Release 3.5.0.2

Graag informeren wij je dat release 3.5.0.2 op donderdag 26 februari uitgevoerd zal worden. Wij starten met de uitrol van de release rond 18:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven tijdens deze release. De onderstaande punten zullen worden doorgevoerd.

----------------------------------------------------------------------------------------

1. Nieuw

In deze release maken wij, naast de gebruikelijke verbeteringen en oplossingen, een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar. De nieuwe functionaliteiten worden hieronder in het kort beschreven.

Mobiliteit

1.1 Tabblad Mobiliteit toegevoegd aan kandidaat portal
In deze release is er een nieuw tabblad toegevoegd aan de Kandidaat portal, namelijk Mobiliteit. Met deze toevoeging zijn de onderstaande functionaliteiten toegevoegd. Dit tabblad is beschikbaar in combinatie met de module Mobiliteit.

1.1.1 Trajectinschrijvingen voor medewerkers
Het is nu mogelijk dat medewerkers zich kunnen inschrijven op beschikbare trajecten in de portal. Zij hebben dan de mogelijkheid om een loopbaanadviseur te selecteren. Naast inschrijven op trajecten is het nu ook inzichtelijk gemaakt voor medewerkers op welke trajecten zij zijn ingeschreven.

1.1.2 Documenten uploaden
Bij een registratie in de kandidaat portal is het nu mogelijk om een CV en een brief te uploaden. Deze documenten worden opgeslagen in het medewerkerdossier.

2 Verbeteringen

In deze release bieden wij een oplossing voor de volgende issues:

Recruitment

2.1 Stappenrapport; veld samenvatting stap beoordeling
In het Stappenrapport werd in de kolom samenvatting stap alleen informatie getoond van de gebruiker zelf. Er is nu een aanpassing gemaakt, zodat deze kolom alle informatie toont over de genomen stappen ongeacht wie deze stappen heeft gezet. Hierdoor worden bijvoorbeeld beoordelingen van anderen ook getoond in deze kolom.

2.2 Inloggen met inactieve gebruiker is niet meer mogelijk
Wanneer een gebruiker in Beheer op inactief werd gezet, was het mogelijk om in te loggen als deze gebruiker. De daadwerkelijke werkomgeving van die gebruiker werd dan niet juist getoond. Om die reden hebben we het inloggen met een inactieve gebruiker onmogelijk gemaakt.

2.3 Workflow kolom ‘Sluitingsdatum vacature’ toegevoegd
In het tabblad Workflow is de kolom Sluitingsdatum vacature toegevoegd. In deze kolom wordt de sluitingsdatum van de vacature getoond waarop de kandidaat zich heeft ingeschreven.

3 Oplossingen

In deze release bieden we een oplossing voor een aantal incidenten die gebruikers hebben ervaren.

Recruitment
Er zijn een aantal verbeteringen gemaakt aan de werkomgeving Recruitment.

3.1. Samenvoegen kandidaat i.c.m. flexvelden
Bij klanten die gebruik maken van flexvelden in het kandidaatdossier was het niet mogelijk om kandidaten samen te voegen. Dit is aangepast zodat dit weer mogelijk is.

Mobiliteit
Er zijn een aantal verbeteringen gemaakt aan de werkomgeving Mobiliteit.

3.2 Verbergen velden medewerkerdossier
In het medewerkerdossier lukte het niet om onderstaande velden verborgen te maken in de medewerkers-invoeren wizard:
• Geboorteplaats
• Geboorteland moeder
• Geboorteland vader
Dit is nu weer mogelijk gemaakt.

3.3 Merge items type ‘Mobiliteit taak’ laden niet
Bij het aanmaken van nieuwe standaarddocumenten kwam het voor dat de merge items van het type ‘Mobiliteit taak’ niet zichtbaar waren. Dit is nu gewijzigd, zodat deze merge items weer worden getoond in het overzicht met de merge items.

3.4 Tabblad Medewerkers: Sorteren op naam
Op het tabblad Medewerkers verscheen een foutmelding bij sortering van de medewerkers op naam. Dit is nu opgelost waardoor de sortering weer mogelijk is.

Opmerkingen