Release 3.5.1

Graag informeren wij je dat release 3.5.1 gepland staat op zaterdag 28 maart a.s. De uitrol begint om 6:00 uur en eindigt om circa 14:00 uur. Wij verwachten dat de applicatie tijdens de uitrol ongeveer 8 uur niet beschikbaar is. Lees meer over deze release en over de verwachte onbereikbaarheid van de applicatie in het artikel Vooraankondiging release 3.5.1 - Verwachte onbereikbaarheid: 8 uur

De onderstaande punten zullen worden doorgevoerd. 

----------------------------------------------------------------------------------------

1 Nieuw
In deze release maken wij, naast de gebruikelijke verbeteringen en oplossingen, een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Deze nieuwe functionaliteiten worden hieronder in het kort beschreven.

1.1 Upgrade database
In deze release zit een upgrade van onze database. Met deze upgrade maken wij onze database, waarop de applicatie, websites en formulieren op draaien, nog veiliger en sneller.

Mobiliteit

1.2 Data afscherming beschikbaar voor Mobiliteit
In de werkomgeving Mobiliteit is het nu mogelijk om data afscherming te activeren en in te richten. Hierdoor kunnen medewerkers, trajectinschrijvingen, taken en contacten met medewerkers worden afgeschermd. 

Er zijn drie mogelijkheden van afscherming in te stellen:

  • Afschermen op basis van organisatie

Gegevens kunnen worden afgeschermd op basis van het organisatieonderdeel waaraan je als gebruiker bent gekoppeld.

  • Afschermen op basis van eigendom

De ingelogde gebruiker ziet alleen medewerkers als hij/zij als loopbaanadviseur gekoppeld is aan één van de trajecten van de betreffende medewerker.

  • Medewerkerdossier voor alle gebruikers zichtbaar

Het is mogelijk om een medewerker zichtbaar te maken voor alle gebruikers (met het juiste profiel). Wanneer data-afscherming actief is, kan met deze optie een medewerker voor andere loopbaanadviseurs zichtbaar gemaakt worden om de kans te verhogen om gevonden te worden (matchen op een vacature) door een andere loopbaanadviseur.

 

2 Verbeteringen
In deze release bieden wij een oplossing voor de onderstaande issues.

Recruitment

2.1   Weergave begindatum afstudeerperiode
De weergave van de begindatum bij afstudeerperiodes werd onjuist weergegeven, namelijk; 2015-03-23T00:00:00.000+06:00. Dit is nu aangepast naar de weergave 23-3-2015.

2.2   Weergave knop ‘vul alle velden’ Duitstalige applicatie
De knop ‘vul alle velden’ bij het aanmaken van een advertentietekst werd in de Duitstalige versie van de applicatie niet correct getoond. De weergave van deze knop is nu verbeterd.

2.3   Foutmelding bij opslaan en communiceren voordracht
Bij het opslaan en communiceren van een voordracht kon het voorkomen dat de gebruiker geen rechten heeft om contacten te mogen aanmaken, maar dat de knop wel werd getoond. Deze optie wordt nu alleen getoond als de ingelogde gebruiker deze rechten heeft.

2.4   Vertalingen beheerpagina’s AFAS
Er zijn Engelse vertalingen toegevoegd aan de beheerpagina’s van de AFAS-koppeling.

2.5      Verbeteringen Textkernel – CV extractie
Onze leverancier Textkenel heeft een aantal verbeteringen aangebracht aan de functionaliteit CV-extractie:

  • Verbeteringen in Nederlandse en Engelse cv parsers

Additionele verbeteringen zijn doorgevoerd in de Nederlandse en Engels cv parsing modellen. In het Nederlands is de extractie van plaatsnamen verbeterd bestaande uit meerdere woorden zoals ‘Den Helder’. Daarnaast heeft er verbetering plaatsgevonden bij de extractie van namen. In het Engels is de extractie van Indiase mobiele telefoonnummers verbeterd.

  •  Verbetering van Duitse cv parsing

Nieuwe technologie verhoogt de robuustheid van de Duitse cv parser en heeft verbeteringen teweeggebracht in de extractie van opleiding- en ervaringitems (zoals functietitel en bedrijfsnaam).

  • Nieuw: Hongaarse CV parsing

Hongaarse CV’s worden vanaf nu ook correct ingelezen door de CV-extractor. De informatie uit deze CV’s worden netjes in de daarvoor bestemde velden ingevuld.


Mobiliteit

2.5 Optie ‘medewerker invoeren’ toegevoegd aan actiemenu
De optie om een medewerker toe te voegen is nu toegevoegd aan het actiemenu. Deze optie verschijnt alleen bij de gebruikers met het profiel ‘Loopbaanadviseur’.2.6 Tooltips toegevoegd aan items aanmaken taak
In het beheer kun je bij trajecten taken toevoegen. In het scherm waar een taak aangemaakt of bewerkt wordt bij een traject, zijn nu tooltips toegevoegd die uitleg geven over de velden die ingevuld dienen te worden.

2.7 Deeplink van dashboarditem naar tabblad taken
Aan het dashboarditem 'Mijn nog niet voltooide taken' is een deeplink toegevoegd. Deze link verwijst naar het tabblad Taken.

 

3 Oplossingen
In deze release bieden we een oplossing voor een aantal incidenten die gebruikers hebben ervaren.

Recruitment

3.1 Ontbrekende links in tabblad Voordrachten
Wanneer de termijn voor een voordracht werd ingesteld anders dan 30 dagen, verdwenen de linkjes na 30 dagen toch in het tabblad Voordrachten. Dit is aangepast waardoor de links van de voordrachten die nog geldig zijn weer getoond worden.


3.2 Weergave vacaturenaam met cijfers
Wanneer een vacaturenaam cijfers bevat, bijvoorbeeld Consultant 2.0, werden deze cijfers niet goed weergegeven als titel van het tabblad Vacatures. Dit is nu aangepast.

Mobiliteit

3.3 Foutmelding bij verwijderen medewerker
Na het verwijderen van een medewerkerdossier kreeg je een foutmelding dat het verwijderen van een medewerker niet was geslaagd. Dit is nu verholpen. Het is nu ook mogelijk om een medewerker te verwijderen waarvan ook een kandidaatdossier bestaat en andersom. Dat wil zeggen dat deze dossiers los van elkaar verwijderd kunnen worden.

Opmerkingen