Release 3.6 - Huiswerkopdrachten, API's en meer

Graag informeren wij je dat release 3.6 op donderdag 11 juni uitgevoerd zal worden. De uitrol van deze release zal starten rond 20:00 uur. De applicatie zal beschikbaar blijven. De volgende nieuwe functionaliteiten en oplossingen zullen worden doorgevoerd.

1. Nieuw

Algemeen

Disclaimer

Bij de eerste keer inloggen zal een disclaimer worden getoond. Deze disclaimer vraagt aandacht voor de gevoeligheid van de informatie waarmee dagelijks gewerkt wordt in de applicatie. Tevens toont de disclaimer ons privacy statement. Na het accepteren van de disclaimer zal deze bij de volgende inlog niet meer getoond worden.

Portal - Huisstijl

De portal is uitgebreid om nog beter de huisstijl van de organisatie aan te kunnen nemen. Zo is het nu mogelijk om alle kleuren aan te passen, inclusief de kleuren van de letters. De kleuren kunnen aangepast worden in een interactieve voorbeeldportal dat in het tabblad Beheer aanwezig is.

Mobiliteit

Nieuw type taak: Huiswerkopdrachten

Huiswerkopdrachten bieden de mogelijkheid om een document te delen met de medewerker. Diezelfde medewerker kan in de portal de gemaakte opdrachten uploaden en de taak voltooien. Het is mogelijk om een document na uploaden aan te passen. Per huiswerkopdracht kan er worden aangegeven hoeveel tijd de opdracht in beslag heeft genomen.

Huiswerkopdrachten is het enige type taak dat de medewerker mag voltooien via de portal. Overige taken worden alleen getoond voor informatiedoeleinden. Net als alle andere taken wordt ook een Huiswerkopdracht meegenomen in het Herplaatsingsdossier. 

Documenten bij Taken

Het is nu mogelijk om documenten te koppelen aan de verschillende taken. Deze documenten worden getoond aan de medewerker in de portal en kunnen worden gedownload. Documenten gekoppeld aan een taak worden getoond in het dashboard, in het medewerkersdossier en in het takendossier. Alleen bij huiswerkopdrachten mag de medewerker de documenten opnieuw uploaden na aanpassingen doorgevoerd te hebben. 

Zichtbaarheid van Taken

Taken mogen nu zichtbaar gemaakt worden aan medewerkers die werken met de portal. Deze nieuwe optie is per taak in te stellen.

3 nieuwe iconen bij Taken

   • - Deze taak is bestempeld als een huiswerkopdracht.
   • - Deze taak bevat een of meerdere documenten.
   • - Deze taak is ook zichtbaar voor de medewerker in de portal.

De zichtbaarheid en aanwezigheid van documenten kunnen bij alle type taken naar voren komen.

Nieuwe velden Medewerkersdossier

In het Medewerkersdossier zijn de volgende nieuwe velden toegevoegd.

   • Opleidingsrichtingen - Meerdere richtingen mogen gekoppeld worden.
   • Opleidingsniveaus- Meerdere niveaus mogen gekoppeld worden.
   • Aantal uur - Toont het aantal uur dat de medewerker werkt. Het veld toont alleen hele cijfers en slaat geen decimalen op.
   • Leidinggevende - Mogelijkheid tot registratie van de leidinggevende van de medewerker. Leidinggevende moeten contactpersonen in de applicatie zijn.
   • P&O Adviseur - Mogelijkheid tot registratie van de P&O adviseur van de medewerker. P&O adviseurs moeten contactpersoon in de applicatie zijn.
   • Salarisniveaus - Meerdere salarisniveaus mogen gekoppeld worden.
   • Externe code - Met dit veld kan de medewerker herkend worden door een extern systeem.

Functies en doelgroepen

In het medewerkersdossier is het nu mogelijk om de functies van de medewerker te beheren. Hierin kan worden aangegeven welke functie iemand bekleed, wanneer hij gestart is en voor hoeveel uur dit gedaan wordt. Tevens kan een doelgroep worden toegekend om mobiliteitsactiviteiten te koppelen aan de medewerker.

Stamgegeven Doelgroepen

De doelgroepen die gekoppeld kunnen worden aan de functies van een Medewerker zijn te beheren in het nieuwe gelijknamige stamgegeven. Standaard worden de volgende waarden uitgerold: Re-integratie, Boventallig, Herplaatsing, Vrijwillige Mobiliteit.

Dashboard - Medewerkers met doelgroep zonder traject

Dit nieuwe dashboard item toont alle medewerkers met een doelgroep die geen traject hebben. Dit kan ontstaan door de aanmaak van medewerkers met de API of handmatige invoer.

Dashboard - Medewerkers zonder doelgroep met traject

Dit nieuwe dashboard toont alle medewerkers zonder doelgroep en actief traject. Dit kan voorkomen zodra de doelgroepen gekoppeld aan de functies bij medewerkers door de API of handmatig worden verwijderd.

