Flipbase-video via de vragenlijst

Zodra de Flipbase-module is geactiveerd, mogen er video-vragen worden toegevoegd aan de reguliere vragenlijsten. Het is eenvoudig te doen doordat er een nieuw type vraag aanwezig is: Flipbase video-opname. In dit artikel wordt behandeld hoe een video vraag ingezet kan worden. 

Type vraag: Flipbase Video-opname

Bij het aanmaken van een vragenlijst is er keuze uit verschillende type vragen. Met de module flipbase is daar een video-opname aan toegevoegd. Deze video-vraag kan aan bestaande vragenlijsten worden toegevoegd en ook alleen als vragenlijst fungeren. Voor beide opties zijn dezelfde handelingen nodig. 

1. Ga naar het beheerscherm 'Vragenlijst beheer'. 

2. Klik op een bestaande vragenlijst of op de knop 'Nieuw'. 

2a. Indien er op 'Nieuw' geklikt wordt, maak dan een nieuwe vragenlijst aan. 

3. Klik op 'Nieuw' in de balk 'Vragen'. 

4. Vul de details in die voor een vraag worden uitgevraagd. Kies bij 'Type' voor 'Flipbase video-opname'

De overige velden worden in de handleiding van Vragenlijst uitgelegd. 

5. Sla de nieuwe vraag op. 

Het is mogelijk om de vraag verplicht te stellen. De video moet dan opgenomen worden voordat de vragenlijst verstuurd kan worden. 

Er mag slechts één Flipbase video-opname-vraag per vragenlijst gesteld worden. Er mogen wel andere typen vragen worden toegevoegd.

Video-Vragenlijsten versturen

Het inzetten van de video-vragenlijsten werkt exact hetzelfde als het inzetten van een normale vragenlijst. Een vragenlijst mag op de volgende manier worden ingezet.

Opmerkingen