Bronmeting

Afwijkende inschrijvingsbron

Als een kandidaat indirect op de vacaturesite terecht is gekomen, bijvoorbeeld via een zoekmachine of een jobboard, kan het wenselijk zijn om deze als bron te registreren, in plaats van de eigen website. Hieronder is beschreven hoe dit werkt met de API, of met onze maatwerkformulieren.

API

Als de bron van de inschrijving afwijkt van de eigen website, kan met endpoint utmSource de bron meegestuurd worden. Voorbeeld waarbij een sollicitant via Indeed op de website is terechtgekomen:

{
"email": "ManualPeckinpaugh@bullhorn.com",
"personalTelephone": "0104980988",
"mailings": {
"language": "nl",
"id": 21
},
"cv": "api-upload-758885",
"privacyStatementConfirm": 1,
"name": "Manual",
"registrations": [
{
"publication": 1,
"utmSource": "Indeed",
"documents": [
"api-upload-758885",
"api-upload-758886"
],
"advertisement": "16601"
}
],
"socialProfiles": [],
"surname": "Peckinpaugh",
"letter": "api-upload-758886"
}

Maatwerkformulieren

Publicatiekanaal

Onze sollicitatieformulieren worden in FastForward uitgezet naar een bepaald publicatiekanaal. Per publicatie ontstaat voor de betreffende vacature een advertentie-ID. De inschrijving van een kandidaat refereert standaard aan het publicatiekanaal behorende bij de advertentie.

Verwerking met parameter: utm_source

Er is echter meer mogelijk. Dit noemen we de 'bronmeting'. Voor deze functionaliteit is medewerking nodig van de webbouwer. Het idee achter deze verwerking is dat de kandidaat voordat deze op de werkenbij-omgeving van de klant terecht is gekomen, eerst een andere website heeft bezocht.

Scenario; de kandidaat zoekt op google.nl door te zoeken op de woorden 'vacature' en 'accountant'. In de zoekresultaten treft de kandidaat een vacature aan bij BDO. De kandidaat klikt op de link en komt via de werkenbijsite van BDO uiteindelijk op een vacature terecht, waarna wordt gesolliciteerd. Zonder verdere logica wordt de bron dan geregistreerd als 'werkenbijbdo.nl'. Met de bronverwerking wordt middels de referer-logica vastgesteld dat de bezoeker kwam via google.nl. De bron wordt dan omgezet naar 'google.nl'.

De sollicitatie-url wordt aangevuld met de parameter p_bron en een waarde. In dit geval als volgt &utm_source=google.nl.

De verwerking levert in de applicatie bij de vacature een extra advertentie aan, indien de nieuwe bron (publicatie) nog niet bekend is. De bronverwerking werkt hierdoor alleen in combinatie met vacatures, en is niet toe te passen op open sollicitaties.

De bronverwerking staat niet voor alle klanten aan. Indien dit gewenst is dan kan die bij Support worden aangegeven.

Meer UTM

Google Analytics kent in totaal vijf UTM-codes. Deze lichten we hier eerst toe:

Naam

Google Analytics

Google Tag Manager

Omschrijving

Source

utmcsr

utm_source

Referral-link (waar komt de bezoeker vandaan)

Campaign

utmccn

utrm_campaign

Campagne-gegevens (evt. gevuld met AdSense-data). Wordt gebruikt in SEA.

Medium

utmcmd

utm_medium

Manier van doorverwijzing (banner, e-mail en dergelijke)

Terms

utmctr

utm_term

De zoekwoorden of termen die meegegeven worden.

Content

utmcct

utm_content

De extra data (meestal leeg).

Bullhorn kan al deze parameters ontvangen in het formulier en verwerken. De waarden voor de vijf UTM-parameters worden opgeslagen bij de inschrijving van de kandidaat. utmcsr/utm_source wordt verwerkt/opgeslagen middels de hierboven beschreven bronmeting-methode. De overige parameters worden verwerkt middels de parameters:

  • utm_medium
  • utm_term
  • utm_content
  • utm_campaign

Deze verwerking is niet standaard geïmplementeerd. Indien gewenst, neem dan contact op met je accountmanager.

Google Analytics versus Universal Analytics

Universal Analytics is de opvolger van Google Analytics, is geavanceerder en kan meer historie geven over bezoekers. Universal Analytics houdt per individuele bezoeker een visitor_id bij. Dit ID zou de bezoeker ook kunnen onderscheiden over verschillende devices heen. Hiermee wordt dus duidelijk wie eerst mobiel bezocht en daarna middels een laptop.

Het doorgeven van analytics-informatie voor Universal Analytics werkt anders dan die voor Google Analytics. Bij het implementeren hiervan wordt een consultant betrokken.

Visitor-ID

De crux voor de meting van Universal Analytics is het visitor-ID. Deze moet door de webbouwer of CMS-beheerder worden meegegeven aan het sollicitatieformulier. Dit ID wordt opgeslagen bij de inschrijving.

Met het visitor-ID kan FastForward communiceren naar Universal Analytics. Zo kan bijvoorbeeld de workflowstatus teruggestuurd worden naar Universal Analytics. In Universal Analytics kunnen alle rapportages dan worden gecompleteerd met informatie over kandidaten in FastForward.

De implementatie hiervan is klantspecifiek en is niet standaard. Indien gewenst kan contact worden opgenomen met uw accountmanager.

Opmerkingen