er actie gewenst of vereist is bij deze inschrijvingen.

Open sollicitaties

In dit dashboarditem wordt de workflow getoond van de open sollicitaties. Hier worden de inschrijvingen getoond per status en of de er actie gewenst of vereist is bij deze inschrijvingen.

Inschrijvingen op evenementen

In dit dashboarditem wordt de workflow getoond van de evenementen. Hier worden de inschrijvingen getoond per status en of de er actie gewenst of vereist is bij deze inschrijvingen.

Mijn evenementen

In dit dashboarditem worden de evenementen getoond waar jij de recruiter voor bent. Dit geldt zowel voor evenementen die nog moeten plaatsvinden als evenementen die al hebben plaatsgevonden. Evenementen worden weergegeven als zij een startdatum hebben van 90 dagen in het verleden tot 90 dagen in de toekomst.

Mijn nog niet voltooide taken

In dit dashboarditem worden taken getoond die aan jou zijn toegewezen, vanuit de werkomgeving Mobiliteit, die nog niet voltooid zijn. De taak verdwijnt uit het dashboarditem zodra je de taak markeert als voltooid (en de pagina ververst).

 

 

Opmerkingen