Privacy Statement

Bullhorn verklaart, conform de geldende algemene voorwaarden, vertrouwelijk om te gaan met alle data van haar klanten.

Dezelfde vertrouwelijkheid geldt voor alle persoonsdata alsook voor de data die samenhangt met het gebruik van de applicatie. Deze data is privacy-gevoelig en strikt vertrouwelijk.

De vertrouwelijkheid van de gegevens blijft bestaan, ook nadat Bullhorn geen (geldige) overeenkomst meer heeft met haar klant.

Bullhorn verzamelt informatie over hoe u als gebruiker de applicatie gebruikt. Hierbij wordt, daar waar nodig, vastgelegd welke handeling u uitvoert. Deze data wordt maximaal 6 maanden bewaard en wordt slechts gebruikt voor forensische doeleinden en ter verbetering van het gebruik van de applicatie. Bullhorn verstrekt nooit data aan derden tenzij het daartoe is gedwongen op basis van wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen in de privacy-mededeling - Bullhorn kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze mededeling die van invloed kunnen zijn op uw toekomstig gebruik van de applicatie. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van een aangepaste mededeling op deze site.

Opmerkingen