Release 3.5.0.1

Graag informeren wij je dat release 3.5.0.1 op donderdag 12 februari uitgevoerd zal worden. Wij starten met de uitrol van de release rond 18:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven tijdens deze release. De onderstaande punten zullen worden doorgevoerd.

----------------------------------------------------------------------------------------

1. Nieuw

In deze release maken wij, naast de gebruikelijke verbeteringen en oplossingen, een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar. De nieuwe functionaliteiten worden hieronder in het kort beschreven.

1.1        Universal Analytics

In deze release zijn voorbereidingen getroffen voor een functionaliteit waarmee informatie over het sollicitatieproces gedeeld kan worden in Universal Analytics. Hierdoor kun je het traject wat leidt tot de sollicitatie van de kandidaat inzichtelijk maken en uiteindelijk de cost-per-hire berekenen. Daarnaast kan het resultaat van marketingcampagnes nog gedetailleerder in kaart gebracht worden. Meer informatie over de mogelijkheden van deze functionaliteit volgt.

2 Verbeteringen

In deze release bieden wij een oplossing voor de volgende issues:

2.1       Bijzondere tekens worden onjuist getoond op tabblad Zoeken

Op het tabblad Zoeken werden bijzondere tekens, zoals Þ, ó, á, é, ë, etc., onjuist getoond. Hierdoor waren namen van kandidaten niet altijd goed leesbaar. Dit is opgelost.

2.2     Nieuw workflow onderdeel toegevoegd: vragenlijst

Er kan een nieuw onderdeel aan de workflow worden toegevoegd. Hiermee kan de workflow de volgende statussen tonen:

  • Vragenlijst verstuurd aan kandidaat
  • Vragenlijst ingevuld door kandidaat

2.3.     Mobiliteit: registratie status en reden einde traject inschrijving

Er zijn velden toegevoegd zodat zichtbaar is welke status een trajectinschrijving heeft. Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om redenen aan te geven waarom een traject is beëindigd en op welke datum dit is gebeurd. Deze redenen zijn te bewerken in Beheer. Deze informatie is ook beschikbaar gemaakt in het herplaatsingsdossier.

2.4   New registrationmail beheerbaar via standaarddocumenten

Vanaf nu is het mogelijk om de inhoud van de ‘new registration mail’ te beheren in het daaraan gekoppelde standaarddocument. Dit was voorheen alleen mogelijk via een maatwerk wijziging.

3 Oplossingen

In deze release lossen wij het volgende incident op:

3.1 Gegevens recruiter ingevuld in veld hiring manager in LTP-koppeling
De gegevens van de recruiter stonden ingevuld in de velden waar de naam en e-mailadres van de hiring manager ingevuld moeten zijn. Dit is nu gewijzigd zodat de juiste gegevens worden getoond.

3.2 Na kandidaat samenvoegen verdwijnt kenmerk Talentpool
Bij het samenvoegen van twee kandidaten werd de talentpool registratie van de kandidaat waarmee werd samengevoegd niet meegenomen. Dit is nu opgelost zodat het kenmerk talentpools van zowel de originele- als de samengevoegde klant bewaard blijven.

3.3 Reactie op voordracht kan niet opgeslagen worden
De reactie op een voordracht kon in een bepaalde situatie niet worden opgeslagen. Wanneer je de datum van de voordracht wijzigde, ontstond er een incident op de voordrachtspagina waardoor de reactie op een voordracht niet kon worden opgeslagen.
Een voordracht in de toekomst doen, is om deze reden is nu niet meer mogelijk,

3.4 Afmelden van jobalert mislukte bij speciaal teken in e-mailadres
Wanneer er een + teken in een e-mailadres stond vermeld, lukte het niet om jezelf af te melden voor een jobalert. Dit is nu aangepast.

 

Opmerkingen