Portal - Vacature overzicht

De portal voor kandidaten en medewerkers is uitgebreid met een onderdeel om vacatures in te tonen. Deze vacatures worden getoond op basis van een publicatiekanaal. Dit publicatiekanaal is vrij instelbaar in het beheer van de portal

Portal - Sollicitatie overzicht

De portal is ook uitgebreid met een onderdeel om de sollicitaties van de medewerker te tonen. Alle sollicitaties van de medewerker worden getoond.

API's

Medewerker API

Op een andere plek alle medewerkers verzameld? Dan kan deze informatie in een keer worden geïmporteerd in Connexys. Via de Medewerker API kunnen alle velden in de applicatie in 1 keer gevuld worden. Indien gewenst kunnen medewerkers bijgewerkt worden. Door het nieuwe veld 'Externe code' kunnen medewerkers eenvoudig worden herkend.

Beschikbare REST calls: Get, Put, Post en Patch

Medewerker Functie API

Het medewerkersdossier mag nu een lijst met functies bevatten die de medewerker uitvoert of heeft uitgevoerd. Deze functies kunnen ook worden aangemaakt via de Medewerker Functie API, mocht de informatie in een ander systeem beschikbaar zijn.

Beschikbare REST calls: Get, Post en Delete

Stamgegevens API

Met de Stamgegevens API kunnen stamgegevens uitgevraagd worden. De volgende stamgegevens worden beschikbaar gesteld: burgelijke status, salarisniveau, doelgroep, reistijden, geslacht, talen, landen en functies

Beschikbare REST call: Get

Documenten API

De Documenten API geeft de mogelijkheid om documenten toe te voegen aan de applicatie. Het geleverde document ID kan vervolgens gekoppeld worden aan een medewerker die middels de Medewerker API wordt opgevoerd of bijgewerkt.

Beschikbare REST calls: Put en Post

Organisatie API

De gehele organisatiestructuur in Connexys is uit te vragen via deze API.

Beschikbare REST call: Get

API Logging

Alle API calls worden opgeslagen en zijn inzichtelijk in het tabblad Beheer onder het kopje 'API Logs'.

2. Verbeteringen

Algemeen

Extra uitleg in de buurt

Op diverse plaatsen in de applicatie zijn 'uitlegiconen' toegevoegd. Een uitlegicoon geeft extra informatie over het veld of instelling wanneer de muis op het uitlegicoon staat.

Criteria - Match tussen Vacatures & Medewerkers

De module criteria is verbeterd. Het is nu mogelijk om ook Medewerkers te voorzien van criteria en hiermee een match uit te voeren naar openstaande vacatures.

Direct inschrijven vanuit Zoekresultaat

Het is nu mogelijk om direct een persoon in te schrijven op een vacature, vanuit de zoekresultaten. Dit mag zowel voor kandidaten als medewerkers. 

Jobalert - Intern of Extern

Het is nu mogelijk, in combinatie met Mobiliteit, een jobalert alleen intern beschikbaar te maken. Alleen medewerkers mogen zich dan abonneren op deze jobalerts.

Jobalert - afwijkende URL's

Het is nu mogelijk om afwijkende URL's op te voeren voor de jobalerts. Bijvoorbeeld om deeplinks mogelijk te maken.

Publicatiekanaal - afwijkende URL's

Het is nu mogelijk om afwijkende URL's op te voeren voor het publicatiekanaal. Bijvoorbeeld om deeplinks mogelijk te maken.

Mimir Multiposting - Opleidingen

Voor de multiposter Mimir is een extra mogelijkheid voor het opvoeren van opleidingen toegevoegd. Hiermee kan bij het publiceren naar de jobboards worden aangegeven welke opleiding bij de vacature past.

Kostenplaats

Het veld Kostenplaats is toegevoegd aan alle organisatie onderdelen. Voorheen was dit alleen beschikbaar in hoofdorganisaties. Het veld is nu ook beschikbaar afdelingen of divisies van hoofdorganisaties.

Mobiliteit

Weergave van Taken aangepast

De manier van weergeven van taken is aangepast. Taken van inactieve trajecten worden niet langer getoond. Voor medewerkers met meerdere trajecten is een filter optie beschikbaar om alleen taken behorende tot een bepaald traject te tonen.

Communicatie met Leidinggevende en P&O Adviseur

Het communiceren van een taak kan nu ook naar een leidinggevende en P&O adviseur. De leidinggevende en P&O adviseur worden toegevoegd als CC.

Merge-items Leidinggevende en P&O Adviseur

Er zijn nieuwe merge-items beschikbaar in de standaarddocumenten voor Taken. De gegevens van de leidinggevende en P&O adviseur kunnen worden toegevoegd als merge-item.

Let op! Dit geldt alleen voor nieuwe merge-items.

Merge-items Medewerker

Ook de merge-items voor de medewerker zijn uitgebreid. Een veelvoud van het tonen van de namen is nu mogelijk zoals een formele naam of een naam met aanhef.

Merge-item Tijdstip

Het merge-item tijdstip is toegevoegd aan de standaarddocumenten voor Taken. Tijdstip toont de tijd waarop de taak uitgevoerd gaat worden.

Medewerker zoeken - laatste CV en brief beschikbaar.

Het laatste CV en brief van de medewerker zijn nu beschikbaar in het tabblad Medewerker zoeken.

Medewerker zoeken - zoekinstellingen

Het is nu mogelijk om de zoekfilters in het tabblad Medewerker zoeken aan te passen naar eigen wens. Dit is ook mogelijk voor het zoeken naar vacatures en kandidaten.

Medewerker zoeken - Data-afscherming

Het tabblad medewerker zoeken is uitgebreid met data afscherming voor mobiliteit. De zoekresultaten zullen nu rekening houden met de toegangsrechten tot informatie van de loopbaancoach.

Let op! Data afscherming is standaard niet ingeschakeld.

Herplaatsingsdossier uitgebreid

Het herplaatsingsdossier bij de Medewerker is uitgebreid met een groot aantal velden: Aantal uur, Leidinggevende, P&O Adviseur, Salarisniveaus, Opleidingsniveaus, Opleidingsrichtingen, Functies (Functienaam, begin- einddatum en aantal uur)

Rapportages

Vacature Rapport - Advertentiekosten

De kolom 'Advertentiekosten' is toegevoegd aan het vacature rapport. Hiermee kunnen de advertentiekosten, opgevoerd bij advertenties, worden gerapporteerd.

Vacature Rapport - Externe fee kosten

Alle externe fee kosten, opgeslagen bij de aanbiedingen van kandidaten, worden in deze nieuwe kolom gerapporteerd. Het valuta wordt hierin niet vermeld.

Advertentie Rapport - Kosten

De kolom 'Kosten' is aangepast. De kolom toont nu alleen het getal en wordt nu gezien als meetwaarde om berekeningen mee te maken.

Advertentie Rapport - Valuta

De valuta van de advertentiekosten wordt in deze nieuwe kolom getoond.

3. Oplossingen

Algemeen

Aanpasbaarheid Datumvelden

In incidentele gevallen was het niet mogelijk om de weergave of verplichting van datumvelden aan te passen. Het datumveld reageerde dan niet. Dit is opgelost.

Zoeken & Matchen op Postcodes

De letters in de postcodes zorgde vaak voor een mismatch. De postcodes gebruikt bij het zoeken en matchen worden nu beperkt tot de postcode cijfers. De postcode letters worden automatisch verwijderd. Bijvoorbeeld '3062 MB' zal een zoekopdracht naar postcode '3062' opleveren.

Zoeken - Inschrijfdatum

Het zoekfilter 'Inschrijfdatum' is verwijderd.

Zoeken - Kandidaat Ja/Nee of Medewerker Ja/Nee

De zoekfilters 'Kandidaat Ja/Nee' en Medewerker Ja/Nee' zijn verwijderd. Hiervoor zijn 2 nieuwe tabblad in de plaats gekomen 'Kandidaat zoeken' en 'Medewerker zoeken'.

Criteria - Weergave van criteria

De weergave van de criteria is nu in alle dossiers (vacatures, kandidaten en medewerkers) gelijk aan elkaar.

Criteria - Inladen van geselecteerde criteria

Het inladen van de geselecteerde criteria zal nu altijd volledig gedaan worden. Voorheen werd alleen het aangeklikte criteria ingeladen.

Recruitment

Zoeken - Kandidaat verwijderd, toch vindbaar

In incidentele gevallen werden kandidaten niet verwijderd uit het tabblad Zoeken. Hierdoor verschenen er verwijderde kandidaten in de zoekresultaten. Dit is opgelost.

Mobiliteit

Medewerker als Kandidaat invoeren.

In incidentele gevallen werd een kandidaatsdossier niet getoond of verscheen een foutmelding wanneer de persoon al als medewerker geregistreerd stond. Dit is opgelost.

Fase werd niet getoond bij nieuwe taak

Bij het aanmaken van een nieuwe taak bij een medewerker werden fases gekoppeld aan een traject niet getoond. Dit is opgelost.

Medewerker zoeken toegevoegd aan Loopbaanadviseur profiel

Het tabblad medewerker zoeken staat nu standaard ingeschakeld voor het standaard profiel 'Loopbaanadviseur'. Voorheen was dit standaard uitgeschakeld.

Vertalingen - United Kingdom English

De vertalingen voor de Engelstalige gebruiker zijn verbeterd.

Rapportages

Vacature Rapport - FTE veld en FTE Saldo niet altijd gevuld

De velden FTE en FTE saldo werden niet altijd correct gevuld in de rapportage Vacature. De inhoud werd in sommige situaties niet getoond terwijl deze er wel was. Dit is opgelost.

Opmerkingen