Opmaak met HTML binnen een advertentietekst

Bij een vacature hoort een goede advertentietekst. Via deze advertentietekst worden kandidaten gemotiveerd om te solliciteren op hun volgende baan. Er zijn een aantal opties om deze tekst beter leesbaar te maken en mooier in te richten. De meeste van de genoemde HTML is beschikbaar in de knoppenbalk boven de tekstvlakken.

Bold

De <b> </b> tekens leveren een dik gedrukte tekst op. Deze tekens worden door veel jobboards ondersteund. Vrijwel alle eigen sites kunnen dit ook normaal tonen.

Italics

De <i> </i> tekens leveren een scheef staande tekst op. Deze tekens worden door veel jobboards ondersteund. Ook eigen sites hebben geen problemen met het tonen hier van.

Underlined

De <u> </u> tekens leveren een onderstreepte tekst op. Deze tekens worden door jobboards ondersteund, maar niet alle jobboards accepteren dit in verband met de vergelijking van een URL (Klikbare link in de tekst) Eigen sites kunnen dit vrij vaak wel gewoon tonen zonder problemen.

Paragraaf en Break

De tekens <p> & </p>, <br> of </br> worden ondersteunt door praktisch elk jobboard. Voornamelijk de <p> staat bekend als de harde enter (2x keer een enter) of alinea. De <br> is een normale enter aan het einde van een zin. Eigen sites zullen dit ook accepteren en goed weergeven.

Bulletpoints en ordered lists

Bulletpoints <ul><li></li></ul> en Ordered lists <ol><li></li></ol> worden ondersteund, maar niet altijd even goed weergegeven door jobboards. Hier ontstaan vaak meningsverschillen als het gaat over de witruimtes tussen de bullets, de grootte van de bullets en de plaatsing van de bullets in de tekst. Dit is zeer afhankelijk van het jobboard hoe dit wordt getoond. Een goede tip is om bij andere teksten te kijken hoe dit eruit ziet. Een soortgelijke opmerking geldt voor de Ordered lists. Het enige verschil is dat een Ordered list met cijfers werkt en niet met punten (bulletpoints).

Eigen sites zullen deze twee tekens vaak goed tonen, maar ook hier zal goed gekeken moeten worden naar de manier van weergeven. Deze is in te stellen op de website zelf, via de zogeheten CSS.

URL's of links

De <a href=""></a> tekens worden vaak niet geaccepteerd op jobboards. Mocht er gebruik gemaakt moeten worden van URL's in de teksten, dan dienen deze volledig geschreven in de tekst voor te komen. In sommige situaties worden de links wel goed getoond. Welke keuze is gemaakt, is aan het jobboard. Eigen sites zullen vaak deze URL's wel goed tonen.

Overige HTML-tekens

Tekens zoals <table> voor tabellen, kopteksten <h1> en kleuren <p style="color:red"> worden vaak niet ondersteund door jobboards omdat het teveel inbreuk maakt op hun eigen siteweergave. Eigen sites kunnen dergelijke tekens pas weergeven wanneer er specifiek voor gecodeerd is dat de tekens werken. Ook dit gebeurt in de CSS van een site.

Niet ondersteund

De ondersteuning voor afbeeldingen <img> is niet aanwezig. Dit komt doordat het delen van de afbeeldingen tussen de verschillende sites niet gegarandeerd veilig gebeurt. Het meesturen van een afbeelding naar een jobboard is op dit moment ook niet mogelijk. Uiteraard is het tonen van afbeeldingen op eigen sites wel mogelijk. Dit kan worden ingeregeld via een kleine omweg en zal voor een groot deel door de eigen site beheerder ingeregeld moeten worden.

Opmerkingen