Bronmeting

Dit artikel beschrijft de diverse mogelijkheden die wij kennen met betrekking tot het meten van de bron van de kandidaat.

Inhoud

1 p_bron-verwerking
2 Meer UTM
3 Google Analytics vs Universal Analytics
  3.1 Visitor-id
 

Onze sollicitatieformulieren worden in Fast Forward uitgezet op een bepaalde publicatie. Per publicatie ontstaat dan voor de betreffende vacature een advertentie_id. De inschrijving van een kandidaat refereert standaard aan de publicatie die hoort bij de advertentie.
 

p_bron-verwerking

Er is echter meer mogelijk. Dit noemen we de p_bron-meting. Voor deze functionaliteit is medewerking nodig van de webbouwer. Het idee achter deze verwerking is dat de kandidaat voordat deze op de werkenbij-omgeving van de klant terecht is gekomen, eerst een andere website heeft bezocht.

Scenario; de kandidaat zoekt op google.nl door te zoeken op de woorden 'vacature' en 'accountant'. In de zoekresultaten treft de kandidaat een vacature aan bij BDO. De kandidaat klikt op de link en komt via de werkenbijsite van BDO uiteindelijk op een vacature terecht, waarna wordt gesolliciteerd. Zonder verdere logica wordt de bron dan geregistreerd als werkenbijbdo.nl. Met de p_bron-verwerking wordt middels de referer-logica vastgesteld dat de bezoeker kwam via de site van google.nl. De bron wordt dan omgezet naar google.nl

De sollicitatie-url wordt aangevuld met de parameter p_bron en een waarde. In dit geval als volgt &p_bron=google.nl.

De p_bron is 1 op 1 te vergelijken met wat Google UTM_SOURCE noemt.

De verwerking van p_bron levert in de applicatie een extra advertentie aan indien de nieuwe bron (publicatie) nog niet bekend is binnen Connexys voor de betreffende vacature. De p_bron-verwerking werkt hierdoor alleen in combinatie met vacatures, en is niet toe te passen op open sollicitaties.

De p_bron-verwerking staat niet voor alle klanten aan. Indien dit gewenst is dan kan hiervoor de accountmanager ingeschakeld worden.
 

Meer UTM

Google Analytics kent in totaal 5 UTM-codes. Deze lichten we hier eerst toe:

Naam

Google Analytics

Google Tag Manager

Omschrijving

Source

utmcsr

utm_source

Referral link (waar komt de bezoeker vandaan)

Campaign

utmccn

utrm_campaign

Campagne-gegevens (evt. gevuld met AdSense-data). Wordt gebruikt in SEA.

Medium

utmcmd

utm_medium

Manier van doorverwijzing (banner, e-mail en dergelijke)

Terms

utmctr

utm_term

De zoekwoorden of termen die meegegeven worden.

Content

utmcct

utm_content

De extra data (meestal leeg).

Connexys kan al deze parameters ontvangen in het formulier en verwerken. De waarden voor de vijf UTM-parameters worden opgeslagen bij de inschrijving van de kandidaat. utmcsr/utm_source wordt verwerkt/opgeslagen middels de hierboven beschreven p_bron-methode. De overige parameters worden verwerkt middels de parameters:

  • utm_medium
  • utm_term
  • utm_content
  • utm_campaign

Deze verwerking is niet standaard geïmplementeerd. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met uw accountmanager.
 

Google Analytics vs Universal Analytics

Universal Analytics is de opvolger van Google Analytics, is geavanceerder en kan meer historie geven over bezoekers. Hoe dit exact werkt is onbekend. Universal Analytics houdt per individuele bezoeker een visitor_id bij. Deze id zou de bezoeker ook kunnen onderscheiden over verschillende devices heen. Hiermee wordt dus duidelijk wie eerst mobiel bezocht en daarna middels een laptop.

Het doorgeven van analytics informatie voor Universal Analytics werkt anders dan die voor Google Analytics. De meting voor Google Analytics wordt in dit artikel beschreven. 

Fast Forward kan omgaan met Universal Analytics.
 

Visitor-id

De crux voor de meting van Universal Analytics is de visitor-id. Deze moet door de webbouwer of CMS-beheerder worden meegegeven aan het sollicitatieformulier. De visitor-id wordt opgeslagen bij de inschrijving.

Met de visitor-id kan Fast Forward communiceren naar Universal Analytics. Zo kan bijvoorbeeld de workflowstatus teruggestuurd worden naar Universal Analytics. In Universal Analytics kunnen alle rapportages dan worden gecompleteerd met informatie over kandidaten in Fast Forward.

De implementatie hiervan is klantspecifiek en is niet standaard. Indien gewenst kan contact worden opgenomen met uw accountmanager.
 

Naar boven

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